Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. kovo 28 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

EK ragina valstybes nares spręsti dėl „auksinių pasų“ ir „auksinių leidimų gyventi“ schemų

Europos Komisija ragina valstybes nares spręsti dėl „auksinių pasų“ ir „auksinių leidimų gyventi“ schemų ir nedelsiant imtis veiksmų dėl Rusijos invazijos į Ukrainą kontekste

Passport control
Europos Sąjunga, 2009

Šiandien paskelbtoje rekomendacijoje Europos Komisija (EK) ragina valstybes nares nedelsiant nutraukti visų esamų investuotojų pilietybės schemų taikymą ir užtikrinti griežtus patikrinimus, skirtus investuotojų leidimo gyventi keliamiems pavojams mažinti. Europos Komisija ne kartą yra išreiškusi didelį susirūpinimą dėl investuotojų pilietybės ir leidimo gyventi schemų bei jų keliamų pavojų. Šiandien skelbiama rekomendacija yra dalis platesnės EK politikos imtis ryžtingų veiksmų dėl šių schemų. Dabartiniame Rusijos agresijos prieš Ukrainą kontekste šie pavojai dar labiau išryškėja.

Už teisingumą ir vartotojų reikalus atsakingas Europos Komisijos narys Didier Reyndersas sakė: „Europos vertybės neparduodamos. Manome, kad pilietybės pardavimas taikant „auksinių pasų“ schemą pagal ES teisę yra neteisėtas ir kelia didelį pavojų mūsų saugumui. Jis sudaro sąlygas korupcijai, pinigų plovimui ir mokesčių vengimui. Visos susijusios valstybės narės turėtų nedelsdamos nutraukti savo taikomas investuotojų pilietybės schemas. Be to, jos turėtų įvertinti, ar nereikėtų panaikinti „auksinių pasų“, jau išduotų asmenims, kuriems taikomos sankcijos, ir kitiems asmenims, remiantiems V. Putino karą.“

Už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Ylva Johansson nurodė: „Teisė laisvai keliauti Šengeno erdvėje yra vienas didžiausių mūsų privalumų. Turime griežtai prižiūrėti, kad šia teise nebūtų piktnaudžiaujama. Reikia panaikinti „auksinius leidimus gyventi“, išduotus rusams ir baltarusiams, kuriems taikomos ES sankcijos. Dabar, karo akivaizdoje, turime labiau nei bet kada stengtis, kad rusai ir baltarusiai, kuriems taikomos sankcijos, ir V. Putino karinę agresiją remiantys asmenys negalėtų nusipirkti galimybės apsigyventi ES.“

 

Investuotojų pilietybės schemos

Šiandien paskelbtoje rekomendacijoje pabrėžiama, kad:

  • visos ES valstybės narės, vis dar taikančios investuotojų pilietybės schemas, turėtų nedelsdamos šį taikymą nutraukti. Tokios schemos nesuderinamos su lojalaus bendradarbiavimo principu ir ES sutartyse įtvirtinta ES pilietybės sąvoka.
  • atitinkamos ES valstybės narės turėtų atlikti vertinimą ir nustatyti, ar Rusijos ar Baltarusijos piliečiams, kuriems taikomos sankcijos ir (arba) kurie labai remia karą Ukrainoje, anksčiau suteikta pilietybė neturėtų būti panaikinta. Atlikdamos šį vertinimą, atitinkamos valstybės narės turi atsižvelgti į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nustatytus Sąjungos pilietybės netekimo principus.

Investuotojų leidimo gyventi schemos

Šiandien paskelbtoje rekomendacijoje Europos Komisija prašo valstybių narių:

  • prieš išduodant investuotojų leidimą gyventi nustatyti ir atlikti griežtus patikrinimus: valstybės narės turėtų imtis visų būtinų priemonių, kad investuotojų leidimo gyventi schemos nekeltų saugumo, pinigų plovimo, mokesčių slėpimo ir korupcijos pavojų. Tam reikia prieš išduodant tokius leidimus gyventi nustatyti ir atlikti leidimo gyventi sąlygų ir saugumo patikrinimus bei patikrinti, ar gyvenimas šalyje yra nepertraukiamas;
  • atlikus vertinimą, nedelsiant panaikinti leidimą gyventi šalyje Rusijos arba Baltarusijos piliečiams, kuriems dėl karo Ukrainoje taikomos ES sankcijos, arba atsisakyti juos atnaujinti pagal investuotojų leidimo gyventi šalyje schemą. Tas pačias priemones reikia taikyti asmenims, bet kaip labai remiantiems karą Ukrainoje ar kitą susijusią Rusijos valdžios ar A. Lukašenkos režimo veiklą, kuria pažeidžiama tarptautinė teisė;
  • sustabdyti leidimų gyventi išdavimą pagal investuotojų leidimo gyventi schemas visiems Rusijos ir Baltarusijos piliečiams.

Visos priemonės turi būti taikomos laikantis proporcingumo principo, pagrindinių teisių ir ES valstybių narių nacionalinės teisės.

Šiandien skelbiama rekomendacija neturėtų būti daromas poveikis Rusijos ir Baltarusijos piliečių priėmimui ir gyvenimui ES dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, humanitarinio priėmimo ar tarptautinės apsaugos.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. kovo 28 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje