Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. spalio 19 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

Europos Komisija pasiūlė padidinti ES ypatingos svarbos infrastruktūros objektų atsparumą

Europos Komisija pasiūlė padidinti ES ypatingos svarbos infrastruktūros objektų atsparumą.

Energetinė infrastruktūra
Europos Sąjunga, 2022

Europos Komisija pasiūlė padidinti ES ypatingos svarbos infrastruktūros objektų atsparumą. Pasiūlymas dėl ES Tarybos rekomendacijos grindžiamas EK Pirmininkės U. von der Leyen spalio 5 d. Europos Parlamente pristatytu 5 punktų planu dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų atsparumo. Europos ypatingos svarbos subjektai yra labiau susiję ir tarpusavyje priklausomi, todėl incidento atveju jie yra stipresni ir veiksmingesni, tačiau taip pat pažeidžiamesni. Dėl Rusijos karo prieš Ukrainą atsirado naujų rizikų, fizinių ir kibernetinių išpuolių, kurie dažnai būna hibridinė grėsmė. Todėl svarbu imtis spartesnių veiksmų siekiant sustiprinti ES gebėjimą apsisaugoti.

Už europinės gyvensenos propagavimą atsakingas Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas Margaritis Schinas sakė: „Ypatingos svarbos infrastruktūros objektai tampa vis labiau tarpusavyje susiję ir priklausomi vienas nuo kito. Nesvarbu, ar tai būtų vamzdynai, transporto keliai, ar povandeniniai kabeliai, trikdžiai vienoje šalyje gali turėti pakopinį poveikį visai Sąjungai. Europos Komisija dar savo kadencijos pradžioje ėmėsi veiksmų, kad sukurtų patikimą sistemą, skirtą apsaugoti infrastruktūrą internetinėje ir neinternetinėje erdvėje. Dujotiekio „Nord Stream“ sabotažas ir kiti pastarojo meto incidentai rodo, kad turime paspartinti šios naujos sistemos įgyvendinimą ir sukurti tvirtus krizių koordinavimo mechanizmus, kad būtų galima veikti šiandien.“

Kaip vieną iš svarbiausių ES darbo kuriant saugumo sąjungą dalių, Europos Komisija jau 2020 m. pasiūlė atnaujintas taisykles, kuriomis siekiama padidinti ypatingos svarbos subjektų atsparumą. Kartu su neseniai priimta Direktyva dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų atsparumo (CER direktyva) ir peržiūrėta Tinklų ir informacinių sistemų saugumo direktyva (TIS 2 direktyva), ES netrukus turės atnaujintą ir išsamią teisinę sistemą, kad sustiprintų ypatingos svarbos infrastruktūros objektų fizinį ir kibernetinį atsparumą. Tačiau, atsižvelgiant į sparčiai kintančią grėsmių padėtį, naujų taisyklių taikymą reikia paspartinti.

Rekomendacijos projektu siekiama kuo labiau padidinti ir paspartinti ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugą trijose prioritetinėse srityse: parengtis, reagavimas ir tarptautinis bendradarbiavimas. Tuo tikslu rekomendacijoje taip pat numatytas svarbesnis Europos Komisijos vaidmuo teikiant paramą ir derinant veiksmus, siekiant geriau pasirengti dabartinėms grėsmėms ir reaguoti į jas, taip pat glaudesnis ES valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas su kaimyninėmis trečiosiomis šalimis. Pirmenybė turėtų būti teikiama pagrindiniams energetikos, skaitmeninės infrastruktūros, transporto ir kosmoso sektoriams.

ES tenka ypatingas vaidmuo tarpvalstybinių infrastruktūros objektų arba infrastruktūros objektų, teikiančių tarpvalstybines paslaugas ir dėl to darančių poveikį kelių ES valstybių narių interesams, atžvilgiu. Aiškus tokių infrastruktūros objektų ir jų valdytojų nustatymas ir kolektyvinis įsipareigojimas juos apsaugoti yra bendras visų ES valstybių narių interesas. Europos Komisija ragina valstybes nares atlikti ypatingos svarbos infrastruktūros objektų valdytojų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, remiantis Europos Sąjungos lygmeniu parengtais bendrais principais.

Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis bus papildytas Ypatingos svarbos infrastruktūros incidentų ir krizių valdymo planu. Jame bus aprašyti ir nustatyti ES valstybių narių ir ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų bendradarbiavimo reaguojant į incidentus, susijusius su ypatingos svarbos infrastruktūros objektais, visų pirma tais atvejais, kai dėl jų atsiranda didelių esminių paslaugų teikimo vidaus rinkai sutrikimų, tikslai ir būdai. Šį valdymo planą parengs Europos Komisija.

Rekomendacijos projekto tikslas – pasitelkiant Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmą stiprinti ankstyvojo perspėjimo ir reagavimo į ypatingos svarbos infrastruktūros objektų sutrikimus pajėgumus. Europos Komisija reguliariai peržiūrės esamų reagavimo pajėgumų tinkamumą ir pasirengimą ir organizuos tarpsektorinio bendradarbiavimo ES lygmeniu testus.

Rekomendacijos projekte taip pat raginama stiprinti bendradarbiavimą su pagrindiniais partneriais ir kaimyninėmis šalimis ypatingos svarbos infrastruktūros objektų atsparumo klausimais. Europos Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis stiprins koordinavimą su NATO per ES ir NATO struktūrinį dialogą atsparumo klausimais ir šiuo tikslu įsteigs darbo grupę.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Europos Komisijos pasiūlymas dėl ES Tarybos rekomendacijos

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. spalio 19 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje