Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. birželio 17 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

Europos Komisija pristatė nuomones dėl Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo paraiškų dėl narystės ES

Šiandien Europos Komisija ES Tarybos prašymu pristatė savo nuomones dėl Ukrainos, Moldovos Respublikos ir Sakartvelo paraiškų dėl narystės ES.

ES vėliavos prie Berlaymont

Šiandien Europos Komisija ES Tarybos prašymu pristatė savo nuomones dėl Ukrainos, Moldovos Respublikos ir Sakartvelo paraiškų dėl narystės ES. Šios nuomonės yra grindžiamos Europos Komisijos vertinimu atsižvelgiant į tris Europos Vadovų Tarybos patvirtintas stojimo į ES kriterijų grupes: politinius kriterijus, ekonominius kriterijus ir šalies gebėjimą prisiimti narystės ES įsipareigojimus (ES teisyną). Nuomonėse taip pat atsižvelgiama į Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo pastangas įgyvendinant įsipareigojimus pagal asociacijos susitarimus, įskaitant išsamias ir visapusiškas laisvosios prekybos erdves, kurie apima svarbias ES teisyno dalis.

Europos Komisija nustatė, kad Ukraina padarė didelę pažangą siekdama institucijų, užtikrinančių demokratiją, teisės viršenybę, žmogaus teises ir pagarbą mažumoms bei jų apsaugą, stabilumo; jos makroekonominiai rezultatai ir toliau yra geri, o tai rodo atsparų makroekonominį ir finansinį stabilumą, tačiau reikia tęsti plataus užmojo struktūrines ekonomikos reformas; šalies teisės aktai palaipsniui vis labiau suderinti su esminiais ES teisyno elementais daugelyje sričių. 

Tuo remdamasi Europos Komisija rekomenduoja suteikti galimybę Ukrainai tapti Europos Sąjungos nare. Jai turėtų būti suteiktas kandidatės statusas susitariant, kad tam tikrose srityse bus imtasi veiksmų.

Dėl Moldovos Europos Komisija priėjo prie išvados, kad šalis turi tvirtus pagrindus, kad pasiektų institucijų, užtikrinančių demokratiją, teisės viršenybę, žmogaus teises ir pagarbą mažumoms bei jų apsaugą, stabilumo; makroekonominė politika pakankamai subalansuota, padaryta pažanga stiprinant finansų sektorių ir verslo aplinką, tačiau dar reikia imtis svarbių ekonominių reformų; šalis sukūrė tvirtą pagrindą tolesniam teisės aktų derinimui su ES teisynu.

Tuo remdamasi Europos Komisija rekomenduoja suteikti galimybę Moldovai tapti Europos Sąjungos nare. Jai turėtų būti suteiktas kandidatės statusas susitariant, kad tam tikrose srityse bus imtasi veiksmų.

Europos Komisijos vertinimu, Sakartvelas turi pagrindus, kad pasiektų institucijų, užtikrinančių demokratiją, teisės viršenybę, žmogaus teises ir pagarbą mažumoms bei jų apsaugą, stabilumo, nors pastarojo meto pokyčiai pakenkė šalies pažangai; ji pasiekė gerą makroekonominio stabilumo lygį ir turi gerų ekonominės politikos rezultatų bei palankią verslo aplinką, tačiau reikia tolesnių reformų jos rinkos ekonomikos veikimui pagerinti; apskritai Sakartvelas sukūrė tvirtą pagrindą tolesniam teisės aktų derinimui su ES teisynu.

Tuo remdamasi Europos Komisija rekomenduoja suteikti galimybę Sakartvelui tapti Europos Sąjungos nare. Šiai šaliai turėtų būti suteiktas kandidatės statusas, kai bus išspręsti keli prioritetiniai klausimai.

Tolesni veiksmai

Dabar ES valstybės narės turės vieningai nuspręsti dėl tolesnių veiksmų remdamosi Europos Komisijos nuomonėmis.

Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo paraiškos dėl narystės ES atsižvelgiant į Europos Komisijos nuomones bus svarstomos kitame Europos Vadovų Tarybos susitikime birželio 23–24 d. ES ir toliau yra įsipareigojusi dar labiau stiprinti ryšius ir partnerystę, kad remtų Ukrainą, Moldovą ir Sakartvelą, atsižvelgdama į  asociacijos susitarimus ir išsamias bei visapusiškas laisvosios prekybos erdves.

Pagrindiniai faktai

2022 m. vasario 28 d. paraišką dėl narystės ES pateikė Ukraina.

2022 m. kovo 3 d. paraiškas dėl narystės ES pateikė Sakartvelas ir Moldovos Respublika.

Kovo 7 d. Europos Sąjungos Taryba paprašė Europos Komisijos pateikti nuomones dėl šių paraiškų. 2022 m. balandžio 8 d. Ukraina gavo klausimyno dalį dėl politinių ir ekonominių kriterijų, o balandžio 13 d. – dėl ES teisyno. Atsakymus Ukraina pateikė atitinkamai balandžio 17 d. ir gegužės 9 d. 2022 m. balandžio 11 d. Sakartvelas ir Moldova gavo pirmą klausimyno dalį dėl politinių ir ekonominių kriterijų, o balandžio 19 d. – dėl ES teisyno. Moldova atsakymus pateikė atitinkamai balandžio 22 d. ir gegužės 12 d. Sakartvelas atsakymus pateikė atitinkamai gegužės 2 d. ir 10 d.

Daugiau informacijos:

Ukraina: Nuomonė; Informacinis pranešimas;

Moldova: Nuomonė; Informacinis pranešimas;

Sakartvelas: Nuomonė; Informacinis pranešimas;

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. birželio 17 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje