Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. spalio 6 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

Europos Komisija pateikė rekomendacijas dėl naudotų mobiliųjų telefonų, planšetinių ir nešiojamųjų kompiuterių bei jų atliekų grąžinimo apimties didinimo

Europos Komisija priėmė valstybėms narėms skirtas politikos rekomendacijas, kuriomis siekiama pagerinti ir paskatinti naudotų mobiliųjų telefonų, planšetinių kompiuterių, nešiojamųjų kompiuterių, jų kroviklių ir jų atliekų grąžinimą.

kompiuteris ir telefonas

Šiandien Europos Komisija priėmė valstybėms narėms skirtas politikos rekomendacijas, kuriomis siekiama pagerinti ir paskatinti naudotų mobiliųjų telefonų, planšetinių kompiuterių, nešiojamųjų kompiuterių, jų kroviklių ir jų atliekų grąžinimą. Rekomendacijomis siekiama padėti nacionalinėms valdžios institucijoms užtikrinti didžiausią šių mažų elektronikos prietaisų surinkimo lygį ir jų pakartotinį naudojimą, remontą, atnaujinimą ir perdirbimą.

Už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius sakė: „Mūsų stalčiuose guli daugiau nei 700 milijonų senų telefonų – beveik po du kiekvienam ES gyventojui. Žmonėms dažnai sunku nuspręsti, ką su jais daryti. Galime aiškiau informuoti, kaip galima tokius gaminius lengvai grąžinti, taisyti ir perdirbti. Šiandienos rekomendacijose daugiausia dėmesio skiriama veiksmingoms priemonėms ir paskatoms, kuriomis siekiama padidinti smulkiosios elektronikos surinkimo lygį visoje ES, suteikiant tokiems gaminiams antrą gyvenimą. Tai naudinga abiem pusėms – ir žmonėms naudinga, ir žiedinė ekonomika auga bei neprarandame svarbiausiųjų žaliavų.“

Mažų elektroninių prietaisų surinkimo lygis visoje ES tebėra žemas. Pavyzdžiui, mobiliųjų telefonų surenkama mažiau nei 5 proc., o namų ūkiuose visoje ES laikoma 700 mln. nenaudojamų mobiliųjų telefonų ir jų atliekų.

Šiuose prietaisuose yra daug vertingų medžiagų, visų pirma svarbiausiųjų žaliavų. Kiekvieno išmaniojo telefono magnete yra retųjų žemių metalų, baterijoje – kobalto, ekrane – indžio, spausdintinėje plokštėje – tantalo, galio ir tauriųjų metalų. 

Padidinus smulkiosios elektronikos remonto ir pakartotinio naudojimo mastą, taip pat tokios įrangos atliekų perdirbimą, bus remiamas perėjimas prie žiedinės ekonomikos, prisidedama prie svarbiausiųjų žaliavų bei energijos tiekimo saugumo ir didinamas ES strateginis savarankiškumas.

Politikos rekomendacijos apima:

  • finansines paskatas, pvz., nuolaidas, kuponus, depozito grąžinimo sistemas arba piniginį atlygį. Paskatos turėtų būti taikomos nebeveikiančiai, tačiau namuose laikomai smulkiajai buitinei elektronikai. Paskatos taip pat turėtų būti skirtos smulkiajai tebeveikiančiai elektronikai, kuri vis dar gali būti parduodama, pakartotinai naudojama arba taisoma. Naudodamiesi šiomis paskatomis, vartotojai turi turėti žinių priimti informacija pagrįstus sprendimus, pavyzdžiui, jie turėtų galėti apskaičiuoti prietaiso vertę;
  • dažnesnį pašto paslaugų naudojimą naudotų mobiliųjų telefonų, planšetinių kompiuterių ir nešiojamųjų kompiuterių ir jų atliekų grąžinimui, pavyzdžiui, vartotojams pateikiant iš anksto apmokėtus vokus ar etiketes, kad jie galėtų grąžinti savo prietaisus;
  • pakartotinio naudojimo organizacijų ir surinkimo sistemų operatorių partnerysčių užmezgimą ir pakartotinio naudojimo bei parengimo pakartotiniam naudojimui tikslų nustatymą; 
  • informuotumo didinimą ir surinkimo punktų, kuriuose žmonės gali grąžinti smulkiąją elektroniką, patogumo ir matomumo gerinimą. Informaciją apie artimiausius surinkimo punktus galima pridėti prie vartotojams patogių žemėlapių, paieškos įrankių ir programėlių. Surinkimo punktuose žmonės taip pat turėtų būti informuojami, kad visi jų įrenginiuose saugomi asmens duomenys yra tinkamai tvarkomi ir ištrinami.

Tolesni veiksmai

Valstybės narės raginamos apsvarstyti Europos Komisijos rekomendaciją ir imtis atitinkamų veiksmų, kad būtų remiamas veiksmingas ES teisės aktų dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮ atliekų direktyvos) įgyvendinimas, visų pirma įsipareigojimai dėl atskiro surinkimo ir grąžinamų atliekų, kuriuos turi vykdyti valstybės narės.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. spalio 6 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje