Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. balandžio 28 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

Europos Komisija paskelbė 100 miestų, dalyvausiančių ES misijoje „Iki 2030 m. – pažangieji neutralaus poveikio klimatui miestai“

Šiandien Europos Komisija paskelbė 100 ES miestų, dalyvausiančių ES misijoje „Iki 2030 m. – 100 pažangiųjų neutralaus poveikio klimatui miestų“, dar vadinamoje miestų misija. Tarp šių 100 miestų – Vilnius ir Tauragė.

Zagrebas
Europos Sąjunga, 2021

Šiandien Europos Komisija paskelbė 100 ES miestų, dalyvausiančių ES misijoje „Iki 2030 m. – 100 pažangiųjų neutralaus poveikio klimatui miestų“, dar vadinamoje miestų misija. Tarp šių 100 miestų – Vilnius ir Tauragė.

Misijoje dalyvauja visų 27 ES valstybių narių miestai ir dar 12 miestų, esančių asocijuotosiose, t. y. prie ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ (2021–2027 m.) prisijungusiose, arba galinčiose tokiomis tapti šalyse.

Europos miestuose gyvena 75 proc. ES piliečių. Pasaulio mastu miestų vietovėse suvartojama virš 65 proc. pasaulio energijos ir išmetama daugiau kaip 70 proc. viso išmetamo CO2 kiekio. Todėl svarbu užtikrinti, kad miestai taptų eksperimentų ir inovacijų ekosistemomis ir taip padėtų visiems kitiems neutralizuoti savo poveikį klimatui iki 2050 m.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Žaliosios pertvarkos banga jau ritasi per visą Europą. Tačiau visada reikia ir entuziastų, kurie užsibrėžtų dar didesnius tikslus. Šie miestai rodo mums kelią į sveikesnę ateitį. Mes jiems padėsime! Kibkime į darbą jau šiandien.“

Už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius teigė: „Pažangiųjų neutralaus poveikio klimatui miestų misija padės mums įvykdyti prisiimtus aplinkosaugos įsipareigojimus, susijusius su nuline tarša, biologine įvairove ir žiedine ekonomika. Daugelis atrinktų miestų jau pademonstravo savo kompetenciją aplinkosaugos srityje dalyvaudami mūsų vykdomose Žaliosios sostinės, Žaliojo lapo ir Žaliojo miesto susitarimo iniciatyvose ir spręsdami oro taršos, triukšmo ir atliekų klausimus. Šių miestų užmojai klimato ir inovacijų srityje ir platesnis mokslinių tyrimų finansavimas šios misijos lėšomis padės užtikrinti, kad Europos piliečių gyvenimas mieste taptų žalesnis, švaresnis ir sveikesnis.“

2022–2023 m. laikotarpiu miestų misijai pagal programą „Europos horizontas“ bus skirtas 360 mln. EUR finansavimas, padėsiantis imtis inovacijų veiklos siekiant neutralizuoti poveikį klimatui iki 2030 m. Mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmais bus sprendžiami netaršaus judumo, energijos vartojimo efektyvumo ir žaliojo miestų planavimo klausimai. Šie veiksmai suteiks galimybę rengti bendras iniciatyvas ir stiprinti bendradarbiavimą užtikrinant sinergiją su kitomis ES programomis.

Pranašumai, kuriais galės naudotis miestai, yra, be kita ko, individualios konsultacijos ir pagalba, teiksimos per specialią misijos platformą, kurią valdys „NetZeroCities“, papildomos finansavimo galimybės ir galimybė prisijungti prie plataus masto inovacijų veiksmų ir bandomųjų projektų. Misija taip pat suteiks tinklaveikos galimybių ir padės miestams keistis geriausios patirties pavyzdžiais bei į misiją įtraukti piliečius.

Tolesni veiksmai

Europos Komisija paragins 100 atrinktų miestų parengti klimatu besirūpinančio miesto sutartis, apimančias bendrus planus, kaip neutralizuoti poveikį klimatui visuose, pavyzdžiui, energetikos, pastatų, atliekų tvarkymo ir transporto, sektoriuose, ir susijusius investicijų planus. Šiame procese dalyvaus piliečiai, mokslinių tyrimų organizacijos ir privatusis sektorius. Klimatu besirūpinančio miesto sutartyse prisiimti aiškūs ir akivaizdūs įsipareigojimai suteiks miestams galimybę šio svarbaus tikslo siekti bendradarbiaujant su ES, nacionalinėmis ir regioninėmis valdžios institucijomis ir – svarbiausia – savo gyventojais.

Be to, atsižvelgdama į tai, kad norą prisijungti prie misijos pareiškė net 377 miestai, Europos Komisija planuoja ir paramos neatrinktiems miestams priemones, įskaitant paramą per misijos platformą ir finansavimo pagal „Europos horizonto“ miestų misijos darbo programą galimybes.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Informacijos suvestinė „ES miestų misija. Dalyvausiantys miestai“

Klausimai ir atsakymai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. balandžio 28 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje