Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. kovo 30 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 1 min

EK patvirtino pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę Lietuvos pateiktą 16 mln. eurų vertės schemą šlapynių atkūrimui remti

Europos Komisija pagal ES valstybės pagalbos taisykles patvirtino 16 mln. eurų vertės Lietuvos schemą, skirtą paremti 8 000 hektarų šlapynių atkūrimą.

Europos sąjungos ir Lietuvos vėliavos

Europos Komisija pagal ES valstybės pagalbos taisykles patvirtino 16 mln. eurų vertės Lietuvos schemą, skirtą paremti 8 000 hektarų šlapynių atkūrimą. Schema bus finansuojama pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (RRF), nes Europos Komisija teigiamai įvertino, o ES Taryba priėmė Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą

Schemos tikslas – paskatinti ūkininkus pereiti nuo tradicinio intensyvaus ūkininkavimo nusausintuose durpynuose prie klimatui nekenkiančių šlapynių. Paramos gavėjai yra mažosios arba vidutinės įmonės, užsiimančios pirmine žemės ūkio produktų gamyba, teisėtais pagrindais valdančios žemės plotus, kuriuose planuojama atkurti drėgmę. Schema bus taikoma iki 2026 m. birželio 30 d.

Pagal schemą investicinė pagalba bus teikiama kaip tiesioginės dotacijos, skirtos padengti 100 proc. išlaidų, reikalingų durpynų drėgmei atkurti, neviršijant apie 2 305 eurų už hektarą sumos (ji kasmet turės būti peržiūrima).

Europos Komisija įvertino schemą pagal ES valstybės pagalbos taisykles, visų pirma Sutarties dėl ES veikimo 107 straipsnio 3 dalies c punktą, kuriuo valstybėms narėms leidžiama tam tikromis sąlygomis remti tam tikros ekonominės veiklos rūšių plėtrą, ir 2023 m. Valstybės pagalbos žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse gaires. Europos Komisija nustatė, kad ši schema yra būtina bei tinkama siekiant remti klimatui nekenkiantį durpynų naudojimą ir atitinka Europos žaliojo kurso tikslus. Europos Komisija padarė išvadą, kad schema yra proporcinga, nes ji neviršija būtino minimumo, siekiant paskatinti ūkininkus keisti gamybą, nepagrįstai neiškraipant konkurencijos bendrojoje rinkoje.

Tuo remdamasi Europos Komisija patvirtino Lietuvos schemą pagal ES valstybės pagalbos taisykles. EK prioritetine tvarka vertina priemones, susijusias su valstybės pagalba, įtrauktas į nacionalinius pagal RRF pateiktus ekonomikos gaivinimo planus, ir teikė gaires ir paramą valstybėms narėms rengiant nacionalinius planus, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos greitai įgyvendinti RRF.

Kai tik bus išspręsti visi konfidencialumo klausimai, nekonfidenciali sprendimo redakcija bus paskelbta valstybės pagalbos registre (bylos Nr. SA.102103) Europos Komisijos interneto svetainėje, skirtoje konkurencijai.

Pranešimas spaudai anglų kalba skelbiamas ČIA.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. kovo 30 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje