Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. spalio 4 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

Europos Komisija patvirtino 193 mln. EUR vertės Lietuvos schemą jūros vėjo elektrinių parkams remti

Europos Komisija patvirtino 193 mln. EUR vertės Lietuvos schemą jūros vėjo elektrinių parkams remti, siekiant paskatinti perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, kaip numatyta Žaliojo kurso pramonės plane.

ES vėliavos prie Berlaymont

Europos Komisija patvirtino 193 mln. EUR vertės Lietuvos schemą jūros vėjo elektrinių parkams remti, siekiant paskatinti perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, kaip numatyta Žaliojo kurso pramonės plane. Schema patvirtinta pagal 2023 m. kovo 9 d. Europos Komisijos priimtą laikinąją valstybės pagalbos sistemą krizės ir pertvarkos sąlygomis, kuria siekiama remti priemones sektoriuose, kurie yra labai svarbūs spartinant žaliąją pertvarką ir mažinant priklausomybę nuo kuro. Naująja sistema iš dalies keičiama ir pratęsiama 2022 m. kovo 23 d. priimta laikinoji sistema krizės sąlygomis, skirta sudaryti galimybes valstybėms narėms remti ekonomiką dabartinės geopolitinės krizės aplinkybėmis, jau iš dalies pakeista 2022 m. liepos 20 d. ir 2022 m. spalio 28 d.

Lietuvos priemonė

Lietuva pagal laikinąją sistemą krizės ir pertvarkos sąlygomis pranešė Europos Komisijai apie Lietuvos schemą, skirtą remti atsinaujinančiųjų išteklių jūros vėjo elektrinių parkų įrengimą, siekiant paskatinti perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos.

Priemone galės naudotis tiek Lietuvoje, tiek kitose valstybėse narėse veikiančios įmonės, dalyvaudamos konkurse dėl leidimo įrengti ir eksploatuoti naują jūros vėjo elektrinę. Pagal schemą remiamas projektas bus atrinktas konkurse dėl konkrečios Baltijos jūros zonos, galingumas sieks 700 MW.

Pagal šią priemonę pagalba bus teikiama 15 metų kaip kintamoji priemoka pagal abipusius sandorius dėl kainų skirtumų, kuri bus apskaičiuojama lyginant pagalbos gavėjo pasiūlyme nustatytą referencinę kainą ir elektros energijos rinkos kainą.

Pagalbos gavėjas turės teisę gauti pagalbą, lygią skirtumui tarp vykdymo kainos ir elektros energijos rinkos kainos, kai rinkos kaina bus mažesnė už vykdymo kainą. Tačiau pagalbos gavėjas turės sumokėti šių dviejų kainų skirtumą valstybei, kai rinkos kaina bus didesnė už vykdymo kainą.

Europos Komisija nustatė, kad Lietuvos schema atitinka laikinojoje sistemoje krizės ir pertvarkos sąlygomis nustatytas sąlygas. Visų pirma, pagalba i) bus teikiama konkurso būdu ir ii) bus suteikta ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.

Europos Komisija padarė išvadą, kad Lietuvos schema yra būtina, tinkama ir proporcinga, siekiant paspartinti žaliąją pertvarką ir sudaryti palankesnes sąlygas plėtoti tam tikrą ekonominę veiklą, kuri yra svarbi įgyvendinant planą „REPowerEU“ ir Žaliojo kurso pramonės planą, laikantis SESV 107 straipsnio 3 dalies c punkto ir laikinojoje sistemoje krizės ir pertvarkos sąlygomis nustatytų sąlygų.

Tuo remdamasi Europos Komisija patvirtino pagalbos priemonę pagal ES valstybės pagalbos taisykles.

Kai tik bus išspręsti visi konfidencialumo klausimai, nekonfidenciali sprendimo redakcija bus paskelbta valstybės pagalbos registre (bylos Nr. SA.102871) Europos Komisijos interneto svetainėje, skirtoje konkurencijai. Naujausi internete ir Oficialiajame leidinyje paskelbti sprendimai dėl valstybės pagalbos nurodomi konkurencijos elektroniniame savaitraštyje „Competition Weekly e-News“.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie laikinąją sistemą krizės ir pertvarkos sąlygomis ir kitus veiksmus, kurių Europos Komisija ėmėsi siekdama mažinti Rusijos karo prieš Ukrainą ekonominį poveikį ir paskatintų pereiti prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, pateikiama čia.

Visas pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. spalio 4 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje