Skip to main content
Europos Komisijos logotipas
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis18 kovas 2022Atstovybė Lietuvoje

EK Ukrainai išmokėjo dar beveik 300 mln. EUR skubią makrofinansinę pagalbą ir patvirtino 120 mln. EUR paramą dotacijoms

Europos Komisija Ukrainai išmokėjo dar 289 mln. EUR skubios makrofinansinės pagalbos ir patvirtino 120 mln. EUR dotaciją kaip paramą biudžetui valstybės ir atsparumo didinimo sutarties forma. 

ES ir Ukrainos vėliavos
Europos Sąjunga, 2022

Šiandien Europos Komisija Ukrainai išmokėjo dar 289 mln. EUR skubios makrofinansinės pagalbos ir patvirtino 120 mln. EUR dotaciją kaip paramą biudžetui valstybės ir atsparumo didinimo sutarties forma, kad padėtų Ukrainos vyriausybei stiprinti pasirengimą civilinėms krizėms ir jų valdymą centriniu bei vietos lygmenimis.

Praėjusią savaitę Europos Komisija išmokėjo 300 mln. EUR sumą, kuri buvo pirmoji 600 mln. EUR išmokos dalis pagal naują Ukrainai skirtą 1,2 mlrd. EUR vertės skubios makrofinansinės pagalbos programą, apie kurią Europos Komisija paskelbė 2022 m. sausio 24 d., kartu su 120 mln. EUR parama dotacijoms.

Skubios makrofinansinės pagalbos programa reikšmingai prisidės prie Ukrainos makroekonominio stabilumo stiprinimo, atsižvelgiant į neišprovokuotą ir nepagrįstą Rusijos invaziją. Tai konkretus tvirtos Europos Sąjungos paramos Ukrainai įrodymas.

Šios pirmosios lėšos išmokamos ES Tarybai ir Europos Parlamentui greitai priėmus Europos Komisijos pasiūlymą dėl naujos skubios makrofinansinės pagalbos programos. Likusios lėšos (600 mln. EUR) bus išmokėtos vėliau šiais metais pagal ES ir Ukrainos pasirašytą susitarimo memorandumą.

Kaip sausio pabaigoje paskelbė Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen, EK ne tik įgyvendina skubios makrofinansinės pagalbos programą, bet ir rengia papildomą makrofinansinės pagalbos programą, skirtą Ukrainai ilgesniuoju laikotarpiu.

Šiandien priimta Ukrainai skirta sutartimi dėl valstybės ir atsparumo didinimo siekiama sušvelninti dabartinių ir galimų būsimų krizių šalyje poveikį. Joje numatytos tikslinės politikos priemonės, kuriomis siekiama šalinti esamas silpnąsias vietas, atsirandančias dėl krizių, darančių poveikį visai visuomenei ar tam tikriems ypatingos svarbos infrastruktūros objektams, įskaitant transporto tinklą, informacines ir ryšių sistemas ir elektros energijos tinklą.

Ši parama papildo plataus masto beprecedentes priemones, kurių ES ėmėsi reaguodama į Rusijos agresiją, nukreiptą prieš Ukrainos teritorinį vientisumą.

Daugiau informacijos:

Ukrainai skirtas Europos Komisijos puslapis. Nuo šiol puslapis prieinamas ukrainiečių ir rusų kalbomis.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
18 kovas 2022
Autorius
Atstovybė Lietuvoje