Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. kovo 30 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

Europos gynybos fondas – 1,2 mlrd. EUR ES gynybos pajėgumams didinti ir inovacijoms skatinti

Europos Komisija priėmė trečiąją Europos gynybos fondo (EGF) metinę darbo programą, pagal kurią gynybos srities mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektams skiriama 1,2 mlrd. EUR.

Defence / gynyba
Europos Sąjunga, 2018

Šiandien Europos Komisija priėmė trečiąją Europos gynybos fondo (EGF) metinę darbo programą, pagal kurią gynybos srities mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektams skiriama 1,2 mlrd. EUR.

Pagal šią naują darbo programą Europos Komisija skiria naują finansavimą gynybos projektams, kad bendromis jėgomis būtų plėtojami strateginiai gynybos pajėgumai ir technologijos. Be to, pagal ją įvedamos gynybos inovacijų skatinimo priemonės, priskirtos ES gynybos inovacijų sistemai (EUDIS).

EGF padės sumažinti investavimo į Europos gynybos pajėgumų plėtrą susiskaidymą. Tai taip pat padidins pramonės konkurencingumą ir paskatins sąveikumą visoje Europoje. Priėmus šią darbo programą, nuo EGF reglamento taikymo pradžios 2021 m. gegužės mėn. Europos Komisija bus investavusi daugiau kaip 3 mlrd. EUR.

Investicijų į bendradarbiavimu grindžiamus Europos gynybos srities mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektus rėmimas

2023 m. darbo programoje daugiausia dėmesio skiriama reikalingoms gynybos technologijoms ir pajėgumams, atsižvelgiant į ES pajėgumų prioritetus, dėl kurių susitarė valstybės narės ir kurie išsamiau aptarti Strateginiame kelrodyje. Į darbo programą įtrauktos 34 temos, sugrupuotos pagal keturis teminius kvietimus teikti pasiūlymus ir tris kvietimus, skirtus perversminėms technologijoms ir MVĮ. Darbo programa bus remiami pavyzdiniai projektai kritinėse srityse, pavyzdžiui, informuotumo apie padėtį kosmose srityje, kovos su hipergarsinėmis raketomis srityje ir karinio jūrų laivyno srityje (Europos patrulinės korvetės (EPC) kūrimas). Kvietimus teikti pasiūlymus numatoma paskelbti 2023 m. birželio 15 d., o teikiamus pasiūlymus priimti iki 2023 m. lapkričio 22 d.

Šie kvietimai teikti pasiūlymus padės pasirengti naujos kartos naikintuvų sistemų, pagrindinių kovos tankų, Europos netiesioginės artilerijos paramos pajėgumų, taip pat strateginio itin didelių krovinių vežimo oro transportu (tai esminis operatyvios paramos užduotims visame pasaulyje pajėgumas), plėtrai. Visose srityse taip pat bus remiami specialūs aparatinės įrangos architektūros sprendimai, skirti efektyviai energiją vartojančioms dirbtinio intelekto (DI) sistemoms.

Finansavimas, skirtas MVĮ ir mokslinių tyrimų organizacijų kvietimams teikti pasiūlymus dėl neteminių mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, yra 50 proc. didesnis, palyginti su 2022 m., taip užtikrinant didesnę paramą mažosioms ir vidutinėms gynybos srities įmonėms.

Be to, 2023 m. EGF darbo programa užtikrinamas kai kurių svarbių projektų, pradėtų pagal ankstesnius EGF kvietimus teikti pasiūlymus ir pagal dvi ankstesnes EGF programas, finansavimo tęstinumas.

ES gynybos inovacijų sistemos rėmimas

Iki 2027 m. Europos Komisija siekia pagal EUDIS ir padedant EGF pritraukti iki 2 mlrd. EUR investicijų į gynybos srities inovacijas.

Pagal EUDIS Europos Komisija rems novatoriškus verslininkus, startuolius ir MVĮ, kad padėtų jiems įveikti tradicines patekimo į rinką kliūtis, realizuoti rinkoje savo idėjas ir iš esmės prisidėti prie ES saugumo ir gynybos. Pagal EUDIS pamažu diegiamos įvairios paramos priemonės ES gynybos inovacijų ekosistemai stiprinti. Į 2023 m. EGF darbo programą bus įtrauktos trys naujos EUDIS priemonės, skyrus apie 220 mln. EUR biudžetą visoms priemonėms įgyvendinti.

Pagrindiniai faktai

Europos gynybos fondas yra Europos Komisijos priemonė gynybos srities moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai ir bendradarbiavimui remti. Šia priemone nėra pakeičiamos pačių valstybių narių pastangos, o skatinamas visų dydžių įmonių ir mokslinių tyrimų subjektų bendradarbiavimas visoje ES ir Norvegijoje (kaip asocijuotojoje šalyje).

2021–2027 m. EGF skirtas 7,953 mlrd. EUR biudžetas.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. kovo 30 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje