Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. kovo 21 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

EK skelbia specialų kvietimą dėl paramos pabėgėlius iš Ukrainos priimančioms valstybėms narėms ir laipsniško priklausomybės nuo iškastinio kuro iš Rusijos panaikinimo

EK paskelbė specialų kvietimą teikti paraiškas pagal techninės paramos priemonę, kad paremtų pabėgėlius iš Ukrainos po Rusijos invazijos į šalį priimančias valstybes nares ir padėtų laipsniškai panaikinti priklausomybę nuo iškastinio kuro iš Rusijos.

The European and Ukrainian flags
Europos Sąjunga, 2022

Europos Komisija paskelbė specialų kvietimą teikti paraiškas pagal techninės paramos priemonę (TPP), kad paremtų pabėgėlius iš Ukrainos po Rusijos invazijos į šalį priimančias ES valstybes nares ir padėtų laipsniškai panaikinti priklausomybę nuo iškastinio kuro iš Rusijos.

Už sanglaudą ir reformas atsakinga Komisijos narė Elisa Ferreira sakė: „ES reakcija į Rusijos invaziją į Ukrainą buvo greita, vieninga ir tvirta. Techninės paramos priemonė yra lanksti, ją galima pritaikyti prie įvairių politinių aplinkybių. Dabar pagal ją galima padėti priimančioms ir integruojančioms pabėgėlius nuo karo Ukrainoje valstybėms narėms, mažinant jų priklausomybę nuo iškastinio kuro, įskaitant atvežamą iš Rusijos, investuojant į švarius energijos šaltinius ir efektyvaus energijos vartojimo technologijas.“

ES valstybės narės gali nedelsdamos siųsti Europos Komisijai prašymus dėl techninės paramos šiose srityse:

  • stiprinti institucinius ir operatyvinius gebėjimus priimti nuo karo Ukrainoje bėgančius žmones. Tai apima pagalbą nacionalinėms valdžios institucijoms pagal laikinos apsaugos sistemą atnaujinti ir paspartinti prieigą prie gyvybiškai svarbių paslaugų, pavyzdžiui, būsto, švietimo, sveikatos priežiūros, darbo vietų. ES valstybės narės gali iki 2022 m. balandžio 8 d. išsiųsti Europos Komisijai prašymą dėl šios konkrečios paramos
  • gerinti pabėgėlių iš Ukrainos socialinę ir ekonominę integraciją. Pavyzdžiui, didindama galimybes patekti į darbo rinką, Europos Komisija padės valstybėms narėms sukurti standartizuotą pabėgėlių akademinių kvalifikacijų pripažinimo mechanizmą. ES valstybės narės gali iki 2022 m. balandžio 8 d. išsiųsti Europos Komisijai prašymą dėl šios konkrečios paramos.
  • kuo geriau panaudoti turimas ES lėšas apgyvendinant šeimas ar nelydimus vaikus. Valstybės narės gali iki 2022 m. balandžio 8 d. išsiųsti Europos Komisijai prašymą dėl šios konkrečios paramos.
  • palaipsniui nutraukti ES valstybių narių priklausomybę nuo iškastinio kuro iš Rusijos. Tam reikia nustatyti geriausias nacionalinio, regioninio ir tarpvalstybinio lygmens reformas ir investicijas pagal Europos Komisijos iniciatyvą „REPowerEU“. Taip bus remiamas energijos tiekimo įvairinimas, paspartinamas perėjimas prie atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir padidintas energijos vartojimo efektyvumas. ES valstybės narės gali iki 2022 m. kovo 24 d. išsiųsti Europos Komisijai savo prašymą dėl šios konkrečios paramos.

Tolesni veiksmai

ES valstybės narės gali per koordinuojančiąją instituciją išsiųsti Europos Komisijai prašymą dėl šios konkrečios paramos. Europos Komisija teiks paramą patvirtinusi prašymą.

Pagrindiniai faktai

TPP yra pagrindinė Europos Komisijos priemonė, skirta teikti techninę paramą reformoms ES pagal nacionalinių institucijų prašymus. Tai 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos ir Europos ekonomikos gaivinimo plano dalis. Ši priemonė sukurta remiantis sėkminga jos pirmtake – struktūrinių reformų rėmimo programa, pagal kurią nuo 2017 m. visose ES valstybėse narėse įgyvendinta daugiau kaip 1 400 techninės paramos projektų.

2022 m. kovo 9 d. Europos Komisija patvirtino 225 naujus projektus, kurie bus remiami pagal TPP 2022 metinę programą siekiant padėti ES valstybėms narėms planuoti, rengti ir įgyvendinti reformas, kurios padės kurti modernias ir atsparias viešojo administravimo institucijas, tvaraus augimo strategijas ir atsparią ekonomiką. Daug paramos projektų padeda įgyvendinti nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus.

Atsiradus neatidėliotiniems poreikiams, gali būti skelbiami specialūs kvietimai teikti paraiškas pagal TPP. Tai buvo padaryta 2021 m. birželio mėn. įgyvendinant ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, kuriais suteikiama galimybė pasinaudoti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemone; tas pats daroma šiandien reaguojant į Rusijos invaziją į Ukrainą.

Daugiau informacijos:

Reformų rėmimo svetainė

Techninės paramos priemonė

Informacijos suvestinės. ES valstybių narių vykdomi reformų projektai

Išsamus TPP projektų sąrašas

Klausimai ir atsakymai apie 2022 m. techninės paramos priemonę

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. kovo 21 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje