Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. liepos 20 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 4 min

Europos Komisija siūlo dujų paklausos mažinimo planą, kaip Europos Sąjungai pasirengti sumažėjusiam tiekimui

Kremliui dujų eksportą naudojant kaip ginklą, Europos Komisija pasiūlė naują teisėkūros priemonę ir Europos dujų paklausos mažinimo planą, kad iki kito pavasario dujų suvartojimas Europoje būtų sumažintas 15 proc.

dujų vamzdžiai

Kremliui dujų eksportą naudojant kaip ginklą, Europos Sąjungai gresia, kad Rusija toliau mažins dujų tiekimą, ir beveik pusei ES valstybių narių jau dabar dujų tiekiama mažiau. Dabar ėmęsi veiksmų galime sumažinti tiek grėsmę Europai, tiek jos išlaidas tolesnio sutrikimo ar visiško nutrūkimo atveju ir taip didinti Europos energetinį atsparumą. 

Todėl Europos Komisija pasiūlė naują teisėkūros priemonę ir Europos dujų paklausos mažinimo planą, kad iki kito pavasario dujų suvartojimas Europoje būtų sumažintas 15 proc. Visi vartotojai, valdžios įstaigos, namų ūkiai, viešųjų pastatų savininkai, elektros energijos tiekėjai ir pramonė gali ir turėtų imtis dujų taupymo priemonių. Kad sustiprintų ES galimybę užsitikrinti alternatyvų dujų tiekimą, Europos Komisija taip pat paspartins darbą, susijusį su tiekimo įvairinimu, įskaitant bendrą dujų pirkimą.

Europos Komisija siūlo Sutarties 122 straipsniu pagrįstą naują Tarybos reglamentą dėl koordinuoto paklausos mažinimo priemonių. Naujuoju teisės aktu visoms ES valstybėms narėms būtų nustatytas 15 % rodiklis – tiek turėtų būti sumažinta dujų paklausa nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d. Naujasis reglamentas taip pat atvertų Europos Komisijai galimybę, pasikonsultavus su ES valstybėmis narėmis, paskelbti Sąjungos įspėjimą dėl tiekimo saugumo, kuriuo visos valstybės narės būtų įpareigotos sumažinti dujų paklausą. Sąjungos įspėjimas gali būti paskelbtas kilus didelei ypatingo dujų trūkumo arba ypač didelės dujų paklausos rizikai. ES valstybės narės iki rugsėjo pabaigos turėtų atnaujinti savo nacionalinius planus nurodydamos, kaip jos ketina pasiekti mažinimo tikslą, ir kas du mėnesius teikti Europos Komisijai ataskaitas apie pažangą. Valstybės narės, kurios paprašytų tiekti dujas solidarumo pagrindu, turės atskleisti, kokių priemonių jos ėmėsi, kad sumažintų paklausą šalies viduje.

Siekdama padėti ES valstybėms narėms sumažinti paklausą, Europos Komisija taip pat priėmė Europos dujų paklausos mažinimo planą, kuriame nustatyti koordinuoto paklausos mažinimo principai, kriterijai ir priemonės. Plane kalbama apie dujų keitimą kitu kuru ir bendrą energijos taupymą visuose sektoriuose. Juo siekiama užtikrinti tiekimą namų ūkiams ir būtiniausiems vartotojams, pvz., ligoninėms, taip pat pramonės sektoriams, kurie turi lemiamos įtakos pagrindinių produktų tiekimui ir paslaugų teikimui ekonomikoje, taip pat ES tiekimo grandinėms ir konkurencingumui. Plane taip pat pateikiama rekomendacijų ES valstybėms narėms, į ką reikia atsižvelgti planuojant tiekimo ribojimą.

Vasarą sutaupyta energija – tai energija, kurią turėsime žiemą

Dujas keičiant kitu kuru ir taupant energiją šią vasarą, galima sukaupti daugiau dujų žiemai. Priemonių ėmusis dabar, sumažėtų neigiamas poveikis bendrajam vidaus produktui, nes vėliau kritinėje situacijoje bus apsieita be neplanuotų veiksmų. Ankstyvi veiksmai leidžia paskirstyti pastangas per ilgesnį laikotarpį, sumažinti rinkos nerimą ir kainų svyravimą ir sudaryti sąlygas geriau parengti taiklias, ekonomiškai efektyvias pramonės apsaugos priemones.

Europos Komisijos siūlomas dujų paklausos mažinimo planas pagrįstas konsultacijomis su ES valstybėmis narėmis ir pramonės atstovais. Įmanomos įvairios dujų paklausos mažinimo priemonės. Prieš svarstydamos apribojimus, ES valstybės narės turėtų išnaudoti visas kuro pakeitimo galimybes, neprivalomas taupymo schemas ir alternatyvius energijos šaltinius. Kai įmanoma, pirmenybė turėtų būti teikiama perėjimui prie atsinaujinančiųjų arba švaresnių energijos išteklių, kurie išskiria mažiau anglies dioksido arba yra mažiau taršūs. Tačiau gali tekti laikinai naudoti anglį ar branduolinę energiją, jei būtų išvengta ilgalaikio susisaistymo su anglimi. Visuomenei ir ekonomikai kylančią riziką galima sumažinti rinkos priemonėmis. Pavyzdžiui, kad paskatintų pramonę mažinti energijos suvartojimą, ES valstybės narės galėtų rengti aukcionus arba taikyti konkursų sistemas. Pagal šiandien Europos Komisijos priimtą laikinosios valstybės pagalbos sistemos krizės sąlygomis pakeitimą, ES valstybės narės gali pasiūlyti paramą.

Kitas svarbus energijos taupymo veiksmas yra mažiau šildyti ir vėsinti. Europos Komisija ragina visas valstybes nares pradėti visuomenės informavimo kampanijas, kuriomis būtų skatinama dideliu mastu mažinti šildymą ir vėsinimą ir įgyvendinti ES energijos taupymo komunikatą, kuriame numatyta daug trumpalaikių taupymo priemonių. Siekdamos parodyti pavyzdį, ES valstybės narės galėtų pavesti kryptingai mažinti šildymą ir vėsinimą valdžios institucijų eksploatuojamuose pastatuose.

Paklausos mažinimo planas taip pat padės ES valstybėms narėms nustatyti svarbiausius vartotojus arba įrenginius nesaugomų vartotojų grupėse, vadovaujantis bendro pobūdžio ekonominiais argumentais ir šiais kriterijais:

  • Būtinybė visuomenei. Tai sveikatos, maisto, saugos, saugumo, naftos perdirbimo, gynybos ir ekosisteminių paslaugų teikimo sektoriai.
  • Tarpvalstybinės tiekimo grandinės. Tai sektoriai arba pramonės šakos, tiekiantys prekes ir teikiantys paslaugas, kurios itin svarbios tam, kad ES tiekimo grandinės veiktų sklandžiai.
  • Žala įrenginiams. Reikia išvengti situacijos, kai jie negali atnaujinti gamybos be didelio delsimo, remonto, reguliavimo institucijų pritarimo ir išlaidų.
  • Dujų vartojimo mažinimo galimybės ir produktų (komponentų) pakeitimas. Reikia įvertinti, kokiu mastu pramonės šakos gali pereiti prie importuojamų komponentų ar produktų ir kokiu mastu produktų ar komponentų paklausa gali būti patenkinta importuojant.

Daugiau informacijos: 

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. liepos 20 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje