Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. kovo 1 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

EK skelbia 7,5 mln. EUR vertės kvietimus teikti pasiūlymus Ukrainos mažų ir vidutinių įmonių integracijai į bendrąją rinką remti

Europos Komisija skelbia du kvietimus teikti pasiūlymus bendru pavadinimu „ReadyForEU“, kurių bendras biudžetas – 7,5 mln. EUR.

ES ir Ukrainos vėliavos
Europos Sąjunga, 2022

Europos Komisija skelbia du kvietimus teikti pasiūlymus bendru pavadinimu „ReadyForEU“, kurių bendras biudžetas – 7,5 mln. EUR. Šiais dviem kvietimais teikti pasiūlymus siekiama padėti Ukrainos verslininkams ir įmonėms pasinaudoti bendrosios rinkos teikiamomis galimybėmis. Kvietimai finansuojami pagal Bendrosios rinkos programą ir skelbiami pagal neseniai sudarytą susitarimą dėl Ukrainos prisijungimo prie programos, kurį 2023 m. vasario 2 d. pasirašė Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen ir Ukrainos Ministras Pirmininkas Denysas Shmyhalis.

Pagal pirmąjį kvietimą teikti pasiūlymus „Business Bridge“, kurio biudžetas – 4,5 mln. EUR, bus teikiama finansinė parama nuo karo nukentėjusioms Ukrainos mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), suteikiant kuponus naudotis paslaugomis ir dalyvauti prekybos mugėse ES. Projektą administruos tokios verslo rėmimo organizacijos kaip Europos įmonių tinklas (EĮT), Europos klasterių tinklas ir kitos organizacijos.

Šio kvietimo tikslas – įsteigti verslo organizacijų konsorciumą, kuris atrinks iki 1 500 į augimą ir tvarumą orientuotų Ukrainos MVĮ, kurioms bus skirta iki 2 500 EUR tiesioginė parama. Ši tiesioginė parama padengs Ukrainos MVĮ išlaidas, susijusias su verslo rėmimo paslaugomis, pavyzdžiui: rinkos tyrimais, siekiant nustatyti Europos partnerius; teisinėmis, organizacinėmis ar finansinėmis konsultacijomis dėl naujos bendrovės steigimo arba esamos bendrovės pritaikymo; pagalba dalyvauti prekybos mugėse ES arba vykti į jas; ir teisinėmis konsultacijomis intelektinės nuosavybės teisių klausimais.

Pagal antrąjį kvietimą teikti pasiūlymus – programą „Erasmus jauniesiems verslininkams Ukrainoje“, kurios biudžetas – 3 mln. EUR, nauji Ukrainos verslininkai galės įgyti verslo patirties kitose Europos šalyse. Šis projektas bus vykdomas pagal jau veikiančią programą „Erasmus jauniesiems verslininkams“, pagal kurią daugiau kaip 22 000 verslininkų iš visos Europos buvo suteikta galimybė dalytis praktine verslumo patirtimi. Pagal veikiančią programą „Erasmus jauniesiems verslininkams“ 2022 m. pateikė pasiūlymus (154) ir dalyvavo programoje (79) daugiausia Ukrainos verslininkų.

Pagal šį kvietimą bus atrinktos Ukrainos ir ES organizacijos, siekiant atrinkti iki 430 naujų Ukrainos verslininkų ir padėti jiems susisiekti su priimančiaisiais verslininkais ES. Tuomet tiems verslininkams bus teikiama finansinė parama ir prisidedama prie jų pragyvenimo ir kelionės išlaidų.

Tolesni veiksmai

Kvietimai teikti pasiūlymus paskelbti 2023 m. vasario 28 d., o pasiūlymus Ukrainos bendrovės ir verslininkai galės teikti paskutinį šių metų ketvirtį.

Pagrindiniai faktai

Bendrosios rinkos programa – tai moderni, paprasta ir lanksti programa, kurioje daugelio sričių veikla, kuri anksčiau buvo finansuojama atskirai, konsoliduojama į vieną darnią programą. Ja siekiama padėti išnaudoti visą bendrosios rinkos potencialą ir užtikrinti Europos atsigavimą po COVID-19 pandemijos. 2021–2027 m. laikotarpiu jai skirta 4,2 mlrd. EUR. Tai integruotas priemonių rinkinys, skirtas bendrosios rinkos valdymui remti ir stiprinti. Be to, pagal programą bus remiamas geresnis ES teisės vykdymo užtikrinimas ir skatinamas MVĮ konkurencingumas, be kita ko, pasitelkiant Europos įmonių tinkląklasterius ir programą „Erasmus jauniesiems verslininkams“.

Nuo veiklos pradžios 2009 m. programoje „Erasmus jauniesiems verslininkams“ dalyvavo daugiau kaip 22 000 verslininkų. Ukraina yra dalyvaujanti šalis jau keletą metų ir programa galėjo būti tęsiama nepaisant karo.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. kovo 1 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje