Skip to main content
Europos Komisijos logotipas
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis27 sausis 2022Atstovybė Lietuvoje

ES kreipiasi į PPO dėl Kinijos Lietuvai taikomų prekybos apribojimų

Šiandien ES kreipėsi į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO) su skundu dėl Lietuvą diskriminuojančios Kinijos Liaudies Respublikos prekybos praktikos, taip pat neigiamai veikiančios ir kitą eksportą iš ES bendrosios rinkos.

ES vėliavos prie Berlaymont

Šiandien ES kreipėsi į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO) su skundu dėl Lietuvą diskriminuojančios Kinijos Liaudies Respublikos prekybos praktikos, taip pat neigiamai veikiančios ir kitą eksportą iš ES bendrosios rinkos. Kinijos veiksmais, kurie, kaip manoma, yra diskriminaciniai ir neteisėti pagal PPO taisykles, kenkiama tiek Lietuvos, tiek kitų ES šalių eksportuotojams, nes taikomi ir iš kitų ES šalių eksportuojamoms prekėms, kurių sudėtyje yra lietuviškų komponentų. Pastangos šią problemą išspręsti dvišaliu lygmeniu buvo nesėkmingos, todėl ES prieš Kiniją pradėjo ginčų sprendimo procedūrą. Pirmasis šio proceso etapas yra šiandien pradedamos PPO konsultacijos.

Vykdomasis EK pirmininkės pavaduotojas ir už prekybą atsakingas Europos Komisijos narys Valdis Dombrovskis sakė: „Sprendimą kreiptis į PPO priimame ne lengva ranka. Vis dėlto po ne vieno nesėkmingo bandymo išspręsti šį klausimą dvišaliu lygmeniu nematome kitos išeities, tik kreiptis į PPO, kad su Kinija būtų pradėtos konsultacijos dėl ginčo sprendimo. ES pasiryžusi veikti vieningai ir greitai reaguoti į priemones, kuriomis pažeidžiamos PPO taisyklės ir kurios kelia grėsmę mūsų bendrosios rinkos vientisumui. Kartu stengiamės mažinti įtampą diplomatiniais kanalais.“

Per pastarąsias savaites Europos Komisija sukaupė nemažai įrodymų apie įvairius Kinijos taikomus apribojimus. Be kita ko, atsisakoma atlikti Lietuvos prekių muitinį įforminimą, atmetami Lietuvos įmonių importo prašymai, o kitose ES valstybėse narėse veikiančios ES bendrovės, eksportuojančios prekes į Kiniją, verčiamos pašalinti lietuviškus komponentus iš savo tiekimo grandinių.

Siekdama ateityje turėti svertų tokiems atvejams, Europos Komisija stiprina savo autonomines priemones. Praėjusį mėnesį Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl kovos su prievarta priemonės – ji suteiktų ES daugiau galimybių reaguoti, kai prieš ją naudojama ekonominė prievarta. Šį pasiūlymą šiuo metu svarsto Europos Parlamentas ir ES Taryba.

Pagrindiniai faktai

Nuo 2021 m. gruodžio mėn. Kinija, neinformavusi nei ES, nei Lietuvos valdžios institucijų, pradėjo smarkiai riboti ar net faktiškai blokuoti importą iš Lietuvos ir eksportą į Lietuvą, taip pat su Lietuva susijusį importą ir eksportą. Europos Komisija ne kartą kreipėsi šiuo klausimu į Kinijos valdžios institucijas.

Tolesni veiksmai

Pirmasis PPO ginčų sprendimo procedūrų etapas – prašymas surengti konsultacijas, per kurias ES oficialiai prašo Kinijos pateikti daugiau informacijos apie taikomas priemones, kad būtų pasiektas tinkamas sprendimas. Jei per 60 dienų nebūtų pasiekta teigiamų rezultatų, ES gali prašyti sudaryti komisiją, kuri priimtų sprendimą iškeltu klausimu.

Daugiau informacijos

Prašymas surengti konsultacijas

Vaizdinis paaiškinimas

EK pasiūlymas dėl naujos priemonės, skirtos trečiųjų šalių ekonominės prievartos veiksmams atremti

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
27 sausis 2022
Autorius
Atstovybė Lietuvoje