Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. spalio 11 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

ES imasi naujų veiksmų, kad asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga, būtų suteikta tikrumo ir galimybių įsidarbinti

Europos Komisija paskelbė keletą priemonių, kuriomis siekiama toliau remti asmenis, bėgančius nuo neišprovokuotos Rusijos agresijos.  

ES ir Ukrainos vėliavos
Europos Sąjunga, 2022

Europos Komisija paskelbė keletą priemonių, kuriomis siekiama toliau remti asmenis, bėgančius nuo neišprovokuotos Rusijos agresijos.

Paleista nauja internetinė darbo paieškos priemonė padės žmonėms, bėgantiems nuo Rusijos invazijos į Ukrainą, sėkmingai rasti darbą Europos Sąjungoje. Užsiregistravę pagal ES specialistų rezervo bandomąją iniciatyvą asmenys, kuriems suteikta laikinoji apsauga, gali įkelti savo gyvenimo aprašymus, kad jų profiliai būtų prieinami daugiau kaip 4 000 darbdavių, nacionalinių valstybinių užimtumo tarnybų ir privačių įdarbinimo agentūrų. Užtikrinti greitą ir veiksmingą integraciją į darbo rinką svarbu tiek priimančiosioms bendruomenėms, tiek nuo karo bėgantiems asmenims, trokštantiems atkurti savo gyvenimą.

Už darbo vietas ir socialines teises atsakingas Europos Komisijos narys Nicolas Schmitas pareiškė: „ES specialistų rezervo bandomasis projektas rodo mūsų tęstinį solidarumą su Ukraina. Ne tik žodžiais, bet ir veiksmais. Tai, kad milijonai žmonių buvo priversti palikti savo namus, yra tragedija. Mūsų kolektyvinė pareiga – teikti kuo daugiau paramos, kad padėtume jiems susikurti gyvenimą ES. Kokybiška darbo vieta suteikia finansinę nepriklausomybę ir padeda siekti geresnės socialinės integracijos.“

ES specialistų rezervo bandomasis projektas padeda darbuotojams rasti tinkamą darbą, o darbdaviams – tinkamą darbuotoją

ES specialistų rezervo bandomasis projektas anglų, ukrainiečių ir rusų kalbomis įgyvendinamas per EURES portalą – darbo paieškos portalą, kurį tvarko Europos darbo institucija. Jis vienija nacionalines užimtumo tarnybas, privačias įdarbinimo agentūras ir darbdavius visoje ES. EURES portale yra daugiau kaip 3 mln. laisvų darbo vietų ir 4 000 darbdavių; nauji darbdaviai kviečiami taip pat prie jo prisijungti. ES specialistų rezervo bandomasis projektas yra atviras visiems darbo ieškantiems asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal ES laikinosios apsaugos direktyvą arba atitinkama apsauga ir teisė dirbti pagal nacionalinę teisę. Valstybės narės ES specialistų rezervo bandomajame projekte dalyvauja savanoriškai.

Užsiregistravus ši priemonė padeda darbo ieškantiems asmenims nustatyti turimus įgūdžius ir įkelti savo gyvenimo aprašymą. ES specialistų rezervo bandomajame projekte paskelbti gyvenimo aprašymai bus matomi visų dalyvaujančių šalių valstybinėms užimtumo tarnyboms ir visų šalių registruotiems darbdaviams, kurie priklauso Europos užimtumo tarnybų bendradarbiavimo tinklui (EURES). Darbo ieškantys asmenys taip pat gali susipažinti su visomis EURES portale paskelbtomis laisvomis darbo vietomis.

Europos Komisija „Europass“ platformoje taip pat pateikė keletą priemonių ukrainiečių kalba. Naudotojams, kurių kalba yra ukrainiečių, šios priemonės padės ruošti gyvenimo aprašymus, patikrinti skaitmeninius įgūdžius, teikti paraiškas ir ieškoti darbo bei mokymo pasiūlymų ES.

Tolesni veiksmai

Kaip paskelbta neseniai priimtoje migracijos ataskaitoje, Europos Komisija ketina visapusiškai pasinaudoti Laikinosios apsaugos direktyvos nuostatomis ir vieniems metams iki 2024 m. kovo mėn. pratęsti iš Ukrainos pabėgusiems asmenims teikiamą apsaugą. Dabar tai bus aptarta su valstybėmis narėmis.

Tuo pat metu Europos Komisija, naudodamasi Solidarumo platforma, teikia gaires ir sprendimus, kuriais užtikrinama, kad grįžtantys asmenys išsiregistruotų arba praneštų kompetentingoms institucijoms žinodami, kad gali lengvai grįžti į ES ir naudotis savo teisėmis, kurias suteikia laikinoji apsauga.

Paleistas bandomasis projektas bus išplėstas į didesnį ES specialistų rezervą, kaip siūloma įgūdžių ir talentų dokumentų rinkinyje. ES specialistų rezervas yra vienas iš pagrindinių naujojo migracijos ir prieglobsčio pakto, kuriuo siekiama pritraukti talentų į ES ir remti integraciją į vietos bendruomenes, rezultatų.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

ES specialistų rezervo bandomasis projektas – pradžios puslapis (anglų kalba, taip pat ukrainiečių ir rusų kalbomis)

ES specialistų rezervo bandomasis projektas – klausimai ir atsakymai (anglų kalba, taip pat ukrainiečių ir rusų kalbomis)

Interneto svetainė „ES solidarumas su Ukraina“

Interneto svetainė „Informacija nuo karo Ukrainoje bėgantiems žmonėms apie galimybes įsidarbinti“

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. spalio 11 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje