Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. spalio 18 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

Europos Komisija priėmė savo 2024 m. darbo programą

2024 m. Europos Komisijos darbo programoje aptariami pastarųjų ketverių metų laimėjimai, išdėstoma naujų pasiūlymų, kuriuos Europos Komisija ketina priimti ateinančiais mėnesiais, ir pateikiama reikšmingų biurokratizmo mažinimo iniciatyvų.

ES vėliava

Europos Komisija priėmė savo 2024 m. darbo programą. Joje aptariami pastarųjų ketverių metų laimėjimai, išdėstoma naujų pasiūlymų, kuriuos Europos Komisija ketina priimti ateinančiais mėnesiais, ir pateikiama reikšmingų biurokratizmo mažinimo iniciatyvų.

Iki dabar, likus vos keliems mėnesiams iki 2024 m. Europos Parlamento rinkimų, įvykdyta per 90 proc. 2019 m. Pirmininkės U. von der Leyen paskelbtose Politinėse gairėse prisiimtų įsipareigojimų, tad darbo programoje pristatomos tik tos naujos iniciatyvos, kurių reikia imtis tam, kad Europos Komisija galėtų įvykdyti likusius įsipareigojimus arba kad būtų galima įveikti naujus iššūkius.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Precedento neturinčių geopolitinių, ekonominių, visuomeninių ir technologinių iššūkių akivaizdoje nepaprastai svarbu užtikrinti ES konkurencingumą ir ekonominį saugumą. Tai siekiama 2024 m. užtikrinti naujomis politikos iniciatyvomis ir tai įgyvendinsime, įmonėms ir administravimo institucijoms keliamus reikalavimus atsverdami jų kelyje pasitaikančio biurokratizmo mažinimu.“

Geresnis reglamentavimas ir naštos bei biurokratizmo mažinimas

Europos Komisija jau yra priėmusi dalį biurokratizmo mažinimo iniciatyvų (nuo 2023 m. kovo mėn. – 15 pasiūlymų ir iniciatyvų), o kitos pristatomos 2024 m. darbo programos prieduose (26 racionalizavimo pasiūlymai) arba bus pateiktos vėliau.

Strategijoje dėl ilgalaikio konkurencingumo Europos Komisija nustatė tikslą sumažinti ataskaitų teikimo reikalavimų keliamą naštą 25 proc., tačiau ir toliau siekti atitinkamų iniciatyvų politinių tikslų. Tam, kad šis tikslas būtų pasiektas, Komisija stengiasi paprastinti informacijos teikimo reikalavimus, pavyzdžiui, imasi Sąjungos muitinės kodekso reformos. Ši reforma verslininkams padės sutaupyti apie 2 mlrd. EUR. Taip pat siūloma atlikti statistinių tyrimų taisyklių peržiūrą – jos ėmusis bus sutaupyta 450 mln. EUR.

Numatyta paprastinti retai taikomus ataskaitų teikimo reikalavimus, pavyzdžiui, jungti besidubliuojančius įpareigojimus ir didinti skaitmenizacijos mastą. Taip pat siūloma nukelti konkretiems sektoriams skirtų Europos tvarumo atskaitomybės standartų priėmimo terminą (Įmonių informacijos apie tvarumą teikimo direktyva) ir keisti Ataskaitų teikimo direktyvos ir Lyginamųjų indeksų reglamento taikymo sritį.

Įsipareigojimų vykdymas

Toliau laikydamasi ekonomikos augimo darbotvarkės – Europos žaliojo kurso, Europos Komisija užtikrins, kad žalioji pertvarka būtų teisinga, pažangi ir įtrauki. Pavyzdžiui, ji palaikys dialogą su piliečiais ir pramonės atstovais ir imsis parengiamojo darbo, siekdama padėti persitvarkyti pažeidžiamiems asmenims ir įmonėms (be kita ko, tuo tikslu jiems skirdama lėšų iš Socialinio klimato fondo). EK pradės strateginį dialogą dėl ES žemės ūkio ateities.

Tam, kad Europa ir toliau būtų prisitaikiusi prie skaitmeninio amžiaus, Europos Komisija imsis iniciatyvų leisti DI startuoliams naudoti našiuosius kompiuterius ir pateiks Europos kosmoso teisės akto pasiūlymą.

ES ekonomika pasirodė esanti atspari precedento neturinčiai krizių virtinei. 2024 m. Europos Komisija dėmesį telks į darbo jėgos ir įgūdžių trūkumo, švietimo spragų, nepakankamo socialinio dialogo, infliacijos ir verslo kliūčių keliamus iššūkius.

2024 m. vienas iš svarbiausių uždavinių bus ir toliau remti Ukrainą Rusijos agresijos karo akivaizdoje, plėtoti abiem pusėms naudingą partnerystę su Afrika, įgyvendinti sąžiningos prekybos darbotvarkę ir stiprinti valstybių narių gynybos pajėgumus. Europos Komisija stiprins bendradarbiavimą kovos su neteisėtu migrantų gabenimu srityje ir imsis priemonių, kad būtų vykdomos pasirengimo plėtrai reformos ir rengiamos politikos peržiūros, reikalingos siekiant nustatyti, kaip galėtų veikti didesnė Europos Sąjunga.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Europos Komisijos 2024 m. darbo programa

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. spalio 18 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje