Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. spalio 13 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 4 min

Europos Komisija priėmė komunikatą dėl ES teisės vykdymo užtikrinimo

Europos Komisija (EK) priėmė komunikatą dėl ES teisės vykdymo užtikrinimo. Jame EK išdėstė, kaip siekia užtikrinti, kad būtų laikomasi ES teisės ir kad piliečiai bei įmonės galėtų naudotis tomis pačiomis teisėmis visoje ES.

rule of law
Europos Sąjunga, 2017

Europos Komisija (EK) priėmė komunikatą dėl ES teisės vykdymo užtikrinimo. Jame EK išdėstė, kaip siekia užtikrinti, kad būtų laikomasi ES teisės ir kad piliečiai bei įmonės galėtų naudotis tomis pačiomis teisėmis visoje ES.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė: „Dėl ES teisės Europos Sąjunga yra laisva, sąžininga ir lygi. Tai žalesnės, labiau klestinčios ir skaitmeninės Europos, kurioje piliečiai gali jaustis saugūs ir apsaugoti, varomoji jėga. Teisę taip jaustis turėtų turėti kiekvienas europietis – be išimčių. Todėl tam, kad europiečiai ir įmonės galėtų visapusiškai naudotis ES teikiama nauda, mums reikia visapusiško, pažangaus ir strateginio ES teisės vykdymo užtikrinimo.“

Komunikate dėl ES teisės vykdymo užtikrinimo apžvelgiami šie aspektai:

  1. Bendradarbiavimas su ES valstybėmis narėmis. Europos Komisijai, kaip Sutarčių sergėtojai, tenka pagrindinė atsakomybė už ES teisės vykdymo užtikrinimą. Tačiau šioje srityje labai svarbus bendradarbiavimas su ES valstybėmis narėmis. ES teisės taikymas ir vykdymo užtikrinimas yra įvairių subjektų, pavyzdžiui, nacionalinių teismų, parlamentų, reguliavimo institucijų, vartotojų ar duomenų apsaugos institucijų, taip pat pilietinės ir plačiosios visuomenės, bendrų pastangų rezultatas. Vykdymo užtikrinimo grandinėje ypač svarbų vaidmenį atlieka visų pirma nacionaliniai teismai, kurie taikydami ES teisę yra ES teismai, nes būtent per juos piliečiai gali veiksmingai naudotis teisių gynimo priemonėmis.
  2. ES teisės pažeidimų stebėsena ir ankstyvas nustatymas. Įrodyta, kad didesnis skaidrumas ir stebėsena ES valstybes nares skatina sparčiau užtikrinti reikalavimų laikymąsi ir didinti plačiosios visuomenės informuotumą. Bendrosios rinkos rezultatų suvestinė, ES teisingumo rezultatų suvestinė, Europos semestro konkrečioms šalims skirtos ataskaitos, teisinės valstybės principo taikymo ataskaita, aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra ir Šengeno vertinimas yra tik kelios iš priemonių, padedančių nustatyti galimas problemas, kai gali prireikti užtikrinti ES teisės vykdymą.
  3. Pažangus vykdymo užtikrinimas ir išankstinė pažeidimų prevencija. Siekdama užkirsti kelią skirtingam naujai priimtų ES teisės aktų aiškinimui ir skatinti bendrą esamų taisyklių supratimą, Europos Komisija ES valstybėms narėms teikia praktines gaires ir rengia susitikimus bei mokymus. Be techninės pagalbos, EK taip pat teikia finansinę paramą. Nors iš Europos regioninių ir struktūrinių fondų arba pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę teikiamos lėšos nėra vykdymo užtikrinimo priemonės, jos gali paskatinti pokyčius ir paspartinti ES teisės įgyvendinimą.
  4. Strateginis vykdymo užtikrinimas ir procesas, vykdomas prieš pradedant pažeidimo nagrinėjimo procedūrą („EU Pilot“). Europos Komisijos tikslas – užtikrinti, kad piliečiai ir įmonės kuo greičiau galėtų naudotis ES teisės teikiama nauda. Todėl kai kuriais atvejais, taip pat ir labiau techninio pobūdžio, EK  gali nuspręsti taikyti procesą „EU Pilot“, vykdomą prieš pradedant pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Tikėtina, kad šis procesas reikalavimų laikymąsi užtikrinti padės greičiau nei oficiali pažeidimo nagrinėjimo procedūra. Ilgainiui įrodyta, kad procesas „EU Pilot“ yra naudingas. 2021 m. sėkmingai išspręsta daugiau kaip 80 proc. „EU Pilot“ procesų. Tais atvejais, kai procesai neišsprendžiami, pradedamos pažeidimo nagrinėjimo procedūros.
  5. Kova su ES teisės pažeidimais imantis teisinių veiksmų. Ilgainiui tai, kaip Europos Komisija taikė pažeidimų nagrinėjimo procedūras, keitėsi: pirmenybę ji teikė kovai su pažeidimais, darančiais didžiausią poveikį piliečių ir įmonių interesams. Europos Komisija ėmė dėti daugiau pastangų spręsdama klausimus, susijusius su aplinka, skaitmenine pertvarka ir pagrindinėmis teisėmis. EK ėmėsi precedento neturinčių teisinių veiksmų, kad apsaugotų pagrindines ES vertybes, įskaitant LGBT bendruomenės nediskriminavimą, žiniasklaidos laisvę, kovą su rasizmu ir ksenofobija ir teismų nepriklausomumą. Be to, didesnė bylų dalis pradėta remiantis pačios Europos Komisijos atliktais tyrimais, kurių skaičius per pastaruosius penkerius metus, nepaisant didelių krizių, nuolat didėjo. Apskritai pažeidimo nagrinėjimo procedūros duoda rezultatų – daugiau kaip 90 proc. bylų išsprendžiamos ir dėl jų neprireikia kreiptis į Teisingumo Teismą.          
  6. Greitas ir veiksmingas reagavimas į krizę. Dėl krizių ir ekstremaliųjų situacijų, pvz., COVID-19 pandemijos ir Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą, ES valstybėms narėms užtikrinti visišką atitiktį reikalavimams tapo sudėtingiau. Siekdama padėti ES valstybėms narėms prisitaikyti prie kintančių aplinkybių, Europos Komisija ėmėsi įvairių veiksmų: be kita ko, teikė pasiūlymus dėl naujų teisės aktų, pritaikė galiojančias taisykles ir teikė gaires bei finansinę paramą. Prireikus taip pat buvo taikomos pažeidimo nagrinėjimo procedūros, pavyzdžiui, siekiant užkirsti kelią eksporto apribojimams ir apsaugoti vartotojų teises.

ES teisės vykdymo užtikrinimas nėra vienkartinis įvykis: reikia, kad ES valstybės narės ir Europos Komisija nuolat dėtų pastangas skatinti nuoseklų ir veiksmingą ES taisyklių taikymą. Šiuo metu Europos Komisijos lygmeniu ir drauge su valstybėmis narėmis vertinama padėtis, siekiant užtikrinti, kad būtų galima naudotis pačiomis geriausiomis vykdymo užtikrinimo priemonėmis, kad ES teisė veiktų praktiškai. Ypatingas dėmesys skiriamas geresnei tinkamo reglamentų taikymo stebėsenai ir tolesniam mūsų vykdymo užtikrinimo veiklos skaidrumo didinimui. 2023 m. Europos Komisija pateiks minėto vertinimo rezultatų ataskaitą.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Komunikatas „Užtikrinti ES teisės aktų vykdymą, kad Europa būtų naudinga“

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. spalio 13 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje