Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. spalio 24 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 1 min

Europos Komisija išmokėjo Ukrainai dar 1,5 mlrd. eurų pagalbos

Vakar Europos Komisija išmokėjo dar 1,5 mlrd. eurų iš Ukrainai skirto iki 18 mlrd. eurų „makrofinansinės pagalbos (MFP)+“paketo.

ES ir Ukrainos vėliavos

Vakar Europos Komisija išmokėjo dar 1,5 mlrd. eurų iš Ukrainai skirto iki 18 mlrd. eurų „makrofinansinės pagalbos (MFP)+“ paketo. Šia priemone ES siekia padėti Ukrainai patenkinti neatidėliotinus finansavimo poreikius, 2023 m. teikdama stabilią, nuspėjamą ir didelę finansinę paramą. Įskaičius vakarykštį mokėjimą Ukraina šiais metais gavo 15 mlrd. eurų iš „makrofinansinės pagalbos (MFP)+“ paketo.

Ši parama padės Ukrainai toliau mokėti atlyginimus bei pensijas ir toliau teikti pagrindines viešąsias paslaugas, pvz., ligoninių, mokyklų ir būsto perkeltiems asmenims paslaugas. Tai taip pat leis Ukrainai užtikrinti makroekonominį stabilumą ir atkurti svarbią Rusijos agresijos karo metu sugriautą infrastruktūrą, pavyzdžiui, energetikos infrastruktūrą, vandens tiekimo sistemas, transporto tinklus, kelius ir tiltus.

Vakarykštis mokėjimas atliekamas po to, kai spalio 18 d. Europos Komisija nustatė, jog Ukraina ir toliau daro pakankamą pažangą įgyvendindama sutartas politikos sąlygas ir laikosi atskaitomybės reikalavimų, kuriais siekiama užtikrinti skaidrų ir veiksmingą lėšų naudojimą. Ukraina padarė didelę pažangą didindama finansinį stabilumą (palaipsniui naikindama laikiną ekstremaliosios padėties mokesčių sistemą), stiprindama teisinės valstybės principo laikymąsi (pavyzdžiui atkurdama Aukščiausios teisingumo tarybos ir  Aukščiausios teisėjų kvalifikacinės komisijos veiklą). Be to, Ukraina padarė didelę pažangą gerindama savo energetinę sistemą (restruktūrizavo dujų transportavimo tinklo valdytoją) ir skatindama palankesnę verslo aplinką.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „ES parama Ukrainai yra nepajudinamai tvirta. Šiandien jei išmokėjome dar 1,5 mlrd. eurų finansinės paramos. Įskaičiavus šią sumą mūsų bendra parama Ukrainai pasiekė 83 mlrd. eurų. Be to, Europos Komisija pasiūlė iki 50 mlrd. tolesniems metams – iki 2027 m.“

Visa parama Ukrainai ir ukrainiečiams nuo karo pradžios siekia 83 mlrd. eurų. Tai apima ES, valstybių narių ir Europos finansų įstaigų finansinę, humanitarinę, skubią biudžeto ir karinę paramą Ukrainai, o taip pat išteklius, skirtus padėti valstybėms narėms patenkinti nuo karo bėgančių ukrainiečių poreikius. Daugiau informacijos pateikiama šioje informacijos suvestinėje.

Birželio 20 d. Europos Komisija pasiūlė sukurti specialią priemonę, pagal kurią 2024–2027 m. Ukrainai būtų teikiama nuosekli, nuspėjama ir lanksti parama, kurios bendra suma siektų iki 50 mlrd. eurų.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. spalio 24 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje