Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. lapkričio 30 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

Europos Komisija siūlo galimybes užtikrinti, kad Rusija mokėtų už savo nusikaltimus

Šiandien Europos Komisija valstybėms narėms pristatė įvairias galimybes užtikrinti, kad Rusija būtų patraukta atsakomybėn už žiaurumus ir nusikaltimus, vykdomus per karą Ukrainoje.

Europos Sąjungos vėliava

Šiandien Europos Komisija valstybėms narėms pristatė įvairias galimybes užtikrinti, kad Rusija būtų patraukta atsakomybėn už žiaurumus ir nusikaltimus, vykdomus per karą Ukrainoje.

Europos Komisija siūlo sukurti naują struktūrą, kad būtų galima valdyti įšaldytą ir imobilizuotą Rusijos viešąjį turtą, jį investuoti ir panaudoti pajamas Ukrainai. Europos Komisija, toliau remdama Tarptautinio baudžiamojo teismo darbą, yra pasirengusi bendradarbiauti su tarptautine bendruomene įsteigdama ad hoc tarptautinį tribunolą arba specializuotą „mišrų“ tribunolą Rusijos agresijos nusikaltimams tirti ir patraukti atsakomybėn.

Atsakomybė už tarptautinius nusikaltimus

Ukraina ir 14 valstybių narių jau pradėjo tyrimus dėl Rusijos įvykdytų tarptautinių nusikaltimų. Tyrimus palaiko Eurojustas per jungtines tyrimo grupes.

Visos ES valstybės narės yra Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) šalys ir ES visapusiškai remia TBT, jam atliekant karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui tyrimus. Tačiau Rusija nesutinka su TBT jurisdikcija. Tai reiškia, kad šiuo metu TBT negali patraukti baudžiamojon atsakomybėn už agresijos nusikaltimą – aukščiausios politinės ir karinės vadovybės įvykdytą nusikaltimą.

Todėl Europos Komisija siūlo alternatyvias galimybes užtikrinti teisingumo vykdymą:

  • specialų nepriklausomą tarptautinį tribunolą, paremtą daugiašale sutartimi, arba
  • specializuoto teismo, integruoto į nacionalinę teisingumo sistemą su tarptautiniais teisėjais (mišriojo teismo) steigimą.

Abiem atvejais būtų labai svarbus tvirtas Jungtinių Tautų pritarimas.

Padarytos žalos atlyginimas

Rusija ir jos oligarchai privalo atlyginti Ukrainai padarytą žalą.

2022 m. kovo mėn. Europos Komisija įsteigė Turto įšaldymo ir areštavimo darbo grupę (angl. Freeze and Seize Task Force), kad užtikrintų valstybių narių veiksmų koordinavimą ES lygmeniu. Padedamos Europos Sąjungos, valstybės narės įšaldė 19 mlrd. eurų vertės Rusijos oligarchų turto. Apie 300 mlrd. eurų Rusijos centrinio banko atsargų blokuojama ES ir kitose G7 partnerėse. Siekdama kuo geriau pasinaudoti šiomis lėšomis ir jau dabar pradėti atstatyti Ukrainą, Europos Komisija, be kita ko, siūlo:

  • Trumpuoju laikotarpiu: sukurti struktūrą, kuri valdytų įšaldytas viešąsias lėšas, jas investuotų ir gautas pajamas naudotų Ukrainos naudai.
  • Ilguoju laikotarpiu: panaikinus sankcijas, centrinio banko turtas turės būti grąžintas. Tai galėtų būti susiję su taikos susitarimu, kuriuo Ukrainai būtų kompensuojama jos patirta žala. Turtas, kurį reikėtų grąžinti, galėtų būti kompensuotas iš šio karo reparacijos.

Pagrindinė informacija

2022 m. spalio mėn. Europos Vadovų Taryba paprašė Komisijos pateikti galimybes naudoti įšaldytą turtą Ukrainos atstatymui, laikantis ES ir tarptautinės teisės. Šiandienos galimybės pateikiamos atliepiant šį prašymą.

2022 m. gegužės 25 d. EK pasiūlė ribojamųjų priemonių pažeidimą pripažinti ES nusikaltimu ir peržiūrėti bei sugriežtinti dabartines ES konfiskavimo ir turto susigrąžinimo taisykles. Komisija taip pat paskelbė komunikatą, kuriame išdėstė, kaip galėtų atrodyti būsima direktyva dėl baudžiamųjų sankcijų. Jei sankcijų vengimas būtų laikomas ES nusikaltimu, nacionalinėms valdžios institucijoms būtų lengviau konfiskuoti įšaldytą turtą. Lapkričio 28 d. valstybės narės susitarė į ES nusikaltimų sąrašą įtraukti ES sankcijų pažeidimą. Komisija yra pasiryžusi veikti greitai ir artimiausiomis dienomis priimti pasiūlymą dėl direktyvos.

Siekdama sustiprinti ribojamųjų priemonių vykdymo koordinavimą ES lygmeniu, 2022 m. kovo mėn. Komisija įsteigė Turto įšaldymo ir areštavimo darbo grupę (angl. Freeze and Seize Task Force). Darbo grupė ne tik užtikrina koordinavimą tarp valstybių narių, bet ir siekia nagrinėti ribojamųjų priemonių ir baudžiamosios teisės priemonių sąveiką. Iki šiol valstybės narės pranešė, kad įšaldytas turtas sudaro beveik 19 mlrd. eurų. Balandžio 11 d. Europolas kartu su valstybėmis narėmis, Eurojustu ir FRONTEX pradėjo operaciją „Oskaras“, kuria siekiama remti finansinius ir baudžiamuosius tyrimus, susijusius su nusikaltėlių turtu, priklausančiu fiziniams ir juridiniams asmenims, kuriems taikomos ES sankcijos.

 

Pranešimas spaudai anglų kalba skelbiamas čia.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. lapkričio 30 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje