Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. kovo 2 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

ES priėmė sankcijas prieš Kremliaus remiamas žiniasklaidos priemones „Russia Today“ ir „Sputnik“

Europos Sąjunga priėmė sankcijas prieš Kremliaus remiamas žiniasklaidos priemones „Russia Today“ ir „Sputnik“

ES vėliavos prie Berlaymont

Europos Sąjunga priėmė sankcijas prieš Kremliaus dezinformacijos ir manipuliavimo informacija priemones. Sekmadienį Europos Komisijos Pirmininkei Ursulai von der Leyen paskelbus pranešimą, Europos Sąjungos Taryba nusprendė nuo šiandien sustabdyti valstybei priklausančių dezinformacijos priemonių „Russia Today“ ir „Sputnik“ vykdomą platinimą visoje ES.

EK Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Šiuo karo metu žodžiai yra svarbūs. Stebime masinę propagandą ir dezinformaciją apie šį nežmonišką išpuolį prieš laisvą ir nepriklausomą šalį. Neleisime Kremliaus apologetams lieti savo nuodingo melo, pateisinančio Putino karą, ar sėti susiskaldymo sėklų mūsų Sąjungoje.“

Europos Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas Josepas Borrellis sakė: „Kremliaus sistemingas manipuliavimas informacija ir dezinformavimas naudojami kaip operatyvinė priemonė vykdant Ukrainos užpuolimą. Tai taip pat yra didelė tiesioginė grėsmė Sąjungos viešajai tvarkai ir saugumui. Šiandien imamės svarbių veiksmų prieš Putino vykdomą manipuliavimą ir nutraukiame Rusijos valstybės kontroliuojamos žiniasklaidos platinimą ES. Jau anksčiau nustatėme sankcijas RT vadovybei, įskaitant vyriausiąją redaktorę Simonyan, taigi priemonių taikymas ir veiklai, kurią organizacijos vykdė mūsų Sąjungoje, yra savaime suprantamas.“

„Russia Today“ ir „Sputnik“ yra labai svarbios Rusijos agresijos prieš Ukrainą skatinimo ir rėmimo priemonės. Tai didelė ir tiesioginė grėsmė ES viešajai tvarkai ir saugumui. Abi žiniasklaidos priemonės yra koordinuotų manipuliavimo informacija ir dezinformacijos pastangų dalis; tai dar 2015 m. dokumentais patvirtino Europos išorės veiksmų tarnybos Strateginės komunikacijos Rytų kaimynystės šalyse darbo grupė.

Atsižvelgiant į padėties sunkumą, reaguojant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, ir laikantis pagrindinių teisių ir laisvių būtina nustatyti papildomas ribojamąsias priemones ir sustabdyti „Russia Today“ ir „Sputnik“ transliavimo veiklą, kuri vykdoma Europos Sąjungoje arba yra į ją nukreipta. Sankcijos apima visas perdavimo ir platinimo priemones, kaip antai kabelines, palydovines, IPTV, platformas, interneto svetaines ir programėles. Visų atitinkamų licencijų, leidimų ir platinimo susitarimų galiojimas sustabdomas. Šios priemonės visose ES valstybėse narėse tiesiogiai taikomos nedelsiant.

Bendradarbiavimas su nepriklausomomis žiniasklaidos reguliavimo institucijomis Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupėje (ERGA) ir jų tarpusavio bendradarbiavimas yra labai svarbus užtikrinant, kad ekonominės veiklos vykdytojai greitai įgyvendintų priemones. Kai kurios reguliavimo institucijos pagal ES audiovizualinės žiniasklaidos taisykles jau ėmėsi konkrečių veiksmų apriboti Rusijos turtą, naudojamą dezinformacijai, manipuliavimui informacija ir kišimuisi atitinkamose jų teritorijose.

Pagrindiniai faktai

Kelios ES valstybių narių reguliavimo institucijos jau ėmėsi veiksmų prieš Rusijos valstybės kontroliuojamus transliuotojus ir kanalus, kurie dalyvauja dezinformacijos ir manipuliavimo informacija ekosistemoje (pvz., Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje), o Vokietija uždraudė „Russia Today“ transliavimą vokiečių kalba, nes tam neišduota licencija.

Praėjusiais metais Rusijoje vykdytas beprecedentis susidorojimas su nepriklausoma žiniasklaida. Rusijos valdžios institucijos pasinaudojo drakoniškais teisės aktais, visų pirma įstatymu dėl „užsienio agentų“, kad sužlugdytų nepriklausomą žiniasklaidą ir atskirus žurnalistus, matomai kritikuojančius vyriausybę. Rusijos žurnalistams grasinta, jie buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir priversti bėgti iš šalies vien dėl to, kad atliko savo darbą. Tai nepriimtina.

Laisva prieiga prie informacijos yra pagrindinė teisė, įtvirtinta Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir Europos žmogaus teisių konvencijos 10 straipsnyje. ES ir toliau rems žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą visame pasaulyje.

Daugiau informacijos

Nuoroda į sankcijos priemonę

ERGA svetainė

EUvsDisinfo

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. kovo 2 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje