Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. gruodžio 22 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

Europos Komisija siūlo į nacionalinę teisę greitai perkelti tarptautinį susitarimą dėl minimalaus tarptautinių grupių apmokestinimo

Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl direktyvos, kuria užtikrinamas pasaulinės didelių tarptautinių grupių veiklos minimalus efektyvusis pelno mokesčio tarifas.

Mokesčiai

Šiandien Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl direktyvos, kuria užtikrinamas pasaulinės didelių tarptautinių grupių veiklos minimalus efektyvusis pelno mokesčio tarifas. Pasiūlymu įgyvendinamas ES pažadas labai greitai imtis veiksmų ir vienai pirmųjų įgyvendinti ką tik priimtą istorinį pasaulinį susitarimą dėl mokesčių reformos (EBPO ir G 20 BEPS įtrauki sistema, susijusi su dviejų ramsčių sprendimu, skirtu dėl ekonomikos skaitmenizacijos kylančioms mokesčių problemoms), kuriuo siekiama užtikrinti tarptautinės pelno mokesčio sistemos sąžiningumą, skaidrumą ir stabilumą.

Šiandienos pasiūlyme nuosekliai laikomasi tarptautinio susitarimo ir sukonkretinama, kaip 15 proc. minimaliojo efektyviojo mokesčių tarifo principas, dėl kurio susitarė 137 šalys, bus praktiškai taikomas Europos Sąjungoje. Pasiūlyme pateiktos bendros taisyklės, kaip apskaičiuoti šį efektyvųjį mokesčio tarifą, kad visoje ES jis būtų taikomas tinkamai ir nuosekliai.

Už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingas vykdomasis Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis teigė: „Skubėdama prisiderinti prie didelio poveikio EBPO susitarimo, Europa aktyviai prisideda prie teisingesnės pasaulinės pelno apmokestinimo sistemos kūrimo. Tai ypač svarbu dabar, kai mums reikia didinant viešąjį finansavimą užtikrinti sąžiningą tvarų augimą ir investicijas ir patenkinti viešojo finansavimo poreikius – tiek kovojant su pandemijos padariniais, tiek skatinant žaliąją ir skaitmeninę pertvarką. EBPO susitarimo dėl minimalaus efektyviojo apmokestinimo įtraukimas į ES teisę labai padės kovoti su mokesčių vengimu ir slėpimu, o kartu stabdys nesveiką šalių konkurenciją dėl to, kas mokesčių srityje labiau nuleis kartelę. Mums tai svarbus žingsnis į priekį įgyvendinant sąžiningo apmokestinimo darbotvarkę.“

Už ekonomiką atsakingas Europos Komisijos narys Paolo Gentiloni sakė: „Šių metų spalio mėnesį 137 šalys pritarė istoriniam daugiašaliam susitarimui keisti pasaulinę pelno apmokestinimo tvarką, kad būtų sprendžiamos įsisenėjusios neteisingumo problemos kartu išsaugant konkurencingumą. Praėjus vos dviem mėnesiams žengiame pirmąjį žingsnį, kad nutrauktume lenktynes dėl žemesnių standartų mokesčių srityje, kurios kenkia Europos Sąjungai ir jos ekonomikai. Siūloma direktyva užtikrins, kad naujas 15 proc. minimalus efektyvusis mokesčio tarifas didelėms įmonėms būtų taikomas taip, kad atitiktų ES teisę. Kitą vasarą, kai tik bus pasirašyta atitinkama daugiašalė sutartis, pateiksime antrą direktyvą, kuria įgyvendinamas kitas susitarimo ramstis, susijęs su apmokestinimo teisių perskirstymu. Europos Komisija dėjo daug pastangų, kad būtų lengviau pasiekti šį susitarimą, ir didžiuojuosi, kad šiuo metu šį susitarimą įtvirtiname vieni pirmųjų pasaulyje.“

Siūlomos taisyklės bus taikomos kiekvienai didelei bendrovių grupei, tiek vidaus, tiek tarptautinei, kurios patronuojančioji arba patronuojamoji bendrovė veikia ES valstybėje narėje. Jeigu valstybė narė, kurioje įsteigta mažai apmokestinama bendrovė, minimalaus efektyviojo tarifo nenustato, nuostatos leidžia patronuojančiosios bendrovės valstybei narei taikyti papildomą mokestį. Pasiūlymu taip pat užtikrinamas veiksmingas apmokestinimas tais atvejais, kai patronuojančioji bendrovė yra įsisteigusi už ES ribų mažų mokesčių šalyje, kurioje netaikomos lygiavertės taisyklės.

Kaip ir pasauliniame susitarime, pasiūlyme taip pat numatytos tam tikros išimtys. Siekiant sumažinti poveikį realią ekonominę veiklą vykdančioms grupėms, bendrovėms leidžiama nepaisyti pajamų sumos, lygios 5 proc. materialiojo turto vertės ir 5 proc. darbo užmokesčio vertės. Siekiant sumažinti reikalavimų laikymosi naštą mažos rizikos atvejais, taisyklėse taip pat numatyta nepaisyti minimalių pelno sumų. Tai reiškia, kad kai jurisdikciją turinčiame subjekte veikiančios tarptautinės grupės vidutinis pelnas ir pajamos nesiekia tam tikrų minimalių ribų, apskaičiuojant tarifą į tą sumą neatsižvelgiama.

Minimalus įmonių apmokestinimas yra viena iš dviejų pasaulinio susitarimo darbo krypčių. Kita kryptis yra dalinis apmokestinimo teisių perskirstymas (vadinamasis 1 ramstis), kurį įgyvendinant bus pritaikytos didžiausių ir pelningiausių tarptautinių bendrovių pelno mokesčio paskirstymo tarp valstybių taisyklės, kad būtų atsižvelgta į kintantį verslo modelių pobūdį ir įmonių gebėjimą vykdyti veiklą fiziškai nebūnant vietoje. Kai bus susitarta dėl techninių daugiašalės konvencijos aspektų, 2022 m. Europos Komisija pateiks pasiūlymą ir dėl apmokestinimo teisių perskirstymo.

Apmokestinimui skirta Europos Komisijos darbotvarkė tik papildo EBPO susitarimą, tačiau aprėpia plačiau negu vien jo sudedamąsias dalis. Iki 2023 m. pabaigos EK taip pat paskelbs naują ES verslo apmokestinimo sistemą, kuri sumažins administracinę naštą keliose ES valstybėse narėse veikiančioms įmonėms, pašalins mokestines kliūtis ir bendrojoje rinkoje kurs verslui palankesnę aplinką.

Daugiau informacijos:

Klausimai ir atsakymai

Informacijos suvestinė

Nuoroda į teisinius tekstus

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. gruodžio 22 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje