Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. liepos 19 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

ES stiprins Europos gynybos pramonę remdama bendradarbiaujamuosius viešuosius pirkimus, kuriems numatyta 500 mln. EUR vertės priemonė

Šiandien Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 2022–2024 m. laikotarpiu nustatomas Europos gynybos pramonės stiprinimo naudojantis bendradarbiaujamaisiais viešaisiais pirkimais aktas.

EGF - ginkluotė
Europos Sąjunga, 2018

Šiandien Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 2022–2024 m. laikotarpiu nustatomas Europos gynybos pramonės stiprinimo naudojantis bendradarbiaujamaisiais viešaisiais pirkimais aktas. Šia priemone siekiama patenkinti skubiausius ir svarbiausius gynybos produktų poreikius, atsiradusius dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą. Europos Komisija siūlo 2022–2024 m. iš ES biudžeto skirti 500 mln. EUR.

Vykdomoji Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja Margrethe Vestager teigė: „Ukrainai perduoti skubiai reikalingos karinės įrangos buvo kilnus valstybių narių gestas. Laikydamasi to paties solidarumo principo, ES padės valstybėms narėms papildyti atitinkamas atsargas skatindama vykdyti bendrus viešuosius pirkimus, kad Europos gynybos pramonė galėtų geriau patenkinti šiuos neatidėliotinus poreikius. Pasiūlymas dėl reglamento, kuriuo nustatomas Europos gynybos pramonės stiprinimo naudojantis bendradarbiaujamaisiais viešaisiais pirkimais aktas, – tai istorinis žingsnis kuriant ES gynybos sąjungą, didinant ES piliečių saugumą ir užtikrinant, kad ES taptų stipresnė mūsų sąjungininkių partnerė.“

Už vidaus rinką atsakingas Europos Komisijos narys Thierry Bretonas pažymėjo: „Šiandien žengiame istorinį žingsnį Europos gynybos integracijos link. Prie Europos sienų siaučiant karui, reaguojame į ES valstybių vadovų raginimą ir šiandien pristatome naują priemonę, pagal kurią remiamas bendras ginklų įsigijimas Europos lygmeniu. Mes ne tik padedame atnaujinti dalį atsargų, kurių sumažėjo perdavus ginklų Ukrainai, bet ir kuriame iš ES biudžeto remiamą paskatą, kad valstybės narės pirkimus vykdytų kartu. Europos gynyba žengia svarbų žingsnį į priekį.“

Priemonės tikslai:

  • skatinamas ES valstybių narių bendradarbiavimas vykdant viešuosius pirkimus gynybos srityje. Taip prisidedama prie solidarumo, sąveikumo ir viešųjų išlaidų veiksmingumo, užkertamas kelias išstūmimo efektui (kai ES valstybės narės dėl ypač didelės paklausos negali patenkinti savo gynybos produktų poreikių) ir padedama išvengti susiskaidymo; 
  • didinamas Europos gynybos pramoninės ir technologinės bazės konkurencingumas ir veiksmingumas, visų pirma spartinant pramonės prisitaikymą prie struktūrinių pokyčių (įskaitant gamybos pajėgumų didėjimą), kilusių dėl naujų saugumo sąlygų po Rusijos agresijos prieš Ukrainą.   

Pagal šią priemonę bus remiami veiksmai, atitinkantys šias sąlygas:

  • sudarytas bent trijų ES valstybių narių konsorciumas;
  • plečiamas esamas ar naujas bendradarbiavimas siekiant vykdyti skubiausiai reikalingų ir ypatingos svarbos gynybos produktų bendradarbiaujamuosius viešuosius pirkimus;
  • taikomos viešųjų pirkimų procedūros, atspindinčios Europos gynybos pramoninės ir technologinės bazės įsitraukimą.

Taikant šią priemonę bus atsižvelgiama į Europos Komisijos įsteigtos Bendrų viešųjų pirkimų gynybos srityje darbo grupės ir vyriausiojo įgaliotinio / Europos gynybos agentūros vadovo veiklą. Ši darbo grupė padeda koordinuoti ES valstybių narių itin trumpalaikių viešųjų pirkimų poreikius ir bendradarbiauja su valstybėmis narėmis bei ES gynybos srities gamintojais, kad padėtų vykdant bendrus viešuosius pirkimus atsargoms papildyti.

Reaguodama į situacijos skubumą, Europos Komisija per šešias savaites po to, kai Europos Vadovų Taryba jai patikėjo šią užduotį, pasiūlymą dėl reglamento priėmė prioriteto tvarka, o dabar jį perduos teisės aktų leidėjams. Europos Komisija tikisi, kad jis bus greitai priimtas, kad iki 2022 m. pabaigos būtų galima padėti ES valstybėms narėms bendradarbiaujant patenkinti skubiausius ir svarbiausius gynybos produktų poreikius.

Be to, Europos Komisija pasiūlys reglamentą dėl Europos investicijų gynybos srityje programos. Šis reglamentas taps būsimų bendrų vystymosi ir viešųjų pirkimų projektų, kurie yra labai svarbūs bendram ES valstybių narių ir Sąjungos saugumui, pagrindu.  

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. liepos 19 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje