Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. gegužės 12 d.Skaitymo laikas: 3 min

Europos Komisija siekia nulinės oro, vandens ir dirvožemio taršos

nuline_tarsa_0512.jpg
© EU
Šiandien Europos Komisija priėmė ES veiksmų planą „Siekiant nulinės oro, vandens ir dirvožemio taršos“, kuris yra vienas iš svarbiausių Europos žaliojo kurso uždavinių ir pagrindinė šių metų ES žaliosios savaitės tema.

Jame pristatoma integruota 2050 m. vizija – tai pasaulis, kuriame tarša sumažinama iki lygio, kuris nebelaikomas kenksmingu žmonių sveikatai ir natūralioms ekosistemoms. Jame taip pat išdėstoma, kaip tai pasiekti. Plane susiejamos visos atitinkamos ES politikos sritys, kuriomis siekiama kovoti su tarša ir užkirsti jai kelią, ypač daug dėmesio skiriant tam, kaip taršos problemą būtų galima spręsti taikant skaitmeninius sprendimus. Numatoma peržiūrėti atitinkamus ES teisės aktus siekiant nustatyti likusias ES teisės aktų spragas ir nuspręsti, kokiose srityse būtina geriau juos įgyvendinti, kad būtų įvykdyti šie teisiniai įsipareigojimai.

Už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius sakė: „Aplinkos tarša daro neigiamą poveikį mūsų sveikatai, ypač pažeidžiamiausioms ir socialiai remtinoms grupėms, ir yra vienas iš pagrindinių biologinės įvairovės nykimo veiksnių. Argumentai, kad ES imtųsi pasaulinės kovos su tarša lyderės vaidmens, šiandien yra svaresni nei bet kada anksčiau. Įgyvendindami nulinės taršos veiksmų planą europiečiams sukursime sveiką gyvenamąją aplinką, prisidėsime prie atsparaus ekonomikos gaivinimo ir paskatinsime perėjimą prie žaliosios, žiedinės ir neutralaus poveikio klimatui ekonomikos.“

Skatinant ES siekti 2050 m. sveikos planetos sveikiems žmonėms tikslo, veiksmų plane nustatyti pagrindiniai 2030 m. taršos mažinimo jos susidarymo vietoje tikslai, atsižvelgiant į dabartinę padėtį. Konkrečiai:

 • gerinti oro kokybę siekiant 55 proc. sumažinti ankstyvų mirčių dėl oro taršos skaičių;
 • gerinti vandens kokybę mažinant atliekų, plastiko šiukšlių jūroje (50 proc.) ir į aplinką patenkančio mikroplastiko kiekį (30 proc.);
 • gerinti dirvožemio kokybę 50 proc. sumažinant išplaunamų maisto medžiagų kiekį ir cheminių pesticidų naudojimą;
 • 25 proc. sumažinti ES ekosistemų, kuriose oro tarša kelia grėsmę biologinei įvairovei, skaičių;
 • 30 proc. sumažinti žmonių, nuolat kenčiančių nuo transporto keliamo triukšmo, dalį;
 • gerokai sumažinti atliekų susidarymą ir 50 proc. sumažinti galutinių komunalinių atliekų kiekį.

Plane išdėstytos kelios pavyzdinės iniciatyvos ir veiksmai, įskaitant:

 • geresnį oro kokybės standartų suderinimą su naujausiomis Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis;
 • vandens kokybės standartų, įskaitant skirtų ES upėms ir jūroms, peržiūrą;
 • dirvožemio taršos mažinimą ir atkūrimo skatinimą;
 • daugumos ES atliekų teisės aktų peržiūrą, siekiant juos pritaikyti prie žaliosios ir žiedinės ekonomikos principų;
 • nulinės taršos pradedant gamyba ir baigiant vartojimu skatinimą;
 • ES regionų aplinkosaugos rezultatų suvestinės pristatymą siekiant nulinės taršos regionuose;
 • nelygybės sveikatos priežiūros srityje, kurią lemia tai, kad pažeidžiamiausi asmenys patiria neproporcingai didelį žalingą poveikį sveikatai, mažinimą;
 • ES išorinio taršos pėdsako mažinimą, ribojant produktų ir atliekų, turinčių žalingą ir toksišką poveikį, eksportą į trečiąsias šalis;
 • žaliųjų skaitmeninių sprendimų ir pažangios nulinės taršos gyvųjų laboratorijų steigimą;
 • ES žinių apie nulinę taršą centrų telkimą ir suinteresuotųjų subjektų subūrimą į Nulinės taršos suinteresuotųjų subjektų platformą;
 • geresnį nulinės taršos užtikrinimą bendradarbiaujant su aplinkos ir kitomis valdžios institucijomis.

Kartu su praėjusiais metais priimta Cheminių medžiagų strategija tvarumui užtikrinti šiuo veiksmų planu praktiškai įgyvendinamas ES nulinės taršos tikslas sukurti aplinką be toksinių medžiagų. Jis neatsiejamas nuo ES tikslų poveikio klimatui neutralumo, sveikatos, biologinės įvairovės ir efektyvaus išteklių naudojimo srityse ir grindžiamas energetikos, pramonės, judumo, maisto, žiedinės ekonomikos ir žemės ūkio sričių iniciatyvomis.

Šių metų ES žalioji savaitė – didžiausias metinis renginys aplinkos politikos tema – birželio 1–4 d. suteiks galimybę visos ES piliečiams pagrindinėje Briuselio konferencijoje, internetu ir daugiau kaip 600 partnerių renginių aptarti įvairius nulinės taršos aspektus.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai (anglų k.)

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. gegužės 12 d.