Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2021 m. gruodžio 10 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

Europos Komisija imasi veiksmų mokymosi visą gyvenimą ir įsidarbinimo galimybėms gerinti

Europos Komisija priėmė du naujus pasiūlymus dėl individualiųjų mokymosi sąskaitų ir mikrokredencialų. 

Lifelong learning

Gegužės mėn. Porto socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime ES vadovai palankiai įvertino ES lygmens tikslą, kad iki 2030 m. kasmet 60 proc. visų suaugusiųjų dalyvautų mokymuose. Šiandien Europos Komisija (EK) žengė svarbų žingsnį padėdama ES valstybėms narėms siekti šio tikslo ir pateikė du naujus pasiūlymus. EK pasiūlė Tarybos rekomendaciją dėl individualiųjų mokymosi sąskaitų, kuriomis siekiama užtikrinti, kad kiekvienas turėtų asmeniniams poreikiams pritaikytų atitinkamų mokymosi galimybių visą gyvenimą, nepriklausomai nuo to, ar asmuo šiuo metu dirba, ar ne. Taip pat EK pasiūlė Tarybos rekomendaciją dėl mikrokredencialų, kuriais patvirtinami mokymosi rezultatai po nedidelio masto mokymosi patirties (pvz., trumpų kursų ar parengimo).

Turėdami tvirtą įgūdžių rinkinį, gyventojai įgyja naujų galimybių, užsitikrina didesnį saugumą netikrumo laikais, džiaugiasi geresne įtrauktimi ir socialine padėtimi, įsilieja į ekonomiką kaip kvalifikuota darbo jėga, kurios reikia augimui ir inovacijoms skatinti. Tiek skaitmeninės, tiek žaliosios pertvarkos sėkmė priklauso nuo tinkamų įgūdžių turinčių darbuotojų. COVID-19 pandemija dar labiau padidino darbo jėgos perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo poreikį, siekiant prisitaikyti prie kintančios darbo rinkos ir patenkinti paklausą įvairiuose sektoriuose.

Vis dėlto po pirminio švietimo ir mokymo ciklo per mažai žmonių dalyvauja reguliarioje mokymosi veikloje, nes jiems dažnai trūksta finansinių išteklių ar laiko tobulintis ir įgyti naujų įgūdžių arba jie nežino apie mokymosi galimybes ir jų naudą. Pavyzdžiui, daugiau kaip 90 proc. dabartinių darbo vietų ir beveik visuose sektoriuose reikia turėti tam tikro lygio skaitmeninių įgūdžių, tačiau 2019 m. tik 56 proc. suaugusiųjų turėjo pagrindinių skaitmeninių įgūdžių.

Šiandien priimti du nauji pasiūlymai dėl individualiųjų mokymosi sąskaitų ir mikrokredencialų padės spręsti šiuos uždavinius, nes atvers žmonėms daugiau galimybių rasti mokymosi pasiūlymų ir galimybių įsidarbinti.

Pasiūlymu dėl individualiųjų mokymosi sąskaitų siekiama šalinti pagrindines kliūtis, kurios šiandien trukdo žmonėms pradėti mokytis – motyvacijos, laiko ir finansavimo trūkumo, valstybių narių bei socialinių partnerių prašant:

  • sukurti individualiąsias mokymosi sąskaitas ir visiems darbingo amžiaus suaugusiesiems suteikti teisę mokytis;
  • sudaryti su darbo rinka susijusio ir kokybiško mokymo, kuris atitinka finansavimo iš individualiųjų mokymosi sąskaitų reikalavimus, sąrašą ir užtikrinti, kad jis būtų prieinamas per skaitmeninį registrą, pavyzdžiui, naudojantis mobiliaisiais įrenginiais;
  • siūlyti profesinio orientavimo ir anksčiau įgytų įgūdžių patvirtinimo galimybes, taip pat apmokamas mokymosi atostogas.

Novatoriškas šio pasiūlymo aspektas yra tas, kad pagal jį asmuo betarpiškai atsiduria įgūdžių ugdymui skiriamo dėmesio centre. ES valstybės narės juo taip pat raginamos diferencijuoti finansavimą pagal asmenų mokymo poreikius.

Pasiūlymu dėl mikrokredencialų siekiama užtikrinti, kad jie būtų pripažįstami visose institucijose, įmonėse, sektoriuose ir tarpvalstybiniu mastu. Tuo tikslu ES valstybės narės turėtų susitarti dėl:

  • aiškios mikrokredencialų apibrėžties;
  • standartinių jų aprašymo elementų;
  • pagrindinių jų rengimo ir išdavimo principų.

Taip siekiama užtikrinti, kad mikrokredencialai būtų kokybiški ir išduodami skaidriai, kad būtų didinamas pasitikėjimas tuo, kas jais patvirtinama. Tai turėtų padėti besimokantiems asmenims, darbuotojams ir darbo ieškantiems asmenims naudotis mikrokredencialais, kurie jiems galėtų būti naudingi. Pasiūlymu taip pat teikiamos rekomendacijos dėl mikrokredencialų švietimo ir mokymo bei darbo rinkų politikos srityse. Tai turėtų suteikti žmonėms galimybę įgyti naujų ar papildomų įgūdžių jiems pritaikytais būdais, kuriais galėtų naudotis visi. Europos požiūris į mikrokredencialus yra svarbi pavyzdinė iniciatyva siekiant iki 2025 m. sukurti Europos švietimo erdvę. Jie gali būti mokymosi pasiūlymo, įtraukto į individualiąsias mokymosi sąskaitas, dalis.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai (anglų k.)

Komisijos siūloma Tarybos rekomendacija dėl individualiųjų mokymosi sąskaitų

Komisijos siūloma Tarybos rekomendacija dėl mikrokredencialų mokymuisi visą gyvenimą ir įsidarbinamumui

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. gruodžio 10 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje