Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. gruodžio 6 d.Atstovybė Lietuvoje

Europos Komisija pristatė ES piliečių teisių stiprinimo priemonių rinkinį

Europos Komisija (EK) šiandien pristatė priemonių rinkinį, kuriuo siekiama stiprinti ES piliečių teises Europos Sąjungoje.

People / žmonės
Europos Sąjunga 2023

Šiemet sukanka 30 metų, kai įsigaliojo Mastrichto sutartis, kuria nustatytas vienas svarbiausių Europos Sąjungos (ES) laimėjimų: ES pilietybė, kurią turi kiekvienas ES šalies pilietybę turintis asmuo. ES piliečiai naudojasi įvairiomis teisėmis ir privalumais, kurie skiriasi nuo konkrečios valstybės narės pilietybės suteikiamų teisių ir privalumų. ES piliečių teisės – tai teisė į nediskriminavimą dėl pilietybės, teisė laisvai judėti ir gyventi visoje ES, teisė balsuoti ir būti kandidatu Europos Parlamento ir vietos rinkimuose, teisė į konsulinę apsaugą, teisė teikti peticijas Europos Parlamentui ir skundus Europos ombudsmenui, pradėti arba remti Europos piliečių iniciatyvą, taip pat teisė kreiptis į bet kurią ES instituciją ir gauti jos atsakymą. Šios teisės galioja visose 27 ES valstybėse.

Europos Komisija (EK) šiandien pristatė priemonių rinkinį, kuriuo siekiama stiprinti ES piliečių teises Europos Sąjungoje. Paskelbtoje 2023 m. ES pilietybės ataskaitoje pabrėžiama pažanga, padaryta stiprinant ir propaguojant piliečių teises, bendras vertybes ir demokratinį dalyvavimą ES nuo 2020 m. EK siūlo iš dalies keisti Konsulinės apsaugos direktyva nustatytas taisykles, kad užsienyje esantys ES piliečiai būtų apsaugoti ir gautų paramą per krizes. Pristatomame dokumentų rinkinyje dar yra naujos laisvo judėjimo teisės gairės, piliečių su negalia dalyvavimo rinkimuose gerosios praktikos gairės, elektroninio balsavimo praktikos kompendiumas ir ES pilietybės vadovas. Be to, Europos Komisija priėmė pirmąją Europos piliečių iniciatyvos reglamento įgyvendinimo ataskaitą ir paskelbė naujausią „Eurobarometro“ apklausą dėl pilietybės ir demokratijos.

Europos Komisija siūlo persvarstyti ES konsulinės apsaugos direktyvą, siekiant užtikrinti geresnę ir lengvesnę ES piliečių apsaugą trečiosiose šalyse, kuriose nėra jų pilietybės šalies konsulato arba ambasados. Pasiūlymą sudaro priemonės, kuriomis siekiama:

  • supaprastinti procedūras ir kuo geriau pasinaudoti ES delegacijų, valstybių narių ambasadų ir konsulatų tinklu, siekiant geriau padėti piliečiams, kuriems reikia pagalbos; 
  • stiprinti pasirengimo krizėms ir reagavimo į jas priemones, be kita ko, rengiant reguliarias konsulinių krizių valdymo pratybas ir konsulinius krizių valdymo planus, kuriuose būtų įvertinama, kokia gali kilti rizika ir kiek ES piliečių yra kiekvienoje šalyje;
  • siųsti bendras konsulinių ekspertų grupes siekiant per krizes padėti diplomatiniam ir konsuliniam personalui.

2023 m. „Eurobarometro“ apklausos apie pilietybę ir demokratiją rezultatai rodo, kad 94 proc. apklaustųjų Lietuvoje (ES 86 proc.) teigia besijaučiantys Europos Sąjungos piliečiais. Tai yra aukščiausias rezultatas visoje ES. 53 proc. apklaustųjų Lietuvoje (ES 50 proc.) mano esantys gerai informuoti apie savo, kaip ES piliečių, teises.  

Europos Komisija yra įsipareigojusi užtikrinti, kad ES piliečiai galėtų visapusiškai naudotis savo teisėmis, ir toliau atidžiai stebės taisyklių, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimą.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. gruodžio 6 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje