Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. balandžio 28 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

Europos Komisija ragina valstybes nares geriau pasirengti kitam COVID-19 pandemijos etapui

Europos Komisija pasiūlė veiksmų rinkinį, kaip valdyti dabartinį COVID-19 pandemijos etapą ir pasirengti kitam.

Asociatyvinė ES atsako į COVID-19 krizę nuotrauka

Europos Komisija pasiūlė veiksmų rinkinį, kaip valdyti dabartinį COVID-19 pandemijos etapą ir pasirengti kitam. Europos Sąjunga bendromis pastangomis sugebėjo pasinaudodama COVID-19 vakcinomis išgelbėti jau šimtus tūkstančių gyvybių, taip pat išsaugojo savo bendrosios rinkos veikimą, sumažino kelionių apribojimus ir sutelkė ypatingos svarbos produktų gamybos pajėgumus sutrikus tiekimo grandinėms. Naujuoju pandemijos etapu, kai reikia išlaikyti parengtį ir reagavimą, koordinavimas išliks labai svarbus. Todėl Europos Komisija ragina valstybes nares iki rudens imtis veiksmų, kad būtų užtikrintas budrumas ir tęstinis parengties ir reagavimo sveikatos srityje koordinavimas.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Įžengiame į naują pandemijos etapą ir pereiname nuo nepaprastosios padėties režimo prie tvaresnio COVID-19 valdymo. Tačiau turime išlikti budrūs. Užsikrėtimo atvejų skaičius ES tebėra didelis, nuo COVID-19 visame pasaulyje vis dar miršta daug žmonių. Be to, naujos atmainos gali atsirasti ir plisti sparčiai. Tačiau žinome, kaip žengti pirmyn. Turime toliau spartinti vakcinaciją bei stiprinamąją vakcinaciją ir tikslinį testavimą, taip pat turime toliau glaudžiai koordinuoti savo atsaką Europos Sąjungoje.“

Šiuo metu mažesnis užsikrėtimų COVID-19 lygis ES valstybėms narėms suteikia galimybę stiprinti priežiūrą, sveikatos priežiūros sistemas ir bendrą pasirengimą pandemijai. Konkrečiai Europos Komisija ragina valstybes nares:

  • intensyvinti vakcinaciją ir stiprinamąją vakcinaciją, atsižvelgiant į COVID-19 ir sezoninio gripo plitimą tuo pačiu metu;
  • sukurti integruotas priežiūros sistemas, kurios būtų grindžiamos ne siekiu nustatyti visus COVID-19 atvejus ir apie juos pranešti, o gauti patikimus ir reprezentatyvius įverčius;
  • tęsti tikslinius tyrimus ir nustatyti pakankamo mėginių skaičiaus seką, kad būtų galima tiksliai įvertinti atmainų plitimą ir aptikti naujas atmainas;
  • investuoti į sveikatos priežiūros sistemų atsigavimą ir įvertinti platesnį pandemijos poveikį sveikatai, be kita ko, psichikos sveikatai ir gydymo bei priežiūros laukimo laiko ilgėjimui;
  • tiek Europos Sąjungoje, tiek koordinuojant veiksmus su tarptautiniais partneriais taikyti suderintas ES taisykles, kad būtų užtikrintos sąlygos laisvai ir saugiai keliauti;
  • remti naujos kartos vakcinų ir terapinių vaistų kūrimą;
  • intensyvinti bendrus veiksmus kovoje su klaidinančia informacija ir dezinformacija apie COVID-19 vakcinas;
  • toliau skatinti pasaulinį solidarumą ir gerinti valdymą pasaulio mastu.

Be to, Europos Komisija praneša apie veiksmus, kuriais siekiama pandemijos metu užtikrinti atsparias medicininių atsako priemonių ir ypatingos svarbos produktų tiekimo grandines visose pramonės ekosistemose. EK taip pat skelbia konkursą pagal iniciatyvą „EU FAB“, kad būtų rezervuoti iRNR, baltymų ir užkrato pernešėjų vakcinų gamybos pajėgumai. Taip bus rezervuoti nauji gamybos pajėgumai, kurie bus naudojami ateityje susidarius ekstremaliosioms sveikatos situacijoms. Konkursas skirtas patalpas ES / EEE turintiems vakcinų gamintojams, kurie savo paraiškas dalyvauti konkurse gali siųsti iki 2022 m. birželio 3 d. 16.00 val. Vidurio Europos laiku.

Vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu, be kita ko, bus toliau gerinamas pasirengimas pandemijai ir stiprinamas ES valstybių narių, taip pat pasaulinio lygmens reagavimo veiksmų koordinavimas, įgyvendinami Europos sveikatos sąjungos pasiūlymai, kovojama su platesniu pandemijos poveikiu sveikatai, įskaitant ilgalaikį COVID sindromą ir psichikos sveikatai tenkančią naštą, taip pat spartesnį skaitmeninimą sveikatos srityje.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Atsakas į koronaviruso grėsmę

Saugios COVID-19 vakcinos

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. balandžio 28 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje