Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. gruodžio 14 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 1 min

Europos Komisija patvirtino 2 mln. eurų vertės Lietuvos schemą, skirtą remti sodininkystės sektorių

Europos Komisija patvirtino 2 mln. eurų vertės Lietuvos schemą, skirtą remti sodininkystės sektorių, ypač obuolių augintojus, atsižvelgiant į Rusijos invaziją į Ukrainą.

Lietuvos vėliava apsupta kitų ES šalių vėliavų

Europos Komisija patvirtino 2 mln. eurų vertės Lietuvos schemą, skirtą remti sodininkystės sektorių, ypač obuolių augintojus, atsižvelgiant į Rusijos invaziją į Ukrainą. Schema patvirtinta pagal 2022 m. kovo 23 d. Europos Komisijos priimtą laikinąją valstybės pagalbos sistemą krizės sąlygomis, iš dalies pakeistą 2022 m. liepos 20 d. ir 2022 m. spalio 28 d.

Pagal šią schemą pagalba bus teikiama tiesioginių dotacijų forma. Schemos tikslas – remti reikalavimus atitinkančių pagalbos gavėjų likvidumo poreikius ir padėti jiems įveikti finansinius sunkumus, susijusius su energijos ir kitų pagrindinių išteklių kainų padidėjimu dėl dabartinės krizės.

Europos Komisija nustatė, kad Lietuvos schema atitinka laikinojoje sistemoje krizės sąlygomis nustatytas sąlygas. Visų pirma, pagalba i) neviršys 250,000 eurų vienam pagalbos gavėjui ir ii) bus suteikta iki 2023 m. gruodžio 31 d. Europos Komisija padarė išvadą, kad schema yra būtina, tinkama ir proporcinga valstybės narės ekonomikos dideliems sutrikimams atitaisyti pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą ir laikinojoje sistemoje krizės sąlygomis nustatytas sąlygas. Tuo remdamasi Europos Komisija patvirtino pagalbos priemonę pagal ES valstybės pagalbos taisykles.

Daugiau informacijos apie laikinąją sistemą krizės sąlygomis ir kitus veiksmus, kurių Europos Komisija ėmėsi siekdama mažinti Rusijos karo prieš Ukrainą ekonominį poveikį, galima rasti čia.

Kai tik bus išspręsti visi konfidencialumo klausimai, nekonfidenciali sprendimo redakcija bus paskelbta valstybės pagalbos registre (bylos Nr. SA.104975) Europos Komisijos interneto svetainėje, skirtoje konkurencijai.

Visas pranešimas spaudai anglų kalba skelbiamas čia.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. gruodžio 14 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje