Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. spalio 5 d.Skaitymo laikas: 3 min

Europos Komisija pristatė pirmąją ES kovos su antisemitizmu ir žydų gyvenimo puoselėjimo strategiją

sinagoga.jpg
© EU
Šiandien Europos Komisija pristatė pirmąją ES kovos su antisemitizmu ir žydų gyvenimo puoselėjimo strategiją. Atsižvelgiant į nerimą keliantį antisemitizmo plitimą Europoje ir už jos ribų, strategijoje numatyti veiksmai, kuriais siekiama užkirsti kelią visų formų antisemitizmui ir kovoti su juo, saugoti ir puoselėti žydų gyvenimą ES, taip pat šviesti apie Holokaustą, jį tyrinėti ir atminti.  

Už europinės gyvensenos propagavimą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Margaritis Schinas sakė: „Antisemitizmas nesuderinamas su ES vertybėmis ir mūsų europietišku gyvenimo būdu. Ši strategija – pirmoji tokio pobūdžio – tai mūsų pasiryžimas kovoti su visomis jo formomis ir užtikrinti žydų gyvenimo ateitį Europoje ir už jos ribų. Esame tai skolingi žuvusiems per Holokaustą, skolingi išgyvenusiems, skolingi ateities kartoms.“

Pagrindinės strategijos priemonės:

  1. Užkirsti kelią visų formų antisemitizmui ir kovoti su juo. Devyni iš dešimties žydų mano, kad jų gyvenamojoje šalyje antisemitizmas išaugo, o 85 proc. mano, kad tai rimta problema. Reaguodama į tai, Europos Komisija telks ES lėšas ir padės valstybėms narėms rengti ir įgyvendinti savo nacionalines strategijas. EK padės sukurti Europos patikimų pranešėjų ir žydų organizacijų tinklą, kad būtų pašalintos neteisėtos neapykantą kurstančios kalbos internete. Ji taip pat rems naratyvo, nukreipto prieš antisemitinį turinį internete, parengimą. Europos Komisija bendradarbiaus su šio sektoriaus atstovais ir IT bendrovėmis, kad internete būtų užkirstas kelias neteisėtai demonstruoti nacistinius simbolius, suvenyrus, literatūrą ir tuo prekiauti.
     
  2. Saugoti ir puoselėti žydų gyvenimą ES. 38 proc. žydų svarstė emigracijos galimybę, nes nesijaučia saugūs ES. Siekiant užtikrinti, kad žydai jaustųsi saugūs ir galėtų visapusiškai dalyvauti Europos gyvenime, Europos Komisija skirs ES finansavimą geresnei viešųjų erdvių ir religinių apeigų vietų apsaugai. Kitas kvietimas teikti paraiškas bus paskelbtas 2022 m., kad būtų sutelkta 24 mln. EUR. ES valstybės narės taip pat raginamos pasinaudoti Europolo parama kovojant su terorizmu tiek internete, tiek realiame gyvenime. Siekdama puoselėti žydų gyvenimą, Europos Komisija imsis priemonių žydų paveldui apsaugoti ir informuotumui apie žydų gyvenimą, kultūrą ir tradicijas didinti.
     
  3. Šviesti apie Holokaustą, jį tyrinėti ir atminti. Šiandien kas dvidešimtas europietis nėra girdėjęs apie Holokaustą. Siekdama išsaugoti atminimą, Europos Komisija rems vietų, kuriose vykdytas Holokaustas, tinklo sukūrimą. Šios vietos ne visada plačiai žinomos, pvz., slėptuvių arba sušaudymo vietų atveju. EK taip pat rems naują jaunųjų Europos ambasadorių tinklą Holokausto atminimui puoselėti. Panaudodama ES lėšas, Europos Komisija, kartu su ES valstybėmis narėmis ir mokslinių tyrimų bendruomene, rems šiuolaikinio antisemitizmo ir žydų gyvenimo tyrimų Europos centro steigimą. Siekdama puoselėti žydišką paveldą, EK paragins į Europos kultūros sostinės vardą pretenduojančius miestus atkreipti dėmesį į savo gyventojų mažumų, įskaitant žydų bendruomenę, istoriją.

ES pasitelks visas turimas priemones, kad paragintų šalis partneres kovoti su antisemitizmu ES kaimyninėse ir kitose šalyse, be kita ko, bendradarbiaudama su tarptautinėmis organizacijomis. Taip bus užtikrinta, kad ES išorės lėšos nebūtų netinkamai skiriamos veiksmams, kuriais skatinama neapykanta ir smurtas, taip pat ir prieš žydus. ES stiprins ES ir Izraelio bendradarbiavimą kovojant su antisemitizmu ir skatins žydų paveldo gaivinimą visame pasaulyje.

Strategija bus įgyvendinama 2021–2030 m. laikotarpiu. Europos Komisija ragina Europos Parlamentą ir ES Tarybą remti strategijos įgyvendinimą ir 2024 m. ir 2029 m. paskelbs išsamias įgyvendinimo ataskaitas. ES valstybės narės jau įsipareigojo užkirsti kelią visų formų antisemitizmui ir su juo kovoti, pasitelkusios naujas nacionalines strategijas arba priemones pagal esamas nacionalines strategijas ir (arba) veiksmų planus dėl rasizmo, ksenofobijos, radikalėjimo ir smurtinio ekstremizmo prevencijos. Nacionalinės strategijos turėtų būti priimtos iki 2022 m. pabaigos, o Europos Komisija jas įvertins iki 2023 m. pabaigos.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

ES kovos su antisemitizmu ir žydų gyvenimo puoselėjimo strategijos informacijos suvestinė

Klausimai ir atsakymai

Kovos su antisemitizmu interneto svetainė

Kovos su antisemitizmu ir žydų gyvenimo puoselėjimo koordinatorius

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. spalio 5 d.