Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. gruodžio 2 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 4 min

EK priėmė naująją ES visuotinę sveikatos strategiją, kuria siekiama didinti pasaulinį sveikatos saugumą ir užtikrinti geresnę visų žmonių sveikatą

Lapkričio 30 d.  Europos Komisija priėmė naująją ES visuotinę sveikatos strategiją, kuria siekiama kintančiame pasaulyje didinti pasaulinį sveikatos saugumą ir užtikrinti geresnę visų žmonių sveikatą.

Medicina
Europos Sąjunga, 2021

Lapkričio 30 d.  Europos Komisija priėmė naująją ES visuotinę sveikatos strategiją, kuria siekiama kintančiame pasaulyje didinti pasaulinį sveikatos saugumą ir užtikrinti geresnę visų žmonių sveikatą. Naująja strategija sukuriama ES sveikatos politikos iki 2030 m. sistema, kurioje nustatomi politikos prioritetai ir pateikiami pagrindiniai visuotinės sveikatos formavimo principai, taip pat apibrėžiamos konkrečios veiksmų kryptys.

Europos Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas Josepas Borrellis sakė: „Šiandien visuotinė sveikata yra vienas iš ES išorės veiksmų darbotvarkės prioritetų. Sveikata nebėra tik moksliniai ir medicininiai aspektai. Ji yra esminis užsienio, saugumo ir prekybos politikos sričių elementas, taip pat pagrindinė tarptautinio bendradarbiavimo sritis. Todėl reikia imtis ryžtingų veiksmų pasaulinėje arenoje, remiantis kolektyviniu požiūriu ir skatinant daugiašalius sprendimus. Tvirtai remsiu ES visuotinę sveikatos darbotvarkę įvairiomis bendros užsienio ir saugumo politikos priemonėmis, įskaitant per politinius dialogus su mūsų partneriais visame pasaulyje. Europos išorės veiksmų tarnyba ir ES delegacijos padės veiksmingai įgyvendinti šią naująją strategiją.“

Už europinės gyvensenos propagavimą atsakingas Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas Margaritis Schinas sakė: „Prie mūsų sienų vyksta karas, kuris turi įtakos mūsų saugumui, ekonomikai ir visuomenei. Tačiau sveikata yra ir turėtų būti prioritetas. Mūsų pasiūlyme dėl visuotinės sveikatos strategijos pateikiami nauji papildomi elementai, kuriais siekiama toliau didinti mūsų atsparumą po COVID-19 pandemijos. Ši strategija nėra ES išminties skelbimas visam pasauliui. Mes pasiryžę veikti laikydamiesi visapusiškos bendros atsakomybės ir bendros pareigos, kad būtų sustiprintas suverenumas sveikatos srityje, užtikrintas didesnis atsparumas ir savarankiškumas ir sudarytos sąlygos sutelkti dėmesį į tuos, kuriems labiausiai reikia pagalbos ten, kur mūsų poveikis bus didžiausias.“

Strategijoje pateikiami trys pagrindiniai tarpusavyje susiję prioritetai sprendžiant visuotinius sveikatos srities iššūkius: 

 • užtikrinti geresnę žmonių sveikatą ir gerovę per visą gyvenimą;
 • stiprinti sveikatos priežiūros sistemas ir gerinti visuotinę sveikatos apsaugą;
 • užkirsti kelią grėsmėms sveikatai, įskaitant pandemijas, ir su jomis kovoti taikant bendros sveikatos koncepciją.

Pagal strategiją numatyta imtis veiksmų siekiant užtikrinti visuotinę sveikatos apsaugą, stiprinti pirminę sveikatos priežiūrą ir šalinti pagrindines sveikatos sutrikimų priežastis, kaip antai skurdą ir socialinę nelygybę. Strategijoje pabrėžiama, kad svarbu atsižvelgti į reikšmingus sveikatos sutrikimų veiksnius, pavyzdžiui, klimato kaitą, aplinkos būklės blogėjimą, aprūpinimo maistu saugumą, konfliktus ir kitas humanitarines krizes. Todėl strategijoje pristatomas griežtas sveikatos aspektų integravimo į visas politikos sritis metodas siekiant užtikrinti, kad įvairiose politikos srityse iš tikrųjų būtų padedama siekti sveikatos tikslų. Joje nustatyti trys pagrindiniai geresnės sveikatos užtikrinimo veiksniai – skaitmeninimas, moksliniai tyrimai ir kvalifikuota darbo jėga – ir konkretūs veiksmai, kad šiose srityse būtų daroma pažanga visame pasaulyje.

Strategija taip pat siekiama didinti pasaulinį sveikatos saugumą stiprinant prevenciją, pasirengimą ir reagavimą bei ankstyvą nustatymą, kad piliečiai būtų apsaugoti nuo grėsmių. Šios grėsmės gali būti cheminės, biologinės ar branduolinės, arba tai gali būti pandemijos, įskaitant atsparumą antimikrobinėms medžiagoms. Strategijoje siūlomi įvairūs veiksmai šioms grėsmėms pašalinti:

 • vienodos galimybės naudotis vakcinomis ir medicininiu gydymu stiprinant vietos vaistų sistemas ir gamybos pajėgumus;
 • griežtos privalomos tarptautinės taisyklės dėl pandemijų;
 • griežtesnė patogenų stebėsena ir aptikimas;
 • bendras metodas visoms aplinkos, gyvūnų ir (arba) augalų sveikatos ir žmonių sveikatos sąsajoms aiškintis (bendros sveikatos koncepcija).

Formuojantis naujai visuotinei sveikatos tvarkai strategijoje nustatoma, kaip ES turi prisidėti prie šios tvarkos formavimo strategiškiau, atkakliau ir veiksmingiau bendradarbiaudama:

 • remiant naują tvirtą pasaulinį valdymą. Tai apima stipresnę, veiksmingesnę ir atskaitingesnę bei tvariai finansuojamą PSO, glaudžiau bendradarbiaujant per G7, G20 ir su kitais pasauliniais, regioniniais ir dvišaliais partneriais.
 • Išplečiant ES sveikatos srities tarptautinės partnerystės, kuri yra strategijos „Global Gateway“ dalis, ryšius. Mūsų partnerių suverenumo sveikatos srityje didinimas užtikrins didesnį atsparumą ir savarankiškumą ir suteiks mums galimybę sutelkti dėmesį į tuos, kuriems labiausiai reikia pagalbos, ir ten, kur mūsų poveikis bus didžiausias.
 • Sustiprinant Europos komandos požiūrį ir užtikrinant glaudų koordinavimą su ES valstybėmis narėmis, kad politiniai veiksmai ir finansinės priemonės būtų glaudžiai susieti su naujais prioritetais.
 • Teikiant veiksmingesnį finansavimą – skatinant novatorišką finansavimą ir išteklių telkimą tarptautiniu mastu, taip pat skatinant šalis partneres bei kitus dalyvius, kaip antai privatųjį sektorių, bendrai investuoti. ES ir jos valstybės narės drauge yra vienos didžiausių visuotinės sveikatos srities finansuotojų pasaulyje, o strategija padės šį svarbų finansinį įnašą į visuotinę sveikatą padaryti dar veiksmingesniu atidžiau nustatant ir stebint poveikį.

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

ES visuotinė sveikatos strategija

Klausimai ir atsakymai dėl ES visuotinės sveikatos strategijos

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. gruodžio 2 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje