Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. birželio 20 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 4 min

Europos Komisija pateikė pirmąją pasiūlymų, pateiktų vykstant Konferencijai dėl Europos ateities, analizę

Birželio 17 d. Europos Komisija priėmė komunikatą, kuriame išdėstė, kokių tolesnių veiksmų gali imtis, atsižvelgdama į Konferencijos dėl Europos ateities rezultatus.

Europos Sąjungos vėliava

Birželio 17 d. Europos Komisija (EK) priėmė komunikatą, kuriame išdėstė, kokių tolesnių veiksmų gali imtis, atsižvelgdama į Konferencijos dėl Europos ateities rezultatus.

Konferencija, po metų trukmės diskusijų, baigėsi 2022 m. gegužės 9 d. Strasbūre vykusioje uždarymo ceremonijoje Europos Parlamento, Komisijos ir Tarybos pirmininkai iš Konferencijos dalyvių gavo galutinę ataskaitą, kurioje pateikti 49 plataus užmojo ir į ateitį orientuoti pasiūlymai ir 326 pavienės priemonės.

Šie devynioms plačioms temoms priklausantys pasiūlymai grindžiami rekomendacijomis, kurias piliečiai pateikė Europos piliečių forume ir nacionaliniuose piliečių forumuose, bei idėjomis, kurias piliečiai pateikė per daugiakalbę skaitmeninę platformą.

Nors Konferencija sudarė galimybę pateikti nemažai kokybiškų pasiūlymų, jos sėkmė galiausiai priklausys nuo realių pokyčių. Atsižvelgdama į tai, Europos Komisija kartu su Europos Parlamentu ir ES Taryba 2021 m. kovo mėn. bendroje deklaracijoje pagal savo kompetenciją ir laikantis Sutarčių įsipareigojo imtis tolesnių su pasiūlymais susijusių veiksmų. Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen šį įsipareigojimą pakartojo Konferencijos uždarymo ceremonijoje.

Europos Komisijos paskelbtas komunikatas yra pirmas žingsnis EK imantis tolesnių veiksmų. Joje įvertinama, kokių tolesnių veiksmų reikia imtis atsižvelgiant į Konferencijos pasiūlymus, apžvelgiami tolesni žingsniai ir išdėstoma, kaip geriausia pasimokyti iš Konferencijos patirties ir įtraukti dalyvaujamąją demokratiją į ES politiką ir teisėkūrą. Pavyzdžiui, remdamasi Europos piliečių forumų sėkme Konferencijos metu, Europos Komisija sudarys sąlygas šiems forumams svarstyti ir teikti rekomendacijas prieš tam tikrų svarbių pasiūlymų pateikimą; tai būtų platesnio politikos formavimo dalis ir atitiktų geresnio reglamentavimo principus.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen kalbėjo: „Europos piliečiai pasiūlė daug įvairių idėjų, kaip pagerinti mūsų Sąjungą – pateikti 49 išsamūs pasiūlymai ir daugiau kaip 300 priemonių, kaip pagerinti kasdienį gyvenimą. Kurti geresnę ateitį. Pažadėjome imtis tolesnių veiksmų. Šiandienos komunikatas yra pirmasis žingsnis šiame kelyje. Aš visada palaikysiu tuos, kurie nori imtis reformų, kad mūsų Sąjunga taptų dar geresnė.“

Pasiūlymų analizė ir tolesni veiksmai

Europos Komisija mano, jog siekiant pasiūlymų vertinimo patikimumo, labai svarbu laikytis pasiūlymų dvasios ir turinio, nesiimant kokių nors naujų aiškinimų ar atrankos. Tai išdėstyta šio komunikato priede. 49 pasiūlymai yra suskirstyti į tas pačias temines sritis, kurias pasirinko Konferencijos dalyviai, taip pat pateiktas kiekvienos srities Europos Komisijos vertinimas.

Priede pateikiamos keturios atsakymų kategorijos: esamos iniciatyvos, susijusios su pasiūlymais (pvz., Europos klimato teisės aktas); Europos Komisijos jau pasiūlytos priemonės, kurias turi priimti Europos Parlamentas ir ES Taryba (pvz., Naujasis migracijos paktas); planuojami veiksmai, kuriais bus įgyvendintos idėjos, remiantis naujais Konferencijos svarstymais (pvz., Žiniasklaidos laisvės aktas); ir naujos iniciatyvos ar veiklos sritys, kurias paskatino pasiūlymai ir kurios priklauso Europos Komisijos kompetencijai (pvz., klausimai, susiję su psichikos sveikata).

Pirmąjį naujų pasiūlymų rinkinį pirmininkė U. von der Leyen paskelbs 2022 m. rugsėjo mėn. pranešime apie Europos Sąjungos padėtį, taip pat pridedamame ketinimų rašte. Šie pasiūlymai bus įtraukti į 2023 m. ir vėlesnes Europos Komisijos darbo programas. Imdamasi tolesnių veiksmų, Europos Komisija užtikrins, kad naujos reformos bei politikos kryptys ir diskusijos dėl poreikio keisti Sutartis vienos kitoms neprieštarautų, daugiausia dėmesio skirdama tam, kad būtų kuo geriau išnaudota tai, kas šiuo metu įmanoma padaryti, tuo pat metu būdama pasirengusi keisti Sutartį, jei to reikės.

Siekdamos informuoti Konferencijoje dalyvavusius piliečius ir išlaikyti pagreitį, 2022 m. rudenį bus surengtas Konferencijos „grįžtamosios informacijos“ renginys. Šis renginys būtų proga informuoti ir paaiškinti, kaip trys ES institucijos vykdo tolesnę veiklą ir apžvelgti pažangą tame proceso etape.

Pagrindiniai faktai

EK Pirmininkė U. von der Leyen 2019 m. liepos mėn. politinėse gairėse paragino surengti Konferenciją dėl Europos ateities, kuri būtų naujo Europos demokratijos postūmio vizijos dalis, ir įsipareigojo imtis jos rezultatais pagrįstų tolesnių veiksmų.

Konferencija dėl Europos ateities, kuri prasidėjo 2021 m. Europos dieną, tęsėsi metus. Tai buvo precedento neturintis europinis konsultacinės demokratijos aktas – didžiausia ir plačiausia tokio pobūdžio veikla. Ji subūrė įvairaus amžiaus, šalių ir aplinkos žmones, kurių daugelis niekada nebuvo įsitraukę į Europos reikalus arba nebuvo susipažinę su Europos Sąjungos institucine struktūra. Jie visi atnešė savo skirtingas istorijas ir perspektyvas, kalbas ir tapatybes ir per juos išreiškė savo lūkesčius dėl Europos ir kartu ėmėsi kurti jos ateities viziją.

Konferencijos metu ES institucijoms ir valstybėms narėms pasiūlyta 326 priemonių, dėl kurių jos galėtų imtis tolesnių veiksmų; šios priemonės suskirstytos į devynias temas: klimato kaita ir aplinka; sveikata; tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas; ES pasaulyje; vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas; skaitmeninė pertvarka; Europos demokratija; migracija; švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Komunikatas dėl Konferencijos dėl Europos ateities ir jo priedas

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. birželio 20 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje