Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. rugsėjo 29 d.Skaitymo laikas: 1 min

Europos Komisija siūlo iš dalies sustabdyti ES ir Baltarusijos susitarimo dėl vizų režimo supaprastinimo taikymą Baltarusijos režimo pareigūnams

c8ad3c79-6c47-4b13-b9fb-31b475e23237.jpg
© EU
Šiandien Europos Komisija (EK) pasiūlė sustabdyti tam tikrų ES ir Baltarusijos Respublikos susitarimo dėl vizų režimo supaprastinimo straipsnių taikymą. Taip nuspręsta reaguojant į Baltarusijos režimo bandymus destabilizuoti ES ir jos valstybes nares politiniais sumetimais skatinant neteisėtą migraciją, taip pat į režimo 2021 m. birželio 28 d. sprendimą sustabdyti ES ir Baltarusijos readmisijos susitarimo taikymą.

Išnagrinėjusi Europos Komisijos pasiūlymą, ES Taryba nuspręs, ar patvirtinti dalinį sustabdymą.

Sprendimas būtų taikomas tik Baltarusijos delegacijų nariams, Baltarusijos nacionalinių ir regioninių valdžios institucijų bei parlamento atstovams, Baltarusijos Konstitucinio Teismo ir Baltarusijos Aukščiausiojo Teismo teisėjams, kai jie vykdo savo pareigas. Šių asmenų atžvilgiu vėl būtų taikomas reikalavimas pateikti papildomus kelionės tikslą įrodančius dokumentus ir nebebūtų mažinamas mokestis už prašymo išduoti vizą tvarkymą.

Eilinių Baltarusijos piliečių šis pasiūlymas nepaveiks, jie ir toliau galės naudotis vizų režimo supaprastinimo susitarime numatytomis lengvatomis. ES ir toliau rems Baltarusijos žmones ir nuosekliai palaikys visus žmogaus teisių gynėjus.

Pagrindiniai faktai

ES ir Baltarusijos susitarimai dėl vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos įsigaliojo 2020 m. liepos mėn. Vizų režimo supaprastinimo susitarimas taikomas abipusiam vizų išdavimui Europos Sąjungos ir Baltarusijos piliečiams ne ilgesniam kaip 90 dienų numatomam buvimui per bet kurį 180 dienų laikotarpį. Readmisijos susitarime nustatytos neteisėtai ES arba Baltarusijoje esančių asmenų saugaus ir tvarkingo grąžinimo procedūros, pagal kurias visapusiškai paisoma jų teisių pagal tarptautinę teisę, visų pirma negrąžinimo principo.

Nesibaigiančios represijos prieš Baltarusijos žmones, vienašalis režimo sprendimas sustabdyti teisės likti ES neturinčių asmenų readmisiją į Baltarusiją ir neteisėtos migracijos į ES provokavimas niekaip neatitinka šių susitarimų principų.

Kaip nurodyta šiandien priimtame atnaujintame ES kovos su neteisėtu migrantų gabenimu veiksmų plane (2021–2025 m.), tais atvejais, kai žmonių interesai išnaudojami politiniais tikslais, ES ir jos valstybės narės turi veikti kartu.

Daugiau informacijos:

Klausimai ir atsakymai . Pasiūlymas iš dalies sustabdyti ES ir Baltarusijos susitarimo dėl vizų režimo supaprastinimo taikymą

Informacijos suvestinė

Teisės akto tekstas

ES ir Baltarusijos susitarimas dėl vizų režimo supaprastinimo

ES ir Baltarusijos readmisijos susitarimas

Peržiūrėtas ES kovos su neteisėtu migrantų gabenimu veiksmų planas (2021–2025 m.)

Pranešimas spaudai . Naujas migracijos ir prieglobsčio paktas. Pažangos ataskaitų teikimas ir kovos su migrantų išnaudojimu stiprinimas (anglų k.)

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. rugsėjo 29 d.