Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. liepos 5 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

EK pristatė naują Europos inovacijų darbotvarkę, kuria siekiama Europos įsitvirtinimo naujos inovacijų bangos priešakyje

Europos Komisija priėmė naują Europos inovacijų darbotvarkę, kuria siekiama Europos įsitvirtinimo naujos giliųjų technologijų inovacijų ir startuolių bangos priešakyje. 

European Innovation Council
Europos Sąjunga, 2018

Europos Komisija priėmė naują Europos inovacijų darbotvarkę, kuria siekiama Europos įsitvirtinimo naujos giliųjų technologijų inovacijų ir startuolių bangos priešakyje. Ši darbotvarkė padės Europai kurti naujas technologijas opiausioms visuomenės problemoms spręsti, taip pat įtvirtinti tas technologijas rinkoje. Naujosios Europos inovacijų darbotvarkės tikslas – padėti Europai pasaulinėje inovacijų arenoje įsitvirtinti kaip vienai iš pagrindinių dalyvių. Europa siekia tapti vieta, kurioje bendradarbiautų perspektyviausi specialistai bei įmonės ir klestėtų giliosios technologijos, kuriomis žemyne būtų kuriami proveržio inovacijų sprendimai, suteiksiantys įkvėpimo visam pasauliui.

Už prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusią Europą atsakinga vykdomoji Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja Margrethe Vestager sakė: „Savo inovacijų ekosistemas turime skatinti kurti į žmogų orientuotas technologijas. Ši nauja inovacijų darbotvarkė grindžiama inovacijų srityje pastaraisiais metais jau nuveikto reikšmingo darbo rezultatais, ji padės paspartinti skaitmeninę ir žaliąją pertvarką. Darbotvarkė apima veiklą skaitmeninėje, fizinėje ir biologinėje sferose, ji mums leis veiksmingiau spręsti aktualiausias problemas, pavyzdžiui, mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir tvariu būdu užtikrinti apsirūpinimą maistu.“

Pasitelkiant europiečių verslumą, mokslinę kompetenciją, bendrosios rinkos ir demokratinės visuomenės privalumus, pagal naująją inovacijų darbotvarkę visų pirma bus:

  • sudaromos geresnės galimybės gauti finansavimą Europos startuoliams ir veiklą plečiančioms įmonėms, pavyzdžiui, pritraukiami neišnaudoti privačiojo kapitalo šaltiniai ir paprastinamos įtraukimo į biržos sąrašus taisyklės;
  • pagerintos sąlygos novatoriams naujas idėjas išbandyti eksperimentuojant bandomojoje reglamentavimo aplinkoje;
  • padedama kurti regioninius inovacijų slėnius, kurie taps paspirtimi inovacijų srities dalyviams ir leis jiems užmegzti glaudesnius ryšius visoje Europoje, be kita ko, atsiliekančiuose regionuose;
  • pritraukiami ir išlaikomi specialistai Europoje, pavyzdžiui, organizuojami mokymai milijonui giliųjų technologijų specialistų, didinama parama novatorėms ir diegiamos naujovės, susijusios su startuolių darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriais;
  • tobulinama politikos sistema – rengiama aiškesnė terminija, rodikliai ir duomenų rinkiniai, taip pat teikiama politikos parama ES valstybėms narėms.

Naujojoje Europos inovacijų darbotvarkėje nustatyti 25 specialūs veiksmai pagal penkias pavyzdines iniciatyvas:

  • pagal veiklą plečiančių įmonių finansavimo iniciatyvą Europos instituciniai ir kiti privatieji investuotojai bus skatinami investuoti į Europos giliųjų technologijų startuolius ir pasinaudoti šių startuolių veiklos plėtros teikiama nauda;
  • pagal inovacijų kūrimo sąlygų sudarymo pasitelkiant eksperimentavimo erdves ir viešuosius pirkimus iniciatyvą palankesnės sąlygos inovacijoms bus sudaromos gerinant pagrindines sąlygas, be kita ko, taikant eksperimentinius reglamentavimo metodus;
  • pagal Europos inovacijų ekosistemose vykdomų inovacijų spartinimo ir stiprinimo visoje ES iniciatyvą bus remiamas regioninių inovacijų slėnių kūrimas, o ES valstybėms narėms bei regionams – padedama skirti bent 10 mlrd. EUR konkretiems tarpregioniniams inovacijų projektams, be kito ko, pagrindiniams ES prioritetams skirtoms giliųjų technologijų inovacijoms. Be to, integruotai taikant sanglaudos politiką ir „Europos horizonto“ priemones ES valstybės narės šia iniciatyva bus skatinamos remti inovacijas visuose regionuose;
  • giliųjų technologijų specialistų ugdymo, pritraukimo ir išlaikymo iniciatyva bus užtikrinamas reikalingų giliųjų technologijų specialistų ugdymas ir jų srautas į ES ir jos viduje – bus įgyvendinamos įvairios iniciatyvos, įskaitant startuoliams ir veiklą plečiančioms įmonėms skirtą inovacijų srities stažuotojų programą, ES specialistų rezervą, kuris padės startuoliams ir novatoriškoms įmonėms rasti specialistų ES nepriklausančiose šalyse, moterų verslumo ir lyderystės programą, taip pat novatorišką veiklą, susijusią su startuolių darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriais;
  • politikos formavimo priemonių tobulinimo iniciatyvai teks svarbus vaidmuo kuriant ir naudojant patikimus ir palyginamus duomenų rinkinius ir bendras apibrėžtis (startuolių, veiklą plečiančių įmonių), kuriais gali būti grindžiama visų lygmenų įvairių sričių politika ES; šia iniciatyva taip pat bus prisidedama prie geresnio politikos koordinavimo ES lygmeniu pasitelkiant Europos inovacijų tarybos forumą.

Remiantis ligšiolinės reikšmingos investicijų skatinimo ES veiklos rezultatais, įgyvendinant nuoseklų veiksmų rinkinį pagal naująją Europos investicijų darbotvarkę siekiama paspartinti investicijų kūrimą ir plėtrą visoje ES.

Daugiau informacijos:

Visas pranešimas spaudai

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. liepos 5 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje