Pereiti prie pagrindinio turinio
Atstovybė Lietuvoje
Naujienų straipsnis2022 m. balandžio 26 d.Atstovybė LietuvojeSkaitymo laikas: 2 min

EK patvirtino 130 mln. EUR vertės Lietuvos schemą, skirtą paremti įmones, nukentėjusias nuo diskriminacinių prekybos apribojimų

EK pagal ES valstybės pagalbos taisykles patvirtino 130 mln. EUR Lietuvos schemą, skirtą paremti nuo išskirtinių aplinkybių, susidariusių dėl Kinijos diskriminacinių prekybos apribojimų Lietuvai, nukentėjusias įmones ir padėti joms gauti finansavimą.

Europos sąjungos ir Lietuvos vėliavos

Europos Komisija pagal ES valstybės pagalbos taisykles patvirtino 130 mln. EUR Lietuvos schemą, skirtą paremti nuo išskirtinių aplinkybių, susidariusių dėl Kinijos diskriminacinių prekybos apribojimų Lietuvai, nukentėjusias įmones ir padėti joms gauti finansavimą.

Lietuvos priemonė

Pagal schemą, kuri bus taikoma iki 2027 m. gruodžio 31 d. arba iki Kinijos nustatytų apribojimų panaikinimo, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau, nuo išskirtinių aplinkybių, susidariusių dėl Kinijos Lietuvai taikomų diskriminacinių prekybos apribojimų, nukentėjusios įmonės galės gauti iki 5 mln. EUR paskolas. Schema galės naudotis visų sektorių, išskyrus finansų, žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir akvakultūros sektorius, įmonės.

Ši parama leis nukentėjusioms įmonėms pritaikyti savo verslo veiklą prie naujos padėties rinkoje, perorientuoti savo verslo strategijas ir padidinti likvidumą, kad galėtų laipsniškai gauti finansavimą rinkoje iš privačių finansų įstaigų. Paskolos turi būti naudojamos tik gamybos priemonėms (naujoms) iš įvairių šaltinių įsigyti, ieškoti galimybių įeiti į naujas verslo rinkas arba panaudoti laiką tokioms pastangoms. Paskolos turės būti grąžintos per 24 mėnesius.

Europos Komisijos vertinimas

Europos Komisija įvertino priemonę pagal ES valstybės pagalbos taisykles, visų pirma pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 3 dalies c punktą, kuriuo valstybėms narėms leidžiama tam tikromis sąlygomis remti tam tikrų ekonominės veiklos rūšių plėtrą.

Europos Komisija nustatė, kad schema yra būtina, tinkama ir proporcinga siekiant paremti nuo išskirtinių aplinkybių, susidariusių dėl Kinijos prekybos apribojimų, nukentėjusias įmones, kad jos perorientuotų savo verslo strategijas. Išskirtinį padėties pobūdį ypač gerai rodo tai, kad ES kreipėsi į Pasaulio prekybos organizaciją su skundu dėl Lietuvą diskriminuojančios Kinijos prekybos praktikos, keliančios grėsmę ES bendrosios rinkos vientisumui. Be to, Europos Komisija padarė išvadą, kad pagalba nedarys nederamo neigiamo poveikio konkurencijai ir prekybai ES.

Tuo remdamasi Europos Komisija patvirtino schemą pagal ES valstybės pagalbos taisykles.

Pagrindiniai faktai

Nuo 2021 m. gruodžio mėn. Kinija, neinformavusi nei ES, nei Lietuvos valdžios institucijų, pradėjo smarkiai riboti arba net faktiškai blokuoti importą iš Lietuvos ir eksportą į Lietuvą, taip pat su Lietuva susijusį importą ir eksportą. Europos Komisija šiuo klausimu ne kartą kreipėsi į Kinijos valdžios institucijas.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 3 dalis taikoma tam tikrų rūšių pagalbai, kuri gali būti suderinama su bendrąja rinka. Visų pirma SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktu valstybėms narėms leidžiama teikti pagalbą, skirtą tam tikros ekonominės veiklos rūšių arba tam tikrų ekonomikos sričių plėtrai skatinti, jei tokia pagalba netrikdo prekybos sąlygų taip, kad prieštarautų bendram interesui.

Daugiau informacijos

Kai tik bus išspręsti visi konfidencialumo klausimai, nekonfidenciali sprendimo redakcija bus paskelbta valstybės pagalbos registre (bylos Nr. SA.102002) Europos Komisijos interneto svetainėje, skirtoje konkurencijai. Naujausi internete ir Oficialiajame leidinyje paskelbti sprendimai dėl valstybės pagalbos nurodomi konkurencijos elektroniniame savaitraštyje „Competition Weekly e-News“.

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2022 m. balandžio 26 d.
Autorius
Atstovybė Lietuvoje