Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. gegužės 31 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

Europos Komisija siūlo geriau užtikrinti suaugusiųjų, kuriems reikalinga apsauga, teises

Europos Komisija pasiūlė naujas taisykles, kuriomis siekiama sustiprinti asmenų, kuriems reikalinga teisinė parama ar apsauga tarpvalstybiniais atvejais, teises.

Asociatyvinė senjorų nuotrauka

Šiandien Europos Komisija pasiūlė naujas taisykles, kuriomis siekiama sustiprinti asmenų, kuriems reikalinga teisinė parama ar apsauga tarpvalstybiniais atvejais, teises. Pasiūlymai taikomi suaugusiesiems, kurie dėl savo asmeninių gebėjimų sutrikimo ar nepakankamumo negali apginti savo interesų. Tokia padėtis gali susiklostyti dėl ligos, susijusios su amžiumi, pvz., su Alzheimerio liga, arba dėl sveikatos būklės, pvz., patekus į komą.

Už teisingumą atsakingas Europos Komisijos narys Didier Reyndersas sakė: „Naujosiomis taisyklėmis bus labai supaprastintos tarpvalstybinės procedūros suaugusiesiems, kuriems reikia teisinės paramos ar apsaugos, padidintas teisinis tikrumas, sumažintos tarpvalstybinių procedūrų išlaidos ir trukmė ir apsaugotos suaugusiųjų teisės, įskaitant jų teisę į savarankiškumą. Pasiūlymais bus dar labiau sustiprinta mūsų Europos teisingumo sistema sukuriant bendradarbiavimo priemones, kuriomis būtų apsaugoti pažeidžiamiausi asmenys.“

Didėjant žmonių tarpvalstybiniam judumui ES, kyla daug iššūkių, susijusių su apsauga ar parama keliaujant su tokiu asmeniu. Pvz., atitinkamiems asmenims arba jų atstovams gali reikėti valdyti kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą kitoje šalyje, kreiptis medicininės priežiūros užsienyje arba persikelti į kitą ES šalį. Tokiais tarpvalstybiniais atvejais jie dažnai susiduria su sudėtingomis ir kartais prieštaringomis valstybių narių teisės taisyklėmis, dėl kurių susidaro teisinis netikrumas, o procedūros užtrunka.

Siūlomu reglamentu nustatomas supaprastintas visoje ES taikytinas taisyklių rinkinys, visų pirma siekiant nustatyti, kuris teismas turi jurisdikciją, kokia teisė taikytina, kokiomis sąlygomis užsienio priemonė ar užsienyje išduoti atstovavimo įgaliojimai turėtų būti pripažįstami ir kaip valdžios institucijos galėtų bendradarbiauti. Jame taip pat siūlomas praktinių priemonių rinkinys, pvz.,

  • palankesnių sąlygų skaitmeninei komunikacijai sudarymas;
  • nustatomas Europos atstovavimo pažymėjimas, kuris atstovams leis lengviau įrodyti savo įgaliojimus kitoje valstybėje narėje;
  • bus sukurti tarpusavyje sujungti registrai, kuriuose būtų teikiama informacija apie apsaugą kitoje valstybėje narėje
  • ir skatinamas glaudesnis valdžios institucijų bendradarbiavimas.

Pasiūlyme dėl Tarybos sprendimo numatyta vienoda teisinė suaugusiųjų apsaugos sistema, apimanti ir ES nepriklausančias šalis. Pagal jį visos valstybės narės įpareigojamos tapti arba likti 2000 m. Konvencijos dėl suaugusiųjų apsaugos šalimis.

Tolesni veiksmai

Pasiūlymą dėl reglamento dar turės aptarti ir priimti Europos Parlamentas ir ES Taryba. Jis bus pradėtas taikyti praėjus 18 mėnesių po jo priėmimo, o tada valstybės narės turės per 4 metus pasiekti, kad jų ryšių kanalai taptų elektroniniai, o per 5 metus sukurti registrą ir jį sujungti su kitų valstybių narių registrais.

Pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo turėtų priimti ES Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu. Valstybės narės, kurios dar nėra 2000 m. Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos Suaugusiųjų apsaugos konvencijos šalys, per dvejus metus turės atsižvelgti į Tarybos sprendimą ir prisijungti prie Konvencijos.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. gegužės 31 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje