Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. lapkričio 30 d.Atstovybė Lietuvoje

Europos Komisija siūlo gerinti keliautojų teises ir informavimą

Europos Komisija priėmė keletą pasiūlymų, skirtų pagerinti keleivių ir keliautojų patirtį, sustiprinant jų teises.

lėktuvas

Europos Komisija priėmė keletą pasiūlymų, skirtų pagerinti keleivių ir keliautojų patirtį, sustiprinant jų teises. Naujos taisyklės bus grindžiamos įgyta patirtimi, įskaitant naujausią patirtį, susijusią su tiek keliautojus, tiek kelionių rinką itin paveikusia COVID-19 krize ir įmonių grupės „Thomas Cook“ bankrotu 2019 m. Visų pirma jose bus paaiškintos pinigų grąžinimo taisyklės, kai skrydžiai arba kelionės daugiarūšiu transportu užsakomos per tarpininką, kad keleiviai būtų geriau apsaugoti skrydžių atšaukimo atveju. Be to, jomis bus užtikrintos sklandesnės kelionės, ypač susijusios su įvairiomis kelionių paslaugomis ar transporto rūšimis, užtikrinant, kad keleiviai galėtų gauti tiesioginę pagalbą ir geresnę tikralaikę informaciją, pavyzdžiui, apie vėlavimą ir atšaukimą. Ypatingas dėmesys skiriamas keleivių su negalia poreikiams, sprendžiant su transporto rūšies keitimu susijusius uždavinius bei sudarant tam palankesnes sąlygas ir gerinant prireikus teikiamos pagalbos kokybę.

Priimtuose pasiūlymuose daugiausia dėmesio skiriama trims toliau išvardytoms sritims.

  1. Sustiprintos keleivių teisės

Oro transportu, geležinkeliais, laivais ar autobusais keliaujantys keleiviai jau naudojasi visame pasaulyje pagarsėjusia ES keleivių teisių apsauga. Pavyzdžiui, jei kelionė nutraukiama, jie turi teisę į nukreipimą kitu maršrutu, pinigų grąžinimą, kompensaciją ir (arba) pagalbą (priklausomai nuo aplinkybių). Vis dėlto dabartinės taisyklės tebeturi spragų, o įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo trūkumai trukdo keleiviams visapusiškai pasinaudoti šiomis teisėmis. Reglamentų dėl keleivių teisių peržiūros pasiūlyme šie probleminiai klausimai sprendžiami stiprinant vykdymo užtikrinimo mechanizmus ir nustatant skrydžius per tarpininką įsigijusiems keleiviams taikomas taisykles, įskaitant pinigų grąžinimo tvarką. Pasiūlyme dėl daugiarūšiu transportu keliaujančių keleivių teisių pirmą kartą nustatomos naujos taisyklės, kuriomis siekiama apsaugoti keleivius, kurie vienoje kelionėje naudojasi įvairių rūšių transportu, pavyzdžiui, autobusais, traukiniais ir lėktuvais. Keleiviai prieš tokias keliones ir jų metu turės geresnes teises į informaciją, be kita ko, apie trumpiausią persėdimo iš vienos rūšies transporto į kitą laiką. Be to, jei kelionę daugiarūšiu transportu jie bus įsigiję pagal vieną vežimo sutartį, jie turės teisę gauti vežėjo pagalbą, jei nespės į jungiamąjį reisą.

Ypatingas dėmesys skiriamas keleivių su negalia ar riboto judumo keleivių poreikiams. Riboto judumo asmenims, kurie kelionės metu persėda iš vienos rūšies transporto į kitą, jungties vietoje padės vežėjai ir terminalų operatoriai (jeigu tie asmenys keliauja pagal vieną vežimo sutartį arba per daugiarūšio transporto keleivių centrus). Jei oro transporto bendrovė įpareigoja asmenį su negalia arba riboto judumo asmenį keliauti su lydinčiuoju asmeniu, nes keleiviui reikia pagalbos, kad jis atitiktų aviacijos saugos reikalavimus (pvz., prisisegti saugos diržą), oro transporto bendrovė lydintį asmenį privalės vežti nemokamai ir, jei įmanoma, pasodinti jį šalia keleivio, kuriam jis padeda. Ši teisė jau galioja keliaujant geležinkeliu, laivu ir autobusu.

  1. Kelionės paslaugų paketus įsigijusių keliautojų apsauga

Patvirtinus 2015 m. kelionės paslaugų paketų direktyvos peržiūrą kelionės paslaugų paketus įsigijusių keliautojų apsauga ateityje bus veiksmingesnė, ypač ištikus krizėms – to pamokė COVID-19 pandemijos patirtis. Siūlomais pakeitimais užtikrinamos geresnės ir aiškesnės keliautojų teisės ir aiškiau nustatomos kelionės paslaugų paketų organizatorių pareigos ir atsakomybė.

Kai kurios naujų taisyklių taikymo sritys pateikiamos toliau.

  • Pinigų grąžinimas apima paslaugų teikėjų, kelionės paslaugų paketų organizatorių ir keliautojų grandinę. Keliautojai ir toliau turės teisę į pinigų grąžinimą per 14 dienų. Tam bus sudarytos palankesnės sąlygos, nes kelionės paslaugų paketų organizatoriai, kurių dauguma yra mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), turės teisę per 7 dienas susigrąžinti pinigus iš paslaugų teikėjų. Atgavę savo pinigus per vieną savaitę, jie savo ruožtu galės grąžinti pinigus savo klientams per iš viso dvi savaites.
  • Už kelionių paketus mokami avansai negalės būti didesni nei 25 proc. paketo kainos, išskyrus atvejus, kai organizatoriai patiria išlaidų, pateisinančių didesnį avansą, pavyzdžiui, dėl to, kad jie turi iš anksto sumokėti visą bilieto kainą oro transporto bendrovei. Organizatoriai negalės prašyti visos sumos anksčiau nei likus 28 dienoms iki kelionės pradžios.
  • Keliautojai, kuriems siūlomas čekis, gaus aiškią informaciją, kad jie gali reikalauti grąžinti pinigus, ir, prieš priimdami čekį, bus supažindinti su informacija apie čekio savybes. Jei čekiai iki jų galiojimo laikotarpio pabaigos nebus panaudoti, pinigai už juos bus automatiškai grąžinti. Be to, čekiams ir teisėms į kompensaciją bus taikoma apsauga nemokumo atveju.
  • Aiškesnė informacija. Keliautojai gaus aiškią informaciją apie tai, ar jiems siūlomų kelionės paslaugų derinys yra paketas, kas bus atsakingas iškilus problemoms ir kokios yra jų, kaip kelionės paslaugų paketą įsigijusių keliautojų, teisės.
  1. Geresnė informacija apie keliones daugiarūšiu transportu ir bendros Europos judumo duomenų erdvės sukūrimas

Daugiarūšiškumas arba transporto rūšių derinimas gali sumažinti bendrą transporto išmetamų teršalų kiekį, nes keliautojams suteikiama galimybė pasirinkti efektyviausią ir tvariausią transporto rūšį. Deleguotojo reglamento dėl informacijos apie keliavimą daugiarūšiu transportu peržiūra sudarys keleiviams sąlygas naudojantis kelionių informacijos paslaugomis lengviau gauti tikralaikę informaciją apie įvairias transporto rūšis ir turėti naujausią informaciją tikruoju laiku kelionės metu, pavyzdžiui, apie vėlavimą ir atšaukimą. Taip pat bus galima gauti naujos rūšies informaciją, pavyzdžiui, apie tai, ar galima traukiniu vežtis dviračius ir apie prieinamumą, be kita ko, keleiviams su negalia ar riboto judumo keleiviams.

Atsižvelgiant į Europos duomenų strategiją ir remiant Skaitmeninės Europos programai taip pat priimta iniciatyva dėl bendros Europos judumo duomenų erdvės (EMDS) irgi palengvins prieigą prie duomenų iš esamų ir būsimų transporto ir judumo duomenų šaltinių, tų duomenų kaupimą ir dalijimąsi jais. Tai leis pasiekti duomenis ir tikru laiku jais dalintis, tad keliaujantieji galės gauti naujausią informaciją apie transporto padėtį ir eismo sąlygas ir galės geriau planuoti savo keliones. Tai taip pat sudarys sąlygas viešiesiems ir privatiesiems subjektams plėtoti novatoriškas transporto paslaugas ir formuoti duomenimis grindžiamą transporto politiką. 

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai dėl keleivių teisių sistemos peržiūros

Klausimai ir atsakymai dėl deleguotojo reglamento dėl informacijos apie keliavimą daugiarūšiu transportu peržiūros ir bendros Europos judumo duomenų erdvės

Klausimai ir atsakymai dėl kelionių paslaugų paketų direktyvos peržiūros

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. lapkričio 30 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje