Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. gruodžio 16 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

ES susitarė dėl devintojo sankcijų Rusijai rinkinio

Europos Komisija palankiai vertina tai, kad ES Taryba, reaguodama į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, patvirtino devintąjį griežtų sankcijų Rusijai rinkinį.

ES vėliava

Europos Komisija palankiai vertina tai, kad ES Taryba, reaguodama į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, patvirtino devintąjį griežtų sankcijų Rusijai rinkinį. Taip reaguojama į Rusijos tebevykdomą įtampos eskalavimą ir neteisėtą karą prieš Ukrainą, visų pirma dėl to, kad Rusija sąmoningai taikosi į civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, siekdama paralyžiuoti šalį žiemos pradžioje.

Šiandienos dokumentų rinkinys papildo visišką ES draudimą importuoti jūromis vežamą Rusijos žalią naftą ir pasaulinę viršutinę naftos kainos ribą, dėl kurios susitarta su G7 partnerėmis; abi šios priemonės taikomos nuo gruodžio 5 d.

Šiandien priimtą rinkinį sudaro toliau nurodyti elementai.

Sankcionuojamų subjektų sąrašo papildymas

Į asmenų, kurių turtas įšaldomas, sąrašą ES įtraukė beveik 200 papildomų asmenų ir subjektų. Šis skaičius apima, be kita ko, Rusijos ginkluotąsias pajėgas, taip pat pavienius pareigūnus ir gynybos pramonės įmones, Valstybės Dūmos ir Federacijos tarybos narius, ministrus, neteisėtas Rusijos įgaliotąsias institucijas okupuotose Ukrainos teritorijose ir politines partijas. Į šį sąrašą įtraukti pagrindiniai asmenys, dalyvavę Rusijos žiauriose ir tyčinėse raketų atakose prieš civilius gyventojus, grobiant Ukrainos vaikus ir juos išvežant į Rusiją ir vagiant Ukrainos žemės ūkio produktus.

Papildomi ES eksporto draudimai

Nustatyti nauji eksporto apribojimai jautrioms dvejopo naudojimo ir pažangioms technologijoms, kurios gali padėti didinti Rusijos karinius pajėgumus ir technologinę plėtrą. Apribojimai apima bepiločių orlaivių variklius, kamufliažinę įrangą, papildomą cheminę ir (arba) biologinę įrangą, riaušių malšinimo medžiagas ir papildomus elektroninius komponentus, naudojamus Rusijos karinėse sistemose mūšio lauke.

Be to, griežčiausi eksporto apribojimai taikomi dar 168 Rusijos subjektams, glaudžiai susijusiems su Rusijos kariniu pramoniniu kompleksu, siekiant apriboti jų prieigą prie jautrių dvejopo naudojimo prekių ir pažangiųjų technologijų. Iš viso sankcijos taikomos 410 subjektų. Šis sprendimas priimtas glaudžiai bendradarbiaujant su mūsų partneriais ir apima karinius galutinius naudotojus, dirbančius įvairiuose sektoriuose, pavyzdžiui, aeronautikos.

Nauji eksporto draudimai bus taikomi ir kitoms pramoninėms prekėms ir technologijoms, pavyzdžiui, žaisliniams ir (arba) pramoginiams bepiločiams orlaiviams, kompleksiniams generatoriams, nešiojamiesiems kompiuteriams ir skaičiavimo komponentams, spausdintinėms plokštėms, radionavigacinėms sistemoms, nuotolinio valdymo radijo ryšiu aparatams, orlaivių varikliams ir variklių dalims, kameroms ir lęšiams.

Rusijai nebegalima teikti dar daugiau verslo paslaugų – draudžiama teikti rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausos, techninių bandymų ir analizės bei reklamos paslaugas.

Papildomi draudimai Rusijos bankams sudaryti sandorius

Dar trims Rusijos bankams nustatytos sankcijos, įskaitant visišką Rusijos regioninės plėtros banko sandorių draudimą, siekiant toliau paralyžiuoti finansinį Putino aparatą.

Papildomi draudimai Rusijos žiniasklaidos priemonėms

Sankcijos pritaikytos dar keturiems Rusijos kanalams.

Rusijos galimybių naudotis bepiločiais orlaiviais mažinimas

Dabar ribojamas tiesioginis bepiločių orlaivių variklių eksportas į Rusiją ir į bet kurias trečiąsias šalis, pavyzdžiui, Iraną, jei kyla įtarimų, kad jie bus panaudoti Rusijoje.

Papildomos ekonominės priemonės prieš Rusijos energetikos ir kasybos sektorius

Be jau galiojančio draudimo investuoti į Rusijos energetikos sektorių, taip pat bus uždraustos naujos ES investicijos į Rusijos kasybos, išskyrus tam tikrų žaliavų, sektorių.

Daugiau informacijos

ES sankcijos Rusijai yra veiksmingos. Jos kenkia Rusijos gebėjimui gaminti naujus ir taisyti turimus ginklus, taip pat trukdo vežti medžiagas.

Rusijos tebevykdomos agresijos geopolitinis, ekonominis ir finansinis poveikis yra akivaizdus: karas sutrikdė pasaulines prekių, ypač žemės ūkio maisto produktų ir energijos, rinkas. ES ir toliau užtikrina, kad jos sankcijos nedarytų poveikio energinių ir žemės ūkio maisto produktų eksportui iš Rusijos į trečiąsias šalis.

ES sankcijų vykdymą visoje Europos Sąjungoje, būdama ES sutarčių sergėtoja, stebi Europos Komisija.

ES vieningai solidarizuojasi su Ukraina. Kartu su savo tarptautiniais partneriais ji ir toliau rems Ukrainą ir jos žmones, be kita ko, teikdama papildomą politinę, finansinę ir humanitarinę pagalbą.

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai [bus paskelbti artimiausiu metu]

Europos Komisijos interneto svetainė, skirta ES sankcijoms Rusijai ir Baltarusijai

Ukrainai skirta Europos Komisijos interneto svetainė

Klausimai ir atsakymai. Ribojamosios priemonės

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. gruodžio 16 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje