Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. lapkričio 14 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 1 min

EK patvirtino 30 mln. eurų vertės Lietuvos schemą, skirtą remti įmones atsižvelgiant į Rusijos karą prieš Ukrainą

Europos Komisija patvirtino 30 mln. eurų vertės schemą, skirtą remti įmones atsižvelgiant į Rusijos karą prieš Ukrainą. Schema patvirtinta pagal 2022 m. kovo 23 d. Europos Komisijos priimtą laikinąją valstybės pagalbos sistemą krizės sąlygomis. 

eu_flag.jpg
© EU

Europos Komisija patvirtino 30 mln. eurų vertės schemą, skirtą remti įmones atsižvelgiant į Rusijos karą prieš Ukrainą. Schema patvirtinta pagal 2022 m. kovo 23 d. Europos Komisijos priimtą laikinąją valstybės pagalbos sistemą krizės sąlygomis, iš dalies pakeistą 2022 m. liepos 20 d. ir 2022 m. spalio 28 d., remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 107 straipsnio 3 dalies b punktu, pripažįstant, kad ES ekonomika patiria didelių sutrikimų.

Šia schema siekiama remti dabartinės geopolitinės krizės ypatingai paveiktuose sektoriuose veikiančias įmones, visų pirma energijai imlios pramonės įmones, pavyzdžiui, tekstilės ir medienos gamybos, metalo rūdų kasybos ir pagrindinių metalų gamybos sektoriuose. Pagal schemą reikalavimus atitinkantys pagalbos gavėjai turės teisę gauti ribotos sumos tiesiogines dotacijas, bet ne daugiau kaip 500 000 eurų vienam pagalbos gavėjui. Schema bus taikoma iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Europos Komisija nustatė, kad Lietuvos schema atitinka laikinojoje sistemoje krizės sąlygomis nustatytas sąlygas. Visų pirma, pagalba i) neviršys 2 mln. eurų vienam pagalbos gavėjui ir ii) bus suteikta iki 2023 m. gruodžio 31 d. Europos Komisija padarė išvadą, kad Lietuvos schema yra būtina, tinkama ir proporcinga valstybės narės ekonomikos dideliems sutrikimams atitaisyti pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą ir laikinojoje sistemoje krizės sąlygomis nustatytas sąlygas. Tuo remdamasi Europos Komisija patvirtino pagalbos priemonę pagal ES valstybės pagalbos taisykles.

Daugiau informacijos apie laikinąją sistemą krizės sąlygomis ir kitus veiksmus, kurių Europos Komisija ėmėsi siekdama mažinti Rusijos karo prieš Ukrainą ekonominį poveikį, galima rasti čia.

Kai tik bus išspręsti visi konfidencialumo klausimai, nekonfidenciali sprendimo redakcija bus paskelbta valstybės pagalbos registre (bylos Nr. SA.104717) Europos Komisijos interneto svetainėje, skirtoje konkurencijai.

Visas pranešimas spaudai anglų kalba skelbiamas čia.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. lapkričio 14 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje