Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. gegužės 17 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 4 min

Europos Komisija pateikė pasiūlymus dėl ES muitų sąjungos reformos

a container ship

Šiandien Europos Komisija pateikė pasiūlymus dėl ES muitų sąjungos reformos. Tai plačiausio užmojo ir nuodugniausia reforma nuo muitų sąjungos sukūrimo 1968 m.

Už ekonomiką atsakingas Europos Komisijos narys Paolo Gentiloni sakė: „Pastaruosius 55 metus ES muitų sąjunga yra ES integracijos šerdis. Susidūrę su naujais iššūkiais ir grėsmėmis, šiandien į savo arsenalą įtraukiame dar vieną priemonę prekybos srautams spartinti ir mūsų ekonomikos atsigavimui remti. Ši plataus masto reforma mažins biurokratizmą ir verslo patiriamas reikalavimų laikymosi išlaidas, užtikrins didesnį skaidrumą ir tikrumą ES piliečiams, perkantiems prekių internetu, o muitinėms – paprastesnius ir novatoriškus procesus.“

Nauja partnerystė su verslu

Reformuotoje ES muitų sąjungoje įmonės, norinčios įvežti prekes į ES, visą informaciją apie savo prekes ir tiekimo grandines galės pateikti internetinėje vieno langelio aplinkoje – naujajame ES muitinės duomenų centre. Be to, duomenis apie kelias siuntas joms reikės pateikti tik vieną kartą.

Kai kuriais atvejais, kai verslo procesai ir tiekimo grandinės yra visiškai skaidrūs, patikimiausi verslininkai (turintys „Trust and Check“ statusą) galės išleisti prekes į apyvartą ES, muitinei aktyviai neįsikišant. Kategorija „Trust and Check“ sustiprinama esama įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų (AEO) programa, taikoma patikimiems verslininkams.

Pagal pasiūlymus per duomenų centrą e. prekybos siuntos pradedamos deklaruoti 2028 m., o kiti importuotojai (savanoriškai) galės prisijungti 2032 m. ir taip iškart gauti naudos ir pasinaudoti supaprastinimais. „Trust and Check“ statusą turintys verslininkai galės visas importuojamas prekes įforminti valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, muitinėje, nepriklausomai nuo to, pro kur prekės įvežamos į ES. 2035 m. atliekant peržiūrą bus įvertinta, ar ši galimybė galėtų būti suteikta visiems verslininkams, nes nuo 2038 m. teikti duomenis per šį centrą bus privaloma.

Išmanesnis muitinis tikrinimas

Siūloma nauja sistema suteiks muitinėms galimybę susidaryti globalų vaizdą apie į ES įvežamų prekių tiekimo grandines ir gamybos procesus. Visos valstybės narės turės prieigą prie tikralaikių duomenų ir galės telkti informaciją, kad greičiau, nuosekliau ir veiksmingiau reaguotų į riziką.

Duomenims analizuoti bei stebėti ir problemoms prognozuoti dar prieš tai, kai prekės pajuda į ES, bus naudojamas dirbtinis intelektas. Tai leis ES muitinėms sutelkti pastangas ir išteklius tam, ko reikia labiausiai: užkirsti kelią nesaugių ar neteisėtų prekių patekimui į Sąjungą ir padėti įgyvendinti vis gausesnius ES teisės aktus, kuriais draudžiama importuoti tam tikras prekes, kurių gamyba neatitinka bendrų ES vertybių, pvz., yra susijusi su klimato kaita, miškų naikinimu ir priverčiamuoju darbu. Tai taip pat padės užtikrinti tinkamą muitų ir mokesčių surinkimą į nacionalinius biudžetus ir ES biudžetą.

Siekiant padėti valstybėms narėms pirmenybę teikti tikros rizikos nustatymui ir koordinuoti atliekamus patikrinimus ir inspekcijas, ypač krizės metu, informacija ir ekspertinės žinios bus telkiamos ES lygmeniu – tai darys nauja institucija ES muitinė, naudodama duomenis, pateiktus per ES muitinės duomenų centrą. Nauja tvarka iš esmės pagerins muitinių ir rinkos priežiūros bei teisėsaugos institucijų tarpusavio bendradarbiavimą ES ir nacionaliniu lygmenimis, apimsiantį ir dalijimąsi informacija per ES muitinės duomenų centrą.

Šiuolaikiškesnis požiūris į e. prekybą

Pagal šiandien siūlomą reformą užduotis užtikrinti, kad internetu į ES parduodamos prekės atitiktų visas muitinės prievoles, pirmiausia teks interneto platformoms. Tai labai skiriasi nuo dabartinės muitinių sistemos, kurioje pagrindinė atsakomybė tenka atskiriems vartotojams ir vežėjams. Platformos bus atsakingos už tai, kad muitai ir PVM būtų sumokami įsigyjant prekes ir vartotojai, gavę siuntinį, nebeturėtų mokėti paslėptų mokesčių ir išvengtų netikėto dokumentų tvarkymo. Interneto platformos būtų oficialios importuotojos, todėl ES vartotojai galėtų būti tikri, kad visi muitai buvo sumokėti, o jų pirkiniai yra saugūs ir atitinka ES aplinkos, saugos ir etikos standartus.

Kartu reforma panaikinama dabartinė prekių neapmokestinimo muitais riba – dabar muitų nereikia mokėti už prekes, kurių vertė mažesnė nei 150 EUR, ir tuo labai naudojasi sukčiautojai. Šiuo metu tokia mažesnė vertė siekiant išvengti importo muitų nurodoma į ES įvežant iki 65 proc. siuntinių.

Reforma taip pat supaprastinamas muito, mokėtino už populiariausias mažos vertės prekės, įvežamas į ES iš išorės, apskaičiavimas – naudojamos vos keturios muito kategorijos vietoj tūkstančių galimų. Taip bus daug lengviau apskaičiuoti smulkiems siuntiniams taikomus muitus, platformoms ir muitinėms geriau suvaldyti e. prekybos srautą – į ES kasmet įvežamas vienas milijardas tokių pirkinių. Be to, taip bus pašalinta galimybė sukčiauti. Tikimasi, kad papildomos pajamos iš muitų dėl naujos specialiai pritaikytos e. prekybos tvarkos sieks 1 mlrd. EUR per metus.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai (anglų k.)

ES muitinių reformos tinklalapis Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato svetainėje ir teisės aktų tekstai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. gegužės 17 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje