Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2023 m. vasario 28 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 3 min

EK patvirtino iš dalies teigiamą pirmojo Lietuvos mokėjimo prašymo pagal RRF preliminarų vertinimą

Šiandien Europos Komisija patvirtino teigiamą preliminarų pirmojo Lietuvos mokėjimo prašymo pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (angl. RRF) dalies rodiklių vertinimą.

NextGenerationEU

2022 m. lapkričio 30 d. Lietuva pateikė Europos Komisijai pirmojo mokėjimo prašymą, grindžiamą Tarybos įgyvendinimo sprendime nustatytais 33 rodikliais. Išnagrinėjusi Lietuvos valdžios institucijų pateiktus duomenis, Europos Komisija nusprendė, kad tinkamai pasiektas 31 iš 33 rodiklių. 31 tinkamai pasiektas rodiklis rodo didelę pažangą įgyvendinant Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“. Šie rodikliai apima reformas žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos srityse, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo sistemos reformas, inovacijų ir mokslo rėmimo priemones, socialinės apsaugos ir užimtumo priemones, o taip pat skaitmeninių duomenų saugojimą RRF įgyvendinimui stebėti.

Europos Komisija nustatė, kad du su mokesčių sistemos reforma susiję rodikliai (M142 ir M144) nebuvo tinkamai pasiekti. Europos Komisija pripažįsta, kad Lietuva ėmėsi pirmųjų žingsnių siekiant šių dar nepasiektų rodiklių, tačiau dar reikia nemažai nuveikti. Todėl Europos Komisija pradeda dalies mokėjimo sustabdymo procedūrą, numatytą RRF reglamento 24 straipsnio 6 dalyje. Vadovaujantis RRF reglamentu ir vasario 21 d. paskelbto komunikato nuostatomis, šia procedūra valstybėms narėms suteikiama papildomo laiko pasiekti neįvykdytus rodiklius, o tuo tarpu jos gauna dalinį mokėjimą, susijusį su tinkamai pasiektais rodikliais.

Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas apima įvairias investicijų ir reformų priemones, kurios suskirstytos į septynis teminius komponentus. Pagal šį planą bus skirta daugiau kaip 2 mlrd. eurų dotacijų, iš kurių 13 proc. (289 mln. eurų) Lietuvai buvo išmokėta kaip išankstinis finansavimas 2021 m. rugpjūčio mėn.

Mokėjimai pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (RRF) yra grindžiami pasiektais rezultatais ir priklauso nuo to, ar valstybės narės įgyvendina atitinkamuose jų ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose numatytas investicijas ir reformas.

Europos Komisija ragina visas valstybes nares, įskaitant Lietuvą, laiku įgyvendinti savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus.

Tolesni veiksmai

Pagal RRF reglamento 24 straipsnio 6 dalį teigiamas preliminarus vertinimas ir mokėjimo sustabdymas yra dvi skirtingos procedūros, kurias sudaro skirtingi etapai.

  • Teigiamas preliminarus vertinimas. Dabar Europos Komisija nusiuntė Ekonomikos ir finansų komitetui (EFK) preliminarų 31 Lietuvos pasiekto rodiklio vertinimą ir paprašė pateikti savo nuomonę. Galutiniame Europos Komisijos vertinime turėtų būti atsižvelgta į EFK nuomonę, kuri turi būti pateikta ne vėliau kaip per keturias savaites. Gavusi EFK nuomonę dėl teigiamo preliminaraus vertinimo ir Lietuvos pastabas dėl mokėjimo sustabdymo ir į jas atsižvelgusi, Europos Komisija, vadovaudamasi nagrinėjimo procedūra, priims sprendimą dėl dalinio mokėjimo. Europos Komisijai priėmus sprendimą, mokėjimas Lietuvai galės būti atliktas.
  • Dalies mokėjimo sustabdymas. Europos Komisija pranešė Lietuvai priežastis, kodėl ji mano, jog du rodikliai nebuvo tinkamai pasiekti. Šiuo pranešimu pradedama administracinė procedūra tarp Europos Komisijos ir atitinkamos valstybės narės. Lietuva turi teisę pateikti Europos Komisijai savo pastabas per vieną mėnesį nuo pranešimo gavimo dienos. Jei, atsižvelgdama į Lietuvos pastabas, Europos Komisija patvirtins savo vertinimą, jog du likę rodikliai nebuvo tinkamai pasiekti, ji nustatys stabdytino mokėjimo sumą taikydama mokėjimo sustabdymo metodiką (apibrėžtą vasario 21 d. komunikato II priede). Nuo to momento Lietuva turės šešis mėnesius tinkamai pasiekti likusius rodiklius. Per šį šešių mėnesių laikotarpį Europos Komisija aktyviai palaikys dialogą su Lietuvos valdžios institucijomis. Pasiekus rodiklius, Europos Komisija atšauks dalies mokėjimo sustabdymą ir, laikydamasi pirmiau apibrėžtos procedūros dėl teigiamo preliminaraus vertinimo, nusiųs savo vertinimą EFK.

Tolesnius Lietuvos mokėjimo prašymus Europos Komisija vertins remdamasi tuo, ar ES Tarybos įgyvendinimo sprendime nustatyti rodikliai pasiekti – tai rodo investicijų ir reformų įgyvendinimo pažangą.

Valstybėms narėms išmokėtos sumos skelbiamos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinėje, kurioje atsispindi nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų įgyvendinimo pažanga.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė:

„Lietuva padarė reikšmingą pažangą įgyvendindama savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, pavyzdžiui, vykdydama reformas atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir netaršaus transporto srityse, greičiau diegdama 5G ir plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą, gerindama sąlygas mokyklose aprūpinant jas IT įranga. Raginame Lietuvą ateinančius šešis mėnesius paspartinti darbus likusių dviejų nepasiektų rodiklių, susijusių su mokesčiais, srityje. Kviečiame visas valstybes nares, tarp jų ir Lietuvą, sparčiai įgyvendinti savo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus. Europos Komisija jus palaiko.“

Daugiau informacijos:

Preliminarus vertinimas

Klausimai ir atsakymai dėl Lietuvos mokėjimo prašymo pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę

Visas pranešimas spaudai (anglų k.)

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2023 m. vasario 28 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje