Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. kovo 8 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

EK siūlo ES masto kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje taisykles

Europos Komisija pasiūlė ES masto kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje taisykles. 

stop violance against women
Europos Sąjunga, 2022

Šiandien Europos Komisija pasiūlė ES masto kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje taisykles.

Už vertybes ir skaidrumą atsakinga Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja Vera Jourová sakė: „Pernelyg daug moterų ir mergaičių patiria seksualinę prievartą, priekabiavimą ar smurtą. Modernioje Europoje tokiems dalykams vietos nėra. Deja, padėtis gerėja nepakankamai sparčiai, o smurto kibernetinėje erdvėje ypač daug. Šiandien mes pirmą kartą siūlome ES masto teisės aktą, skirtą kovai su smurtu prieš moteris. Jis suteiks realių priemonių nukentėjusiosioms. Nusikalstamos veikos vykdytojai privalo atsakyti už savo veiksmus.“

Pagrindiniai siūlomų naujų taisyklių elementai:

 1. Seksualinės prievartos, moters lyties organų žalojimo ir smurto kibernetinėje erdvėje kriminalizavimas. Europos Komisija siūlo visoje ES kriminalizuoti šiuos nusikaltimus: i) seksualinė prievarta (remiantis sutikimo nebuvimu); ii) moterų lyties organų žalojimas; iii) persekiojimas kibernetinėje erdvėje; iv) dalijimasis intymiais vaizdais be sutikimo v) priekabiavimas kibernetinėje erdvėje ir vi) smurto ar neapykantos kurstymas kibernetinėje erdvėje.
  Šiuo pasiūlymu papildomas Skaitmeninių paslaugų aktas (SPA), kuris įveiklinamas apibrėžiant neteisėtą internetinį turinį, susijusį su smurtu kibernetinėje erdvėje. Šis pasiūlymas taip pat sudarys galimybes skubiai atlikti teismines procedūras, kad būtų galima greitai pašalinti atitinkamą internetinį turinį.
   
 2. Saugaus pranešimų teikimo ir rizikos vertinimo procedūros. Pasiūlymu sprendžiama vis dar egzistuojanti problema, kad apie smurtą prieš moteris pranešama nepakankamai. Pasiūlymu nustatomi nauji pranešimų apie smurtą būdai, kuriais atsižvelgiama į lyčių aspektą ir kurie yra saugesni, paprastesni, prieinamesni (be kita ko, ir internetu) ir atitinka vaikų interesus. Tokių specialistų kaip sveikatos priežiūros darbuotojų ar psichiatrų neberibos konfidencialumo taisyklės, kad jie galėtų pranešti apie bet kokius pagrįstus įtarimus dėl pavojaus patirti rimtą fizinę žalą. Valdžios institucijos taip pat būtų įpareigotos atlikti individualius rizikos vertinimus, kai su jomis pirmą kartą susisiekia nukentėjusioji, kad įvertintų nusikalstamą veiką padariusio asmens keliamą riziką. Tuo vadovaudamosi valdžios institucijos turėtų nedelsdamos užtikrinti apsaugą pritaikydamos skubius draudimų ar apsaugos orderius.
   
 3. Pagarba nukentėjusiųjų privatumui teismo procese ir teisė į kompensaciją. Europos Komisija siūlo, kad įrodymai ir klausimai, susiję su nukentėjusiųjų asmeniniu gyvenimu, ypač jų seksualinė istorija, būtų užduodami tik tada, kai tai tikrai būtina. Nukentėjusiosios turėtų turėti teisę reikalauti iš nusikalstamą veiką padariusio asmens visos kompensacijos už žalą, įskaitant už sveikatos priežiūros išlaidas, paramos paslaugas, prarastas pajamas ir psichologinę žalą. Jos taip pat turėtų galėti kreiptis dėl kompensacijos baudžiamojo proceso eigoje.
   
 4. Parama nukentėjusiosioms per pagalbos linijas ir prievartą patyrusių moterų krizių centrus. Siekdama patenkinti labai specifinius nuo seksualinės prievartos nukentėjusiųjų poreikius, Europos Komisija valstybėms narėms siūlo teikti atitinkamas paslaugas, tarp jų – steigti prievartą patyrusių moterų krizių centrus. Nukentėjusiosioms, kurioms kyla didesnis pavojus patirti prievartą, įskaitant moteris, bėgančias nuo ginkluoto konflikto, valstybės narės turėtų suteikti tikslinę paramą. Nacionalinės pagalbos linijos, skirtos paramai nukentėjusiosioms nuo smurto prieš moterims ar smurto šeimoje, turėtų veikti kiaurą parą ištisus metus ir būti nemokamos. Jei nukentėjo vaikas, valdžios institucijos turėtų teikti amžių atitinkančią paramą, atsižvelgdamos į vaiko interesus. Nukentėjusiosios nuo smurto kibernetinėje erdvėje taip pat turės teisę į tinkamą paramą, įskaitant patarimus, kaip ieškoti teisinės pagalbos ir kaip pašalinti turinį internete. Seksualinio priekabiavimo darbe atvejais nukentėjusiosioms ir darbdaviams turėtų būti teikiamos išorės konsultantų paslaugos.
   
 5. Geresnis koordinavimas ir bendradarbiavimas. Valstybės narės turėtų dalytis geriausios praktikos pavyzdžiais ir tarpusavyje konsultuotis baudžiamosiose bylose, be kita ko, per Eurojustą ir Europos teisminį tinklą. Tam, kad būtų sekama pažanga ir vykdoma padėties visose valstybėse narėse stebėsena, Europos Komisija taip pat siūlo nustatyti prievolę valstybėms narėms rinkti duomenis apie smurtą prieš moteris ir smurtą šeimoje, kuriais bus pasinaudota rengiant kas penkerius metus vykdomą ES masto tyrimą.

Europos Komisija šiandien taip pat paskelbė Europos Komisijos 2022 m. lyčių lygybės ES ataskaitą.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai apie Europos Komisijos pasiūlymą dėl direktyvos dėl kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. kovo 8 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje