Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. gegužės 11 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

Europos Komisija priėmė griežtesnes internetu teikiamų finansinių paslaugų vartotojų taisykles

Europos Komisija priėmė galiojančių ES nuotolinės prekybos vartotojams skirtomis finansinėmis paslaugomis taisyklių, kuriomis reglamentuojamos nuotoliniu būdu parduodamos finansinės paslaugos, reformą.

internetu teikiamų finansinių paslaugų vartotojų taisykles
Europos Sąjunga, 2020

Europos Komisija priėmė galiojančių ES nuotolinės prekybos vartotojams skirtomis finansinėmis paslaugomis taisyklių, kuriomis reglamentuojamos nuotoliniu būdu parduodamos finansinės paslaugos, reformą. Pasiūlymu bus stiprinamos vartotojų teisės ir skatinamas tarpvalstybinis finansinių paslaugų teikimas bendrojoje rinkoje. Ši rinka labai pasikeitė atsižvelgiant į bendrą sektoriaus skaitmeninimą ir naujas finansinių paslaugų rūšis, kurios buvo sukurtos nuo taisyklių įvedimo 2002 m. Šiuos pokyčius dar labiau sustiprino COVID-19 pandemijos poveikis, dėl kurio labai padaugėjo internetinių sandorių.

Pasiūlymu nustatomi veiksmai keliose srityse:

  • palankesnės sąlygos pasinaudoti 14 dienų teise atsisakyti sutarties sudarant nuotolines finansinių paslaugų sutartis. Siekdami palengvinti naudojimąsi šia teise, prekiautojai, prekiaudami elektroninėmis priemonėmis, turės pateikti sutarties atsisakymo mygtuką. Be to, prekiautojas privalo išsiųsti pranešimą apie teisę atsisakyti sutarties, jei ikisutartinė informacija gaunama likus mažiau nei dienai iki sutarties sudarymo;
  • aiškios taisyklės dėl to, kokia ikisutartinė informacija turi būti teikiama, kokiu būdu ir kada. Pasiūlymu atnaujinamos taisyklės, pavyzdžiui, susijusios su elektroniniais ryšiais, nustatant pardavėjui prievolę iš anksto pateikti tam tikrą informaciją, įskaitant, pavyzdžiui, prekiautojo e. pašto adresą, bet kokias galimas paslėptas išlaidas arba riziką, susijusią su finansine paslauga. Informacija taip pat turi būti aiškiai rodoma ekrane, taip pat nustatomos taisyklės dėl iškylančiųjų langų arba kelių lygmenų nuorodų naudojimo informacijai teikti. Naujosiomis taisyklėmis taip pat bus užtikrinta, kad vartotojui būtų suteikta pakankamai laiko suprasti gautą informaciją, likus ne mažiau kaip dienai iki faktinio parašo;
  • specialios taisyklės, kuriomis siekiama apsaugoti vartotojus, sudarant finansinių paslaugų sutartis internetu. Finansinių paslaugų sutartis gali būti sudėtinga suprasti, ypač jei dėl jų deramasi nuotoliniu būdu. Pasiūlymu prekiautojai įpareigojami įdiegti sąžiningas ir skaidrias internetines sistemas ir pateikti tinkamą paaiškinimą naudojant internetines priemones (pvz., automatizuotas konsultacijas arba pokalbių langelius). Taisyklėmis taip pat suteikiama daugiau galių vartotojui, numatant galimybę prašyti žmogaus įsikišimo, jei tokių internetinių priemonių pagalba nėra visiškai patenkinama;
  • vykdymo užtikrinimas. Pasiūlymu kompetentingoms institucijoms bus suteikta vykdymo užtikrinimo priemonių. Nustačius plačiai paplitusius tarpvalstybinius nuotoliniu būdu sudaromų finansinių paslaugų sutarčių pažeidimus bus taikomos griežtesnės sankcijos, kurių maksimalus dydis – ne mažiau kaip 4 proc. metinės apyvartos;
  • visiškas suderinimas, siekiant užtikrinti vienodai aukštą vartotojų apsaugos lygį visoje vidaus rinkoje. Pasiūlymu nustatomas visiškas teisinis suderinimas, nustatant panašias taisykles visiems paslaugų teikėjams visose ES valstybėse narėse.

Europos Komisijos narių nuomonės:

Už vertybes ir skaidrumą atsakinga Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja Věra Jourová sakė: „Vartotojai vis dažniau naudojasi internetinėmis paslaugomis, be kita ko, kai kalbama apie finansus, ir tai yra geras dalykas. Tačiau taip pat turime užtikrinti, kad taisyklės atitiktų naujausius pokyčius. Vartotojams reikia aiškios informacijos ir apsaugos, jei kiltų kokių nors problemų.“

Už teisingumą atsakingas Europos Komisijos narys Didier Reyndersas pridūrė: „Akivaizdu, kad kintant finansinėms paslaugoms, taip pat turi kisti ir mūsų taisyklės. Skaitmeninimas ir naujų finansinių produktų pagausėjimas per pastaruosius dvidešimt metų iš esmės pakeitė šį sektorių, o neseniai dėl COVID krizės nustatytos izoliavimo priemonės parodė, kad veiksmingesnė ir naujesnė nuotolinių finansinių paslaugų reguliavimo sistema yra kaip niekad svarbi. Nors rizika ir problemos gali skirtis, mūsų dėmesio centre visais atvejais yra vartotojų sauga.“

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Pasiūlymas, kuriuo iš dalies keičiamos taisyklės, taikomos nuotoliniu būdu sudarytoms finansinių paslaugų sutartims

ES nuotolinės prekybos finansinėmis paslaugomis taisyklės

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. gegužės 11 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje