Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2024 m. vasario 23 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 5 min

ES tvirtina 13-ąjį sankcijų Rusijai paketą

Europos Komisija palankiai vertina tai, kad ES Taryba priėmė 13-ąjį sankcijų Rusijai paketą.

ES ir Ukrainos simbolika
Europos Sąjunga, 2022

Europos Komisija palankiai vertina tai, kad ES Taryba priėmė 13-ąjį sankcijų Rusijai paketą.

Praėjus dvejiems metams nuo brutalaus Rusijos įsiveržimo į Ukrainą, ES parama Ukrainai ir jos žmonėms nemenksta. Europa yra vieninga ir pasiryžusi toliau ginti savo vertybes ir pagrindinius principus.

Šiame sankcijų pakete daugiausia dėmesio skiriama tam, kad būtų dar labiau apribota Rusijos prieiga prie karinių technologijų (pavyzdžiui, dronų), be to, į sąrašus įtraukiama dar daugiau bendrovių ir asmenų, dalyvaujančių Rusijos karo veiksmuose. Patvirtinus naująjį sankcijų paketą įtrauktųjų į sąrašą skaičius pasiekė daugiau nei 2 000 – tai didelis smūgis Rusijos kariuomenei ir gynybai.

Kiekvienas euras, kurio Rusija negauna, yra laimėjimas. Todėl sustoti negalima. Europos Komisija toliau rems valstybes nares, kad būtų užtikrintas veiksmingas sankcijų vykdymas, ir glaudžiai bendradarbiaus su trečiosiomis šalimis, kad būtų kovojama su galimais bandymais apeiti sankcijas.

Pagrindiniai 13-ojo sankcijų paketo elementai

SANKCIONUOJAMŲ SUBJEKTŲ SĄRAŠO PAPILDYMAS

Tai beprecedentis sankcijų paketas, pagal kurį sąrašai papildomi 194 naujais įrašais – įtraukiami 106 asmenys ir 88 subjektai. Taip papildžius sankcionuojamųjų sąrašą, bendras įtrauktųjų į sąrašus skaičius perkopia 2 000.  Konkrečiai kalbant, šiomis priemonėmis:

  • tikslingai orientuojamasi į Rusijos karinį ir gynybos sektorių: naujieji sąrašai taikomi daugiau nei 140 bendrovių ir asmenų, priklausančių Rusijos kariniam pramoniniam kompleksui, kuris, be kita ko, gamina raketas, bepiločius orlaivius, zenitinių raketų kompleksus, karines transporto priemones, aukštųjų technologijų komponentus ginklams ir kitą karinę įrangą. Į sankcijų paketą įtraukti subjektai, prekiaujantys įvairiais pagrindiniais bepiločių orlaivių komponentais. EK taikė anksčiau aptartą objektyvų ir laipsnišką metodą šioms įmonėms nustatyti, apjungdama iš įvairių šaltinių gautus įrodymus, paremtus prekybos ir muitinės duomenimis;
  • siunčiamas stiprus signalas Rusijos karo veiksmų partneriams: naujai į sąrašus įtraukta 10 (Rusijos) bendrovių ir asmenų, dalyvaujančių gabenant Šiaurės Korėjos ginkluotę į Rusiją, šalies gynybos ministras, taip pat kelios paramą Rusijos ginkluotosioms pajėgoms teikiančios Baltarusijos bendrovės ir asmenys;
  • kovojama su sankcijų apėjimu: tarp naujų sąrašų įrašų – su lygiagrečiu draudžiamų prekių importu į Rusiją susijusi Rusijos logistikos bendrovė bei jos direktorius ir dar vienas Rusijos subjektas, dalyvaujantis kitoje tiekimo schemoje;
  • stiprinami ES veiksmai prieš Rusijos vykdomą okupaciją ir neteisėtą Ukrainos teritorijų aneksiją: į sąrašą naujai įtraukti 6 teisėjai ir 10 pareigūnų okupuotose Ukrainos teritorijose;
  • nustatomos sankcijos dėl vaikų teisių pažeidimų: į sąrašą taip pat naujai įtraukti 15 asmenų ir 2 subjektai, susiję su Ukrainos vaikų deportacija ir karine indoktrinacija, be kita ko, Baltarusijoje.

PREKYBOS PRIEMONĖS

Šiuo sankcijų paketu patvirtinamas ES ryžtas neleisti Rusijai įsigyti vakarietiškų didesnės rizikos technologijų savo karinėms reikmėmsBepiločiai orlaiviai, arba dronai, atlieka labai svarbų vaidmenį kare Ukrainoje. Šiame sankcijų pakete išvardytos bendrovės, parūpinančios Rusijai pagrindinių bepiločių orlaivių komponentų, ir nustatomos tam tikros sektorinės sankcijos, kad būtų pašalintos spragos ir apsunkintas bepiločių orlaivių karas.

Remiantis patikimais iš įvairių šaltinių gautais įrodymais, paremtais prekybos ir muitinės duomenimis, į su Rusijos kariniu pramoniniu kompleksu susijusių subjektų sąrašą (IV priedas) įtrauktos 27 naujos Rusijos ir trečiųjų šalių bendrovės. Šioms bendrovėms taikomi griežtesni eksporto apribojimai, susiję su dvejopo naudojimo prekėmis ir technologijomis, taip pat prekėmis ir technologijomis, kurios galėtų prisidėti prie Rusijos gynybos ir saugumo sektoriaus technologinio stiprinimo.  Tai yra:

  • dar 17 Rusijos bendrovių, dalyvaujančių kuriant, gaminant ir tiekiant elektroninius komponentus Rusijos kariniam ir pramoniniam kompleksui;
  • 4 Kinijos bendrovės ir po vieną Kazachstano, Indijos, Serbijos, Tailando, Šri Lankos ir Turkijos bendrovę, kurios netiesiogiai remia Rusijos karinį ir pramoninį kompleksą agresijos kare prieš Ukrainą, prekiaudamos elektroniniais komponentais Rusijos kariniam ir pramoniniam kompleksui.

ORO ERDVĖS GYNYBOS STIPRINIMO PRIEMONĖS  

Šiame sankcijų pakete ne tik pateiktas konkrečių įmonių, parduodančių bepiločių orlaivių dalis Rusijai, sąrašas, bet ir nustatomi papildomi draudimai eksportuoti bepiločių orlaivių komponentus. Tai yra:

  • dabar apribojimai taikomi platesniam bepiločių orlaivių komponentų spektrui – draudimas taikomas elektroniniams transformatoriams, statiniams keitikliams ir induktoriams, kurie, be kita ko, naudojami bepiločiuose orlaiviuose;
  • naujomis priemonėmis draudimas nustatomas ir aliuminio kondensatoriams, kurie gali būti naudojami kariniais tikslais.

TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO SKATINIMO PRIEMONĖS

Nauju sankcijų paketu išplečiamas šalių partnerių dėl netiesioginio geležies ir plieno importo draudimo, sąrašas, įtraukiant Jungtinę Karalystę. Šalys partnerės geležies ir plieno importui taiko ribojamąsias ir importo kontrolės priemones, kurios yra iš esmės lygiavertės analogiškoms priemonėms, nustatytoms ES reglamente (ES) Nr. 833/2014.

Pagrindiniai faktai

Praėjus dvejiems metams po Rusijos plataus masto agresijos karo prieš Ukrainą pradžios, Europa yra vieninga ir pasiryžusi toliau ginti savo vertybes ir pagrindinius principus. ES tvirtai palaiko Ukrainą bei jos žmones ir toliau nepalenkiamai rems Ukrainos ekonomiką, visuomenę, ginkluotąsias pajėgas ir būsimą atstatymą tol, kol reikės.

Siekdama atimti iš Rusijos karo mašinos pajamų šaltinius, ES priėmė 13 sankcijų Rusijai paketų. Sankcijos paveikė Rusijos pajamas ir rublio vertę. ES sankcijos taip pat apėmė apribojimus Rusijos tiekimo grandinėms ir apribojo jos prieigą prie Vakarų technologijų svarbiuose pramonės sektoriuose. Viršutinė naftos kainos riba, dėl kurios susitarta su G7 partneriais, sumažino Rusijos vyriausybės naftos pajamas. Sankcijų poveikis pasimatys su laiku.

Rusijai bandant rasti būdų apeiti mūsų sankcijas, Europos Komisija nuolat peržiūri taikomas priemones, vertina, kaip jos taikomos, ir nustato galimas spragas. Dabar daugiausia dėmesio skiriama vykdymo užtikrinimui, visų pirma kovai su ES sankcijų vengimu pasitelkiant trečiąsias šalis.

Pasiuntinys ES sankcijų klausimais Davidas O'Sullivanas toliau vykdo pagrindinių trečiųjų valstybių informavimo veiklą, kad būtų kovojama su sankcijų apėjimu. Jau matomi apčiuopiami rezultatai. Kai kuriose šalyse diegiamos sistemos reeksportui stebėti, tikrinti ir blokuoti. Bendradarbiaudami su bendraminčiais partneriais taip pat susitarėme dėl sankcionuojamų įprastų didelio prioriteto prekių sąrašo; šias prekes įmonės turėtų itin išsamiai patikrinti, o trečiosios valstybės negali jų reeksportuoti į Rusiją. Be to, Europos Sąjungoje taip pat parengėme sankcionuojamų ekonomikai itin svarbių prekių sąrašą; šių prekių atžvilgiu įmonės ir trečiosios valstybės turėtų būti ypač budrios.

Daugiau informacijos

Nuoroda į Oficialų leidinį (bus pateikta netrukus)

Informacijos suvestinė apie sankcijų poveikį

Daugiau informacijos apie sankcijas

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2024 m. vasario 23 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje