Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. vasario 18 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

ES skundžia Kiniją Pasaulio prekybos organizacijai gindama savo aukštųjų technologijų sektorių

Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) inicijuojamas Europos Sąjungos ginčas dėl Kinijos veiksmų, kuriais ribojama ES bendrovių teisė kreiptis į užsienio teismus siekiant apsaugoti savo patentus ir jais naudotis.

ES vėliava

Šiandien Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) inicijuojamas Europos Sąjungos ginčas dėl Kinijos veiksmų, kuriais ribojama ES bendrovių teisė kreiptis į užsienio teismus siekiant apsaugoti savo patentus ir jais naudotis.

Kinija griežtai riboja ES bendrovių, kurioms priklauso teisės į bazines technologijas (pvz., 3G, 4G ir 5G), galimybes ginti šias teises, kai, pvz., Kinijos mobiliųjų telefonų gamintojai jų patentus naudoja neteisėtai arba vengia sumokėti atitinkamą kompensaciją. Iš tikrųjų, už Kinijos ribų į teismą besikreipiantiems patentų savininkams Kinijoje dažnai gresia didelės baudos ir jie taip verčiami tenkintis mažesniais ne rinkos kaina licencijavimo mokesčiais.

Tokia Kinijos politika itin žalinga inovacijoms ir ekonomikos augimui Europoje, iš esmės atimanti iš Europos technologijų bendrovių galimybę naudotis teisėmis, dėl kurių jos yra įgijusios technologinį pranašumą, ir jas įgyvendinti.

Vykdomasis Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir už prekybą atsakingas Europos Komisijos narys Valdis Dombrovskis sakė: „Turime ginti dinamišką ES aukštųjų technologijų pramonę – inovacijų variklį, užtikrinantį mūsų pirmavimą novatoriškų ateities technologijų plėtojimo srityje. Kai ES bendrovių technologijos naudojamos neteisėtai, jos turi teisę reikalauti teisingumo sąžiningomis sąlygomis. Dėl šios priežasties šiandien inicijuojame konsultacijas su PPO.”

Nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. Kinijos teismuose priimami sprendimai – įpareigojimai, draudžiantys pradėti ar tęsti procesą kitų valstybių teismuose, kuriais daromas spaudimas aukštųjų technologijų patentus turinčioms ES bendrovėms ir joms neleidžiama teisėtai ginti savo technologijų. Be to, Kinijos teismai baugina didelėmis baudomis, kad Europos bendroves atgrasytų nuo kreipimosi į užsienio teismus.

Tokiu būdu Europos aukštųjų technologijų bendrovės pasmerktos nepavydėtinomis sąlygomis ginti savo teises. Kinijos gamintojai prašo taikyti šiuos įpareigojimus, draudžiančius pradėti ar tęsti procesą kitų valstybių teismuose, kad įgytų sąlygas pigiau ar net nemokamai naudotis Europos technologijomis.

ES ne kartą kėlė šį klausimą diskusijose su Kinija, kad būtų rastas sprendimas, tačiau viskas veltui. Kadangi, ES tvirtinimu, Kinijos veiksmai neatitinka PPO sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS sutarties), ES kreipėsi į PPO dėl konsultacijų.

Tolesni veiksmai

Ginčo sprendimo konsultacijos, kurias paprašė surengti ES, yra pirmasis PPO ginčų sprendimo procedūros etapas. Jeigu per 60 dienų jų metu nepavyktų rasti tinkamo sprendimo, ES gali paprašyti PPO įsteigti kolegiją, kuri šiuo klausimu priimtų sprendimą.

Pagrindiniai faktai

Su šiuo ginču susiję patentai yra esminiai standarto patentai. Tai patentai, kurie yra būtini tam tikrą tarptautinį standartą atitinkančioms prekėms pagaminti. Šiais patentais saugomas technologijas privaloma naudoti gaminant, pvz., mobilųjį telefoną, todėl patentų savininkai įsipareigojo sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis (angl. FRAND) išduoti licencijas gamintojams. Dėl to mobiliųjų telefonų gamintojas turėtų gauti licencijas naudotis šiais patentais (sumokėjęs su patento savininku sutartą licencijos mokestį). Jei gamintojas negauna licencijos ir (arba) atsisako sumokėti mokestį, patento savininkas gali užtikrinti šių patentų vykdymą ir kreiptis į teismą, kad būtų sustabdytas gaminių, kuriems naudojamos tos nelicencijuotos technologijos, pardavimas.

2020 m. rugpjūčio mėn. Kinijos aukščiausiasis liaudies teismas nusprendė, kad Kinijos teismai, nustatydami įpareigojimus, draudžiančius pradėti ar tęsti procesą kitų valstybių teismuose, gali uždrausti patentų savininkams kreiptis į Kinijos jurisdikcijai nepriklausantį teismą, kad būtų užtikrintas jų patentų vykdymas. Aukščiausiasis liaudies teismas taip pat nusprendė, kad pažeidus nutartį už kiekvieną dieną gali būti skiriama 130 000 EUR bauda. Nuo to laiko Kinijos teismai užsienio patentų savininkų atžvilgiu priėmė keturis tokius įpareigojimus, draudžiančius pradėti ar tęsti procesą kitų valstybių teismuose.

Daugiau informacijos:

Prašymas surengti konsultacijas

PPO procedūrų schema

PPO ginčų sprendimas glaustai

ES inicijuotos PPO bylos

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. vasario 18 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje