Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. gegužės 11 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

Europos Komisija siekia apsaugoti vaikus internete ir užtikrinti jų amžių atitinkančias skaitmenines paslaugas

Europos Komisija priėmė naują Europos strategiją dėl vaikams geresnio interneto, kuria siekiama apsaugoti vaikus ir užtikrinti prieinamą, pagal amžių tinkamą ir informatyvų internetinį turinį bei paslaugas, atitinkančius geriausius vaikų interesus.

vaikas miške su telefonu
Europos Sąjunga, 2020

Europos Komisija priėmė naują Europos strategiją dėl vaikams geresnio interneto, kuria siekiama apsaugoti vaikus ir užtikrinti prieinamą, pagal amžių tinkamą ir informatyvų internetinį turinį bei paslaugas, atitinkančius geriausius vaikų interesus.

Per pastaruosius dešimt metų skaitmeninės technologijos ir tai, kaip vaikai jomis naudojasi, iš esmės pasikeitė. Dauguma vaikų savo išmaniaisiais telefonais naudojasi kasdien ir beveik du kartus daugiau nei prieš dešimt metų. Be to, vaikai išmaniaisiais telefonais naudotis pradeda daug jaunesni (žr. „EU Kids online 2020“). Šiuolaikiniai įrenginiai suteikia galimybių ir yra naudingi, nes vaikams sudaromos sąlygos bendrauti su kitais, mokytis internetu ir pramogauti. Tačiau ši nauda neatsiejama nuo rizikos, pavyzdžiui, dezinformacijos, patyčių kibernetinėje erdvėje (žr. Jungtinio tyrimų centro tyrimą) arba žalingo ir neteisėto turinio, nuo kurio vaikai turi būti apsaugoti, poveikio.

Naujoji Europos strategija dėl vaikams geresnio interneto yra Europos Komisijos visapusiškos ES vaiko teisių strategijos skaitmeniniam sektoriui skirta dalis ir atspindi skaitmeninį principą, kad vaikai ir jaunimas internete turėtų būti apsaugoti ir jiems turėtų būti suteikta galių.

Ji priimta kartu su naujo ES teisės akto, kuriuo siekiama apsaugoti vaikus nuo seksualinės prievartos, pasiūlymu.

Be to, strategija grindžiama neseniai pasiektu svarbiu preliminariu politiniu susitarimu dėl Skaitmeninių paslaugų akto, kuriame numatytos naujos nepilnamečių apsaugos priemonės ir kuriuo interneto platformoms draudžiama nepilnamečiams rodyti tikslinę profiliavimu grindžiamą reklamą.

Šiems klausimams taip pat buvo skirta daug dėmesio Konferencijoje dėl Europos ateities – joje Europos piliečių forumas, nagrinėjantis su vertybėmis ir teisėmis susijusius klausimus, paragino užtikrinti didesnę nepilnamečių apsaugą internete. Tai buvo patvirtinta konferencijos plenarinėje sesijoje ir įtraukta į pasiūlymą, išdėstytą galutinėje konferencijos ataskaitoje, pateiktoje Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos pirmininkams.

Naujojoje Europos strategijoje dėl vaikams geresnio interneto išdėstyta vaikams ir jaunimui skirto skaitmeninio dešimtmečio vizija, grindžiama trimis pagrindiniais ramsčiais:

  1. Saugiai įgyjama skaitmenine patirtimi, siekiant apsaugoti vaikus nuo žalingo ir neteisėto internetinio turinio, elgesio bei rizikos ir didinti jų gerovę užtikrinant saugią, amžių atitinkančią skaitmeninę aplinką. Europos Komisija sudarys palankesnes sąlygas iki 2024 m. parengti ES kodeksą dėl amžių atitinkančios koncepcijos ir paprašys parengti amžiaus patikros internete Europos standartą. Ji taip pat išnagrinės, kaip naudoti numatomą europinę skaitmeninės tapatybės piniginę amžiui tikrinti, parems galimybę greitai pranešti apie neteisėtą ir žalingą turinį ir iki 2023 m. užtikrins, kad pagalba patyčių kibernetinėje erdvėje patyrusiems vaikams būtų teikiama vienu bendru numeriu 116 111
     
  2. Galių suteikimu skaitmeninėje aplinkoje, kad vaikai įgytų reikiamų įgūdžių ir kompetencijų ir galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus bei saugiai ir atsakingai išreikšti savo nuomonę internetinėje aplinkoje. Europos Komisija per saugesnio interneto centrų tinklą, kuris yra strategijos pagrindas, organizuos vaikams, mokytojams ir tėvams skirtas gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis stiprinimo kampanijas. Ji taip pat teiks mokytojams mokymo modulius portale betterinternetforkids.eu. Saugesnio interneto centrų valstybėse narėse tinklas, vykdantis veiklą nacionaliniu ir vietos lygmenimis, sustiprins paramą pažeidžiamiems vaikams ir padės mažinti skaitmeninių įgūdžių atskirtį.
     
  3. Aktyviu dalyvavimu ir pagarba vaikams, suteikiant jiems galimybę išreikšti savo nuomonę skaitmeninėje aplinkoje ir užtikrinant, kad būtų vykdoma daugiau vaikų vadovaujamos veiklos, kuria skatinama novatoriška ir kūrybiška saugiai įgyjama skaitmeninė patirtis. Europos Komisija, pavyzdžiui, rems mokymą, kurį labiau patyrę vaikai rengia kitiems vaikams, apie interneto teikiamas galimybes ir jame tykančius pavojus, taip pat kas dvejus metus organizuos vaikų vadovaujamą strategijos vertinimą.

Siekdama įgyvendinti šiuos pagrindinius ramsčius, Europos Komisija ragina ES valstybes nares ir pramonės subjektus dalyvauti ir remti atitinkamus veiksmus.

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai. Europos strategija dėl vaikams geresnio interneto

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. gegužės 11 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje