Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. gruodžio 16 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

Europos Komisija pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę investuos daugiau kaip 1 mlrd. EUR į novatorišką ir saugią ryšio infrastruktūrą

Šiandien Europos Komisija priėmė pirmąją su skaitmeninės ekonomikos sektoriui skirta Europos infrastruktūros tinklų priemonės dalimi (toliau – EITP skaitmeninės ekonomikos sektoriaus dalis) susijusią darbo programą.

kompiuteris ir telefonas

Šiandien Europos Komisija priėmė pirmąją su skaitmeninės ekonomikos sektoriui skirta Europos infrastruktūros tinklų priemonės dalimi (toliau – EITP skaitmeninės ekonomikos sektoriaus dalis) susijusią darbo programą. Joje nustatomos ES remsimų veiksmų, būtinų siekiant per trejus metus pagerinti Europos skaitmeninio ryšio infrastruktūrą, sritys ir tikslai. Šiems veiksmams 2021–2023 m. bus skirtas daugiau kaip 1 mlrd. EUR finansavimas.

EITP skaitmeninės ekonomikos sektoriaus dalis padės skatinti viešąsias ir privačiąsias investicijas, taigi užtikrinti, kad būtų vykdomi bendro ES intereso projektai ir visoje ES diegiama saugi, patikima ir tvari didelio našumo infrastruktūra, įskaitant gigabitinius ir 5G tinklus. Europos ryšio infrastruktūros gerinimas bus labai svarbus siekiant iki 2030 m. įvykdyti programoje „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“ numatytą skaitmeninę transformaciją ir užtikrinti, kad visi ES namų ūkiai turėtų galimybę naudotis gigabitiniu ryšiu ir kad visose gyvenamose vietovėse veiktų 5G ryšys.

Už prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusią Europą atsakinga vykdomoji Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Margrethe Vestager sakė: „Investicijos į tarpvalstybinį junglumą ir toliau bus labai svarbios siekiant pertvarkyti Europą ir užtikrinti jos konkurencingumą. Tinklų ir infrastruktūros gerinimas padės sudaryti Europos piliečiams sąlygas įsidarbinti naujose darbo vietose, o įmonėms – konkuruoti naujose rinkose ir stiprinti savo veiklą.“

Stiprinti ryšio tinklus padės ir pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės finansavimo programą teiksima parama, skirta naujai pagrindinei infrastruktūrai, kuria užtikrinamas junglumas ES viduje ir jos junglumas su trečiosiomis šalimis, kurti ir tokiai jau esamai infrastruktūrai gerinti. Tai labai svarbu siekiant tikslo jungti skaitmeninius, pavyzdžiui, debesijos, duomenų ir kompiuterijos sričių, pajėgumus, kuris yra glaudžiai susijęs su ES siekiu išlaikyti skaitmeninį suverenumą.

Pagal EITP skaitmeninės ekonomikos sektoriaus dalį numatoma remti šiuos pagrindinius veiksmus:

  • 5G infrastruktūros, visų pirma infrastruktūros, kuria užtikrinama 5G aprėptis išilgai tarpvalstybinių koridorių, ir 5G infrastruktūros, reikalingos pažangiosioms bendruomenėms kurti, diegimą;
  • naujų pagrindinių tinklų, įskaitant sietinės debesijos infrastruktūrą, itin saugią kvantinės komunikacijos infrastruktūrą ir jūrinius kabelius, diegimą arba tokių jau esamų tinklų esminį modernizavimą siekiant gerinti elektroninių ryšių tinklų, kuriais užtikrinamas junglumas ES valstybių narių viduje bei tarp jų ir Europos Sąjungos junglumas su trečiosiomis šalimis, veikimą;
  • su tarpvalstybiniais transporto arba energetikos srities projektais susijusios skaitmeninio ryšio infrastruktūros diegimą ir (arba) su transporto arba energetikos infrastruktūra tiesiogiai susijusių operacinių skaitmeninių platformų rėmimą.

Pirmieji kvietimai teikti pasiūlymus pagal EITP skaitmeninės ekonomikos sektoriaus dalį bus paskelbti 2022 m. sausio mėn. Netrukus po to įvyks informacinės dienos renginys, per kurį suinteresuotieji subjektai galės sužinoti daugiau apie tų kvietimų prioritetus ir pagrindinius aspektus ir apie vertinimo bei skyrimo procesą.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. gruodžio 16 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje