Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. gruodžio 22 d.Atstovybė Lietuvoje

Europos Komisija siūlo ES viduje nutraukti piktnaudžiavimą fiktyviomis įmonėmis dėl mokesčių

Europos Komisija pristatė svarbią iniciatyvą, kuria siekiama kovoti su priedangos įmonių naudojimu nederamais tikslais mokesčių srityje. 

Fiktyvios įmonės

Šiandien Europos Komisija pristatė svarbią iniciatyvą, kuria siekiama kovoti su priedangos įmonių naudojimu nederamais tikslais mokesčių srityje. Šiandienos pasiūlymu turėtų būti užtikrinta, kad Europos Sąjungos subjektai, kurie nevykdo jokios ekonominės veiklos arba vykdo tik minimalią, negalėtų pasinaudoti jokiomis mokesčių lengvatomis ir neužkrautų jokios finansinės naštos mokesčių mokėtojams. Be to, didžiajai daugumai Europos įmonių bus suteiktos vienodos sąlygos, kurios yra svarbus ES atsigavimo veiksnys, ir bus užtikrinta, kad paprasti mokesčių mokėtojai nepatirtų papildomos finansinės naštos dėl tų, kurie bando išvengti jiems tenkančios mokesčių dalies.

Nors fiktyvios, arba priedangos, įmonės gali atlikti naudingas komercines ir verslo funkcijas, kai kurios tarptautinės grupės ir net fiziniai asmenys jomis piktnaudžiauja agresyvaus mokesčių planavimo ar mokesčių slėpimo tikslais. Tam tikros bendrovės nukreipia finansinius srautus į priedangos įmones jurisdikcijas turinčiuose subjektuose, kuriuose nėra mokesčių arba jie labai maži arba kuriuose mokesčių galima lengvai išvengti. Be to, kai kurie asmenys gali naudoti priedangos įmones tam, kad išvengtų nekilnojamojo ir kito turto apmokestinimo savo gyvenamojoje šalyje arba šalyje, kurioje tas turtas yra.

Už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingas vykdomasis Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis teigė: „Naudojantis priedangos įmonėmis nusikaltėliams lengva piktnaudžiauti mokestinėmis prievolėmis. Mums jau gana skandalų, metai iš metų kylančių dėl piktnaudžiavimo priedangos įmonėmis. Jos kenkia ekonomikai ir visai visuomenei, taip pat užkrauna nepagrįstai didelę naštą Europos mokesčių mokėtojams. Šiandien pereiname į kitą mūsų ilgalaikės kovos su piktnaudžiavimu apmokestinimo tvarka lygį, kuriame padidės įmonių skaidrumas. Nauji priedangos įmonių stebėjimo ir ataskaitų teikimo reikalavimai susiaurins galimybes nesąžiningai naudotis mokestinėmis lengvatomis, o nacionalinėms valdžios institucijoms bus lengviau atsekti bet kokį piktnaudžiavimą naudojantis priedangos įmonėmis. Europoje neturi likti vietos tiems, kurie piktnaudžiaudami taisyklėmis slepia mokesčius, vengia juos mokėti ar plauna pinigus – visi turėtų mokėti teisingą mokesčių dalį.“

Už ekonomiką atsakingas Europos Komisijos narys Paolo Gentiloni sakė: „Šiuo pasiūlymu prispausime uodegas priedangos įmonėms – nustatysime skaidrumo standartus, kad būtų lengviau nustatyti piktnaudžiavimą tokiais subjektais mokesčių tikslais. Mūsų pasiūlyme pateikti objektyvūs rodikliai padės nacionaliniams mokesčių administratoriams nustatyti, kurios įmonės veikia tik popieriuje: tokiu atveju bendrovei bus taikomos naujos mokestinių ataskaitų teikimo prievolės, ir ji neteks galimybės naudotis mokesčių lengvatomis. Tai dar vienas svarbus žingsnis kovojant su mokesčių vengimu ir slėpimu Europos Sąjungoje.“

ES valstybėms narėms pasiūlymą priėmus, jis turėtų įsigalioti 2024 m. sausio 1 d.

Tai viena iš Europos Komisijos iniciatyvų, kuriomis siekiama kovoti su piktnaudžiavimu apmokestinimo taisyklėmis. Europos Komisija pasiūlė į nacionalinę teisę labai greitai perkelti tarptautinį susitarimą dėl minimalaus tarptautinių įmonių apmokestinimo. 2022 m. Europos Komisija pateiks dar vieną pasiūlymą dėl skaidrumo, kuriame iš tam tikrų didelių tarptautinių įmonių bus reikalaujama skelbti efektyviuosius mokesčių tarifus, ir pasiūlys 8-ąją direktyvą dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje, kuri suteiks galimybę mokesčių administratoriams gauti su kriptoturtu susijusią informaciją. Šia iniciatyva sprendžiami ES vidaus klausimai, o 2022 m. Europos Komisija pateiks naują iniciatyvą, kuria bus reaguojama į problemas, susijusias su priedangos įmonėmis, kurios yra ne Europos Sąjungoje.

Daugiau informacijos:

Klausimai ir atsakymai

Informacijos suvestinė

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. gruodžio 22 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje