Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. rugsėjo 26 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 1 min

EK pritaria Lietuvos priemonės, kuria remiamas plačiajuosčio ryšio tranzitinės infrastruktūros diegimas kaimo vietovėse, pakeitimui

Europos Komisija patvirtino Lietuvos priemonės, kuria remiamas veiksmingos plačiajuosčio ryšio tranzitinės infrastruktūros diegimas kaimo vietovėse, kuriose be viešosios paramos privačios investicijos nebūtų vykdomos, pakeitimą.

Europos sąjungos ir Lietuvos vėliavos

Pagal ES valstybės pagalbos taisykles Europos Komisija patvirtino Lietuvos priemonės, kuria remiamas veiksmingos plačiajuosčio ryšio tranzitinės infrastruktūros diegimas kaimo vietovėse, kuriose be viešosios paramos privačios investicijos nebūtų vykdomos, pakeitimą. Dabartine priemone, kurią Europos Komisija patvirtino 2018 m. spalio mėn. (SA.49614), siekiama padėti valstybei priklausančiam tinklo operatoriui „Plačiajuostis internetas“ diegti tranzitinę infrastruktūrą, įskaitant iki 180 elektroninių ryšių bokštų, kad trečiųjų šalių tinklo operatoriai galėtų teikti naujos kartos fiksuotosios prieigos plačiajuosčio ryšio paslaugas galutiniams naudotojams.

Lietuva pranešė Europos Komisijai ketinanti i) sumažinti pagal schemą pastatytų ir remiamų elektroninių ryšių bokštų skaičių nuo 180 iki 25 ir ii) išplėsti didmeninę prieigą prie elektroninių ryšių bokštų, kad būtų galima teikti ir mobiliojo ryšio paslaugas galutiniams vartotojams kaimo vietovėse.

EK šį pakeitimą įvertino pagal ES valstybės pagalbos taisykles, visų pirma 2013 m. Plačiajuosčio ryšio gaires. EK padarė išvadą, kad iš dalies pakeista priemonė tebėra būtina, tinkama ir proporcinga siekiant spręsti tranzitinės infrastruktūros trūkumo atokiose kaimo vietovėse problemą.

Be to, EK nustatė, kad iš dalies pakeista priemone skatinama paslaugų teikėjų, naudojančių skirtingas plačiajuosčio ryšio technologijas, konkurencija, o tai naudinga vartotojams, ir kad taikomos apsaugos priemonės galimiems konkurencijos iškraipymams apriboti. Visų pirma, didmeninė prieiga prie elektroninių ryšių bokštų bus atvira, skaidri, sąžininga ir nediskriminacinė visiems suinteresuotiems mobiliojo ryšio tinklų operatoriams. Be to, šia priemone užtikrinama, kad mobiliojo ryšio tinklų operatoriai, teikdami paslaugas elektroninių ryšių bokštais, nevykdytų savo reguliavimo įpareigojimų (pvz., aprėpti tam tikrą gyventojų ar teritorijos dalį). Tuo remdamasi, EK patvirtino priemonės pakeitimą pagal ES valstybės pagalbos taisykles.

Nekonfidencialią sprendimo versiją bylos numeriu SA.63098 bus galima rasti valstybės pagalbos registre Europos Komisijos konkurencijos svetainėje, kai tik bus išspręsti visi konfidencialumo klausimai. 

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. rugsėjo 26 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje