Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. lapkričio 10 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 1 min

ES siūlo veiksmus, kurie ginkluotosioms pajėgoms leistų greičiau ir geriau judėti per sienas

Karinio mobilumo veiksmų planas padės Europos ginkluotosioms pajėgoms geriau, greičiau ir pakankamu mastu reaguoti į krizes, galinčias susidaryti prie ES išorės sienų ir už jų.

Karinis mobilumas
Europos Sąjunga, 2018

Europos Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis pateikė Karinio mobilumo veiksmų planą 2.0 ir bendrą komunikatą dėl ES kibernetinės gynybos politikos, kuriais siekiama spręsti dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą blogėjančios saugumo padėties problemą ir stiprinti ES pajėgumą apsaugoti savo piliečius ir infrastruktūrą.

Karinio mobilumo veiksmų planas padės Europos ginkluotosioms pajėgoms geriau, greičiau ir pakankamu mastu reaguoti į krizes, galinčias susidaryti prie ES išorės sienų ir už jų. Planu bus sustiprintas ES pajėgumas padėti ES valstybėms narėms ir partneriams karinių pajėgų ir jų įrangos gabenimo srityje. Juo siekiama, kad infrastruktūra būtų geriau sujungta ir apsaugota, o taip pat supaprastinamas reguliavimas. Planas prisidės prie glaudesnio bendradarbiavimo su NATO, o taip pat prie sujungiamumo bei dialogo su pagrindiniais partneriais skatinimo.

Naujasis karinio mobilumo veiksmų planas, grindžiamas pirmojo veiksmų plano, pradėto vykdyti 2018 m., rezultatais, taikomas 2022–2026 m. ir apima:

  • galimų infrastruktūros spragų nustatymą, kad remiantis tokia informacija būtų galima imtis veiksmų, skirtų nustatyti patobulinimų pirmenybės tvarką ir integruoti kuro tiekimo grandinės reikalavimus, siekiant paremti karinių pajėgų didelio masto judėjimą, apie kurį pranešama likus nedaug laiko;
  • administracinių procesų, susijusių su muitinės logistika ir karinio mobilumo sistemomis, skaitmenizaciją;
  • transporto infrastruktūros apsaugos nuo kibernetinių išpuolių ir kitų hibridinių grėsmių priemones;
  • karinių strateginių transportavimo pajėgumų plėtojimą ir sinergiją su civiliniu sektoriumi, siekiant padidinti ginkluotųjų pajėgų mobilumą oru ir jūra;
  • transporto sistemų energijos vartojimo efektyvumo ir atsparumo klimato kaitai didinimą;
  • bendradarbiavimo su NATO ir pagrindiniais strateginiais partneriais, pavyzdžiui, JAV, Kanada ir Norvegija, stiprinimą, kartu skatinant sujungiamumą ir dialogą su regioniniais partneriais ir plėtros šalimis, pavyzdžiui, Ukraina, Moldova ir Vakarų Balkanais.

Siekdama užtikrinti gerai sujungtą, pajėgų ir saugų karinio mobilumo tinklą, Europos Komisija remia veiksmų planą tokiomis finansavimo priemonėmis kaip Europos infrastruktūros tinklų priemonė (dvejopo naudojimo transporto infrastruktūros projektų finansavimas) ir Europos gynybos fondas (sąveikių logistikos ir skaitmeninių sistemų kūrimo rėmimas).

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Karinio mobilumo veiksmų planą 2.0

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. lapkričio 10 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje