Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. vasario 15 d.Atstovybė Lietuvoje

ES imasi kurti palydovinėmis ryšio technologijomis grindžiamą junglumo sistemą ir intensyvina veiksmus kosmoso eismo valdymo srityje

ES pateikė dvi iniciatyvas: pasiūlymą dėl reglamento dėl kosminėmis technologijomis grindžiamo saugus junglumo ir bendrą komunikatą dėl ES kosmoso eismo valdymo požiūrio.

Europos kosmoso agentūra
ESA, 2016

ES pateikė dvi iniciatyvas: pasiūlymą dėl reglamento dėl kosminėmis technologijomis grindžiamo saugus junglumo ir bendrą komunikatą dėl ES kosmoso eismo valdymo požiūrio. ES vykdo didelio masto veiklą kosmose, o jos kosmoso programa jau teikia vertingus duomenis ir paslaugas įvairiems kasdieniams praktiniams sprendimams transporto, žemės ūkio, reagavimo į krizes, kovos su klimato kaita ir daugelyje kitų sričių.

Kosminėmis technologijomis grindžiamas saugus junglumas

Šiandienos skaitmeniniame pasaulyje kosminėmis technologijomis grindžiamas junglumas yra strateginis ES atsparumo užtikrinimo išteklius. Jis sudaro sąlygas mūsų ekonominei galiai, skaitmeniniam pirmavimui ir technologiniam suverenumui, konkurencingumui ir visuomenės pažangai. Saugus junglumas tapo viešąja gėrybe Europos vyriausybėms ir piliečiams. Todėl Europos Komisija teikia plataus masto planą ES kosminėmis technologijomis grindžiamai saugiai ryšių sistemai sukurti, kuri:

  • užtikrins ilgalaikę nepertraukiamą prieigą prie saugių ir ekonomiškai efektyvių palydovinio ryšio paslaugų visame pasaulyje. Ji padės apsaugoti ypatingos svarbos infrastruktūrą, užtikrinti stebėjimą, išorės veiksmus, krizių valdymą ir praktinius sprendimus, kurie yra itin svarbūs valstybių narių ekonomikai, saugumui ir gynybai;
  • sudarys sąlygas privačiajam sektoriui teikti komercines paslaugas, kad Europos gyventojai ir įmonės galėtų naudotis pažangiu, patikimu ir sparčiu ryšiu, įskaitant esamas ne ryšio zonas, ir užtikrins sanglaudą visose valstybėse narėse. Tai vienas iš siūlomo 2030 m. skaitmeninio dešimtmečio tikslų. Vykdant ES Pasaulinių vartų strategiją, ši sistema taip pat užtikrins junglumą strateginės svarbos geografiniuose regionuose, pavyzdžiui, Afrikoje ir Arktyje.

Tiek vyriausybinių naudotojų poreikiai, tiek palydovinio ryšio sprendimai sparčiai kinta. ES kosminėmis technologijomis grindžiama saugia ryšių sistema siekiama patenkinti šiuos augančius ir kintančius poreikius, į ją taip pat bus įdiegtos naujausios kvantinės ryšių technologijos saugiam šifravimui užtikrinti. Ji bus kuriama diegiant novatoriškas technologijas ir naudojantis naujojo kosmoso ekosistema.

Numatoma bendra sąmata sudaro 6 mlrd. EUR. ES indėlis į šią programą nuo 2022 m. iki 2027 m. bus 2,4 mlrd. EUR dabartinėmis kainomis. Finansavimas bus teikiamas iš įvairių viešojo sektoriaus šaltinių (ES biudžeto, valstybių narių, Europos kosmoso agentūros skiriamų lėšų) ir privačiojo sektoriaus investicijų. Šia iniciatyva bus toliau didinamas ES kosmoso ekosistemos konkurencingumas, nes įdiegus naują infrastruktūrą būtų sukurta 17–24 mlrd. EUR bendrosios pridėtinės vertės (BPV) ir papildomų darbo vietų ES kosmoso pramonėje, taip pat būtų teigiamas tolesnis išorinis poveikis ekonomikai kosmoso galutinės grandies sektoriuose, naudojančiuose novatoriškas junglumo paslaugas. Gyventojams taip pat būtų naudingos tokių palydovinio ryšio paslaugų, užtikrinančių didelės spartos interneto ryšį visoje ES, technologiniai privalumai, patikimumas ir geros eksploatacinės savybės.

Kosmoso eismo valdymas

Patobulinus daugkartinio naudojimo paleidimo įrenginius, mažuosius palydovus ir į kosmosą žengiant privačioms iniciatyvoms, orbitoje ėmė eksponentiškai daugėti palydovų, todėl kyla didelis pavojus ES ir valstybių narių kosminių įrenginių patvarumui ir saugumui. Nepaprastai svarbu apsaugoti ilgalaikes veiklos kosmose perspektyvas užtikrinant, kad kosmosas išliktų saugi, patikima ir tvari aplinka. Dėl to kosmoso eismo valdymas yra prioritetinis viešosios politikos klausimas, dėl kurio ES turi veikti dabar, kolektyviai ir daugiašaliu lygmeniu.

Atsižvelgiant į tai, bendru komunikatu nustatomas ES kosmoso eismo valdymo požiūris. Komunikatu visų pirma siekiama šių keturių dalykų:

  • įvertinti kosmoso eismo valdymo civilinius ir karinius reikalavimus ir poveikį ES;
  • stiprinti mūsų technologinius pajėgumus aptikti ir sekti erdvėlaivius ir kosmines šiukšles;
  • nustatyti tinkamą norminę ir teisinę sistemą;
  • užmegzti tarptautines partnerystes kosmoso eismo valdymo srityje ir bendradarbiauti daugiašaliu lygmeniu.

Vykdomoji EK pirmininkės pavaduotoja Margrethe Vestager teigė: „Kosmoso technologijų svarba mūsų kasdieniam gyvenimui ir saugumui yra esminė. Šiandienos iniciatyvomis bus užtikrintas nenutrūkstamas saugus ir veiksmingas junglumas. Tai naudinga ir gyventojams, ir vyriausybėms. Tai bus nepaprastai svarbu Europos skaitmeninei transformacijai. Taip pat tapsime konkurencingesni. Tikiuosi, kad ES kosmoso eismo valdymo požiūris ir kosmoso technologijos užtikrins saugų ir tvarų kosmoso naudojimą ilguoju laikotarpiu.“

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai apie saugų junglumą

Klausimai ir atsakymai apie kosmoso eismo valdymą

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. vasario 15 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje