Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. balandžio 1 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 1 min

Europos Komisija priėmė pasiūlymą konvertuoti grivinų banknotus iš Ukrainos bėgantiems žmonėms

Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl nuo karo Ukrainoje bėgančių asmenų grivinų banknotų konvertavimo į priimančiųjų valstybių narių valiutą.

Grivinų banknotai

Šiandien Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl nuo karo Ukrainoje bėgančių asmenų grivinų banknotų konvertavimo į priimančiųjų valstybių narių valiutą.

Šis pasiūlymas papildo humanitarinę pagalbą, kurią ES teikia iš Ukrainos bėgantiems asmenims, visų pirma jiems keliaujant visoje Europos Sąjungoje. Jis visiškai atitinka ES prieglobsčio acquis ir ES išorės veiksmus.

Nuo Rusijos karinės invazijos į Ukrainą pradžios į Europos Sąjungą atvyko daugiau kaip 3,8 mln. nuo karo prieš Ukrainą bėgančių asmenų. ES ir jos valstybės narės dėjo daug pastangų, kad šiems žmonėms suteiktų humanitarinę pagalbą ir laikiną apsaugą, be kita ko, suteiktų galimybių patekti į darbo rinką, gauti būstą, medicininę pagalbą ir vaikų švietimą.

Vienas iš neatidėliotinų pabėgėlių poreikių – konvertuoti turimus grivinų banknotus į priimančiosios šalies valiutą.

Šiandienos pasiūlymo tikslas – skatinti visas valstybes nares veikti suderintai, kad iš Ukrainos bėgantiems asmenims būtų sudarytos tokios pačios sąlygos konvertuoti turimus grivinų banknotus į vietos valiutą, nepriklausomai nuo juos priėmusios valstybės narės. Toks požiūris būtinas atsižvelgiant į tai, kad Ukrainos nacionalinis bankas, siekdamas apsaugoti ribotas Ukrainos užsienio valiutos atsargas, turėjo sustabdyti grivinų banknotų keitimą į banknotus užsienio valiuta. Dėl šios priežasties, taip pat dėl ribotos grivinų banknotų konvertavimo galimybės ir valiutos kurso rizikos, ES valstybių narių kredito įstaigos nenoriai keitė valiutą.

Kai kurios valstybės narės svarsto galimybę sukurti nacionalines schemas, pagal kurias vienam asmeniui būtų leidžiama iškeisti tam tikrą kiekį grivinų, o Europos Komisijos tikslas – skatinti nuoseklų požiūrį į tokias schemas. Pagal schemas turėtų būti numatyta, kad didžiausia suma vienam asmeniui – 10 000 grivinų, netaikant jokių mokesčių, pagal oficialų valiutos kursą, kurį skelbia Ukrainos nacionalinis bankas. Tokios schemos turėtų būti taikomos ne trumpiau kaip tris mėnesius. 

Ukrainai skirtas Europos Komisijos puslapis. Šis puslapis prieinamas ukrainiečių ir rusų kalbomis.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. balandžio 1 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje