Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. kovo 31 d.Atstovybė Lietuvoje

Europos Komisija patvirtino beveik 155 mln. EUR Lietuvos paramą daugiafunkcio komplekso statybai Vilniuje

Valstybės pagalba. Europos Komisija patvirtino beveik 155 mln. EUR Lietuvos paramą daugiafunkcio komplekso statybai Vilniuje

ES vėliavos prie Berlaymont

Europos Komisija, vadovaudamasi ES valstybės pagalbos taisyklėmis, patvirtino beveik 155 mln. EUR vertės Lietuvos pagalbos priemonę, skirtą daugiafunkcio komplekso statybai Vilniuje remti.

Daugiafunkciame komplekse numatyta įrengti stadioną, sporto infrastruktūrą, vaikų darželį, sporto muziejų, taip pat kultūros švietimo centrą ir biblioteką. Įmonių konsorciumo įsteigta projekto bendrovė kompleksą pastatys per 3 metus. Be to, projekto bendrovė 22 metus eksploatuos stadioną ir sporto infrastruktūrą, taip pat teiks priežiūros paslaugas darželiui, sporto muziejui ir kultūros švietimo centrui bei bibliotekai.

Pagalba, kuri bus paskirstyta per tą laikotarpį, bus teikiama kaip: i) beveik 146 mln. EUR tiesioginė dotacija statybos išlaidoms padengti; ii) beveik 8 mln. EUR tiesioginė dotacija priežiūros paslaugų ir valstybinių renginių stadione organizavimo išlaidoms padengti ir iii) atleidimas nuo nekilnojamojo turto nuomos ir žemės nuomos mokesčių, kurie sudaro apie 250 000 EUR.

Europos Komisija priemonę įvertino vadovaudamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 3 dalies c punktu, pagal kurį ES valstybėms narėms leidžiama tam tikromis sąlygomis remti tam tikrų ekonomikos sričių plėtrą.

Europos Komisija nustatė, kad pagalba yra būtina ir tinkama stiprinti sporto ir kultūros ekonominę veiklą, kuria prisidedama prie Vilniaus regiono ekonominio vystymosi.

Be to, Europos Komisija nustatė, kad pagalba bus proporcinga, t. y. apribojama iki būtino minimumo, ir turės ribotą poveikį konkurencijai ir prekybai tarp ES valstybių narių. Tuo remdamasi EK patvirtino priemonę vadovaudamasi ES valstybės pagalbos taisyklėmis.

Nekonfidenciali sprendimo versija (bylos numeris SA.62831) bus paskelbta valstybės pagalbos registre Europos Komisijos konkurencijos svetainėje, kai tik bus išspręsti visi konfidencialumo klausimai.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. kovo 31 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje